Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2011)

UNICEF T.C. Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ'a Teşekkür Plaketi Takdim Etti


UNICEF Türkiye'de 60'ıncı yılını kutlarken, ilk ve en vazgeçilmez ortaklarımızdan Sağlık Bakanlığı'na ve Sayın Bakan Prof. Dr. Recep Akdağ'a bugüne kadar UNICEF'e gösterdikleri çok değerli katkılardan dolayı 9 eylül 2011 tarihinde bir plaket takdim edildi.

Türkiye son 60 yıl içinde ana-çocuk sağlığı alanında çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bunların arasında, yalnızca Türkiye değil tüm dünya açısından önemli bir kazanım olan bebek ve 5 yaşından altı ölüm hızlarının azaltılması da yer almaktadır. Anne sütüyle emzirme ve iyotlu tuz kullanım oranlarının artması, bağışıklama ve hastalıkların azaltılmasında sağlanan gelişmeler ve gelişimsel pediatri aracılığıyla erken dönem çocuk bakımına odaklanma, Türkiye’nin çarpıcı başarıları arasında sayılabilir.

Türkiye anne, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında kayda değer bir başarı elde etmiştir ve bu alanlardaki kazanımları tüm dünyada kabul edilmektedir.

plaket

Türkiye, 4’üncü Binyıl Kalkınma Hedefini daha şimdiden aşıp 5 yaş altı ölüm hızını üçte ikiden fazla azaltan az sayıda ülkeden biridir: gerçekten de, UNICEF’in Dünya Çocuklarının Durumu Raporuna (2011) göre 2009 yılında Türkiye’de 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (5YAÖH) 1990’daki düzeye göre %76 azalmıştır.

Dünyadaki benzer ülkelerle karşılaştırıldığında bu dönmemde Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı beklenenden çok daha hızlı azalmıştır. Bu durum, güçlü bir kurumsal sahiplenmeyle sistemli ve sürdürülebilir bir programın uygulanması halinde bebek ölümlerinin de hızla azaltılabileceğini göstermektedir.

UNICEF, Sağlık Bakanlığı’nın ülkenin en ücra köşelerinde bile her çocuğa ve her anneye ulaşarak onların yaşamlarını iyileştirme yönündeki kararlı çabalarını büyük bir takdirle karşılamaktadır.   Annelere ve çocuklara mümkün olan an büyük özen ve bakım gösterilmesine büyük önem verilmektedir. 

Bağışıklama ve hastalıklarla mücadele de UNICEF’in Sağlık Bakanlığı’na destek verdiği alanlardan biridir. Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına göre 2003 yılında tam olarak bağışıklanmış 12-13 yaşlarındaki çocuk oranı yalnızca yüzde 54 iken bu oran bugün yüzde 74’tür. Türkiye 2002 yılından bu yana çocuk felcinden kurtulmuş bir ülkedir ve annelerde neonatal tetanosun ortadan kalktığı 2009 yılında teyit edilmiştir.

Türkiye ayrıca bebeklerin anne sütüyle beslenmelerinde de önemli ilerlemeler sağlamıştır. Türkiye’de hemen her çocuk bebekliğinde bir dönem emzirilmektedir ve bu da çocuğun yaşaması, sağlığı, duygusal ve bilişsel gelişiminin sağlanması açısından çocuk için yararlı olmaktadır. Son beş yıl içinde 6 aydan küçük olup yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerin oranı iki kat artarak yüzde 40’a çıkmıştır. Bu durum, konuya ilişkin farkındalığın arttığının bir göstergesidir ve bu artışta kısmen de olsa Bebek Dostu Hastaneler girişimi ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılıp UNICEF’in desteklediği diğer çabaların payı vardır.

Sağlık Bakanlığı, bebeklerin anne sütüyle beslenmelerine verilen desteğin yanı sıra UNICEF’in de desteğiyle iyot ve demir yetersizliklerini azaltmaya yönelik çeşitli politikalar uygulamaktadır. 2003 yılında Türkiye’de iyotlu tuz kullanan hanelerin oranı yüzde 70 iken bu oran bugün yüzde 85’in üzerine çıkmıştır.

Yakın zamanda alt uzmanlık dalı olarak onaylanan Gelişimsel Pediatri, çocukların en erken dönemden başlayarak gelişimlerini takip etmenin ve aileleri desteklemenin etkili ve yenilikçi bir yoludur. Bu çok özel katkı için de Sağlık Bakanlığı’nı ayrıca kutluyoruz. UNICEF olarak da bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

UNICEF olarak çocukluk döneminde yaşam ve gelişim hakkının doğumdan önce başladığını ve bunun küçük yaşlardaki çocukların mümkün olan en ileri gelişme hakkıyla yakından ilişkili olduğunu düşünüyoruz.  UNICEF açısından Türkiye, daha şimdiden sağlık hizmetleri ve çocuk gelişimi alanında uluslararası planda kabul gören öncü bir ülke konumuna gelmiştir.

UNICEF bu çok değerli ortağı ile çalışmalarına devam etmekten büyük bir onur duyacaktır.