Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2011)

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Çalıştayı Ankara'da düzenlendi


UNICEF Türkiye Ofisi, UNICEF New York İletişim Bölümü le işbirliği içersinde 12 ve 13 Eylül 2001 tarihlerinde Ankara'da Dijital Güvenlik ve Yurttaşlık Çalıştayı düzenlemiştir.

Çalıştayda, katılımcılar, Genç Türkiye Çevrimiçi adlı Türkiye’deki Dijital Duruma ilişkin araştırma raporunun sonuçlarını değerlendirme ve tartışma fırsatı sunmuştur. 

çalıÅ?tay

Türkiye’de internet kullanımı ve online güvenlikle ilgili mevcut bilgi ve araştırmaları analiz etmeye yönelik literatür taramasından oluşan bu rapor, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki gençlerin yaşamlarında internetin rolünü inceleyen bir araştırma dizisinin parçasını oluşturmaktadır.

Rapor, Türkiye’nin teknoloji alanında bugünkü durumunu, ülkedeki ergenlerin ve gençlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİT) ne ölçüde yararlandıklarını ortaya koymaktadır. Daha sonra rapor, internette gezinti sırasında Türkiyeli gençlerin karşılaştıkları güvenlik riski türlerini ele almakta, Hükümetin interneti izlemeye yönelik girişimlerini ayrıntılarıyla değerlendirmekte, bu girişimlerin ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı ihlali olup olmadığını tartışmaktadır. Araştırma, önümüzdeki yıllarda hedefin, kişisel özgürlükler ihlal edilmeden BİT fırsatlarının nüfusun tüm kesimlerine güvenli biçimde yaygınlaştırılmasını teşvik etmek olacağını ileri sürmektedir.

Çalıştay, akademik dünyası, devlet kurumları ve STKları temsil etmek için katılan katılımcılara, Türkiye’de ergenlerin karşılaştıkları online risklerle ilgili araştırma bulgularını paylaşmak ve tartışmak, yeni araştırmalar için fikir üretme ve daha sonraki işbirlikleri için ortaklıklar kurmak ve politikalar konusunda tavsiyeler geliştirmek için bir fırsat sunmuştur.