Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2011)

UNICEF ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN MEVZUATIN SİVİL TOPLUMCA İZLENMESİ ve ANAYASA'DA ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR


UNICEF ve Türkiye Barolar Birliği ortaklığında 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde TBB Litai Konukevi'nde ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN MEVZUATIN SİVİL TOPLUMCA İZLENMESİ ve ANAYASA'DA ÇOCUK HAKLARI başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayın ana hedefi, ulusal mevzuatın BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uyumluluğunun sivil toplumca düzenli biçimde izlenmesine katkıda bulunmaktır.

İl Barolarından temsilciler ile Türkiye’nin farklı illerinden STK temsilcilerini bir araya getirecek çalıştayın ilk gününde TBB-UNICEF işbirliğinde hazırlanmış “Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi” çalışması tanıtılacaktır. Bu analiz, tüm ilgili mevzuatı, Sözleşme maddeleri ve ilkeleri temel alınarak analiz eden ilk çalışmalardandır. Çalıştayda bu analiz ışığında mevzuatın çocuk haklarına uyumunun izlenmesi sürecinde sivil toplumun rolü konusu da tartışılacak ve mevzuatın sivil toplumca izlenmesi konusunda grup çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın ikinci gününde ise “Anayasa’da Çocuk Hakları” konusuna odaklanılacaktır. Bu konuda Türkiye’nin Anayasal yükümlülükleri, Anayasa yapım sürecine çocukların katılımı ve farklı ülke örnekleri incelenecek ve yine grup çalışmaları gerçekleştirilecektir. Elde edilecek çıktıların özellikle yeni Anayasa yapım sürecinde çocuk haklarının Anayasa’da nasıl yer alması gerektiği konusundaki tartışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Çalıştayın açılış konuşmaları TBB Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban tarafından yapılacak, ardından UNICEF ve Türkiye Barolar Birliği arasında çocuk haklarının izlenmesi ve hayata geçirilmesi alanında bir mutabakat zaptı imzalanacaktır.

OTURUM BAŞKANLARI

Av. Dilek Dermancıoğlu, TBB Çocuk Hakları Komisyonu

Av. Sabit Aktaş, TBB Çocuk Hakları Komisyonu

KONUŞMACILAR

Emrah Kırımsoy, Ankara Çocuk Hakları Platformu

Göktan Koçyıldırım, UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Programı

Av. M. Salih Fırat, TBB Çocuk Hakları Komisyonu

Av. Seda Akço, TBB Çocuk Hakları Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Yusuf Solmaz Balo, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yrd.