Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2011)

Türkiye'de çocuklar herkes için daha gelişkin ve güvenli internet erişimi istiyor


ANKARA, Türkiye, 23 Kasım 2011 - Bugün TBMM'de çocukların ve gençlerin İnternet İletişim Teknolojilerini (İİT) en iyi ve güvenli biçimde kullanabilmeleriyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

12. Çocuk Forumu, ülkenin tüm illerinden gelen 160’tan fazla çocukla toplandı. Bu toplantıda çocuklar, iki günlük bir toplantı ve UNICEF’in düzenleyiciliğinde buna eşlik eden, akademisyenlere, sivil topluma ve hükümet yetkililerine yönelik Bilgi ve iletişim Teknolojileri Konferansı’nın ardından gündeme gelen bu konuyla ilgili olarak önde gelen liderlere tavsiyelerini ilettiler.

Bu etkinlikler, dünyada en hızlı gelişen online topluluklardan biri olarak Türkiye’de kamuoyunun hayli ilgisini çeken bir gündemle örtüştü.

damla ve ismail

Çocuk aktivistler Damla Gündoğan ve İsmail Pelenkoğlu TBMM’deki kalabalık salonda bulunanlara ana babalar ve öğretmenler arasında iletişim teknolojilerine erişimi ve dijital okuryazarlığı artırmak üzere daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundular.  İsmail’in sözleriyle, “Ana babalar ve öğretmenlerin çoğu bu teknolojinin kullanımında çocukları yönlendirecek ve siber uzamın avantajlarından yararlanacak bilgilere hala sahip değil. Herkesi eğitmemiz gerekiyor.”

Profesör Ferhunde Öktem ise akademisyenler ve sivil toplum adına söz aldı. Öktem, siyasi liderlere daha fazla saydamlık, ifade özgürlüğüne saygı ve çocuklarla gençlerin tam katılımını sağlama çağrısında bulundu. Bunları “kültürel çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin önünü açacak” girişimler olarak değerlendiren Öktem sözlerini şöyle bağladı: “İlgili yasa (BİT ile ilgili yasal düzenleme) tavsiyelerimiz doğrultusunda gözden geçirilmelidir.”

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bundan sonraki kanıtlara dayalı politika belirleme süreçlerine yol göstermek üzere çok paydaşlı bir meclis araştırma komisyonu oluşturulacağı sözü verdi.

  Fatma Å?ahin  

Çocuk katılımının sağlanmasından resmen sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de dile getirilen tavsiyelerin süreci şekillendirmesine güçlü biçimde destek vereceğini söyledi.

UNICEF’in son dönemde gerçekleştirdiği Çevrimiçi Genç Türkiye araştırması, Türkiye’den ve uluslararası güvenilir araştırmalardan hareketle gençlerin çevrimiçi erişim ve davranışlarını analiz eden bir çalışmadır. Elde edilen bulgulardan biri, EU Kids Online araştırmasına atıfta bulunarak 74 milyon nüfusa sahip Türkiye’de online erişim açısından ciddi bir cinsiyet yarılması olduğuna işaret etmektedir. Araştırma kapsamındaki erkeklerden yüzde 77’si interneti düzenli kullandığını belirtirken, kızlar arasında bu oran yüzde 50’de kalmaktadır. Araştırmaya göre gençlerin bu ortamda karşı karşıya kaldıkları başlıca güvenlik riskleri arasında diğerlerinin yanı sıra gerekli önlemleri almaksızın kişisel bilgilerin paylaşılması, zararlı yazılıma maruz kalma ve siber zorbalık yer almaktadır.

Çocuk hakları aktivisti Çağla Uz’un sözleriyle: “Türk çocuklarının internette sörf yapma bakımından çok faal olduklarını sanırdım, ancak öğrendim ki Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında bu alanda henüz gerilerdeyiz. Gene şaşkınlıkla öğrendim ki, diğer Türk kızları bu konuda benim kadar şanslı değil. Pek çok kız çocuk ne tür riskler olduğunu bilmek şöyle dursun daha internete bile giremiyor, girebilenler de kendilerini nasıl koruyacağını bilmiyor.”

Çağla Facebook’u sıkça kullanıyor ve 460’tan fazla arkadaşı var. Kendisi bu platformu kampanya amacıyla kullanıyor ve 2011-2013 Çocuk Hakları Komiteleri Koordinatörü seçilme başarısını gösterdi. Şimdi sosyal paylaşım sitelerini, kendi yöresinde önemli bir sorun olan çocuk işçiliği konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Söylediğine göre, Facebook sayfasına sokaklarda çalışan çocuklarla ilgili çarpıcı – ama etik sınırlar içinde kalan- görüntüler koyması pek çok yorum almasına neden oluyor. Gene bu sayede çocuklardan haklarının ihlali ile ilgili daha çok ve daha çabuk bilgi alırken, diğer genç aktivistler de bu siteler aracılığıyla verilen mücadelede kendisiyle iletişime geçiyor.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban’ın sözleri ise şöyle:  “BİT daha önce açık olmayan bir pencereyi açmış bulunuyor. Çocukların risklerle nasıl baş edilebileceğini bilmeleri ve bu fırsat penceresini mümkün olduğunca yapıcı biçimde kullanmaları gerekiyor. BİT bilgi edinmede, demokraside, katılımda ve fikirlerin paylaşımında bir araç olabilir.”

Türkiye araştırması küresel dijital yurttaşlık ve güvenlik projesinin bir parçası olduğundan, TBMM’deki toplantıda ve her iki konferansta hazır bulunanlardan biri de UNICEF İletişim Direktörü Khaled Mansour’du.  Projenin başlıca amacı, BİT’in gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar ve gençlerin yaşam tarzları üzerindeki etkilerini daha iyi kavramak ve bunun gereğini yapmaktır. Bu amaçla kamuoyunda konuya ilişkin duyarlılığın artırılması, bu arada bir yandan riskleri asgariye indirirken diğer yandan BİT fırsatlarının nasıl azamiye çıkarılacağı konusunda politikaları belirleyenlere yönelik tanıtım-savunu çalışmaları yürütülmesi öngörülmektedir.

UNICEF Türkiye’de çocuklara yönelik şiddeti de içeren çeşitli konuların tartışıldığı yıllık ulusal çocuk forumları düzenleyerek çocukların güçlendirilmesi yönündeki çabalara destek olmuştur.

Çevrimiçi Genç Türkiye raporunu aşağıda bulabilirsiniz.