Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2012)

BM'nin First Lady'si Bayan Soon-taek BAN Türkiyeli gençlerle tanışıp geleceği şekillendirmedeki rollerini tartıştı


BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un eşi Bayan Soon-taek BAN bugün İstanbul'da geleceğin liderleriyle bir araya geldi. Ev sahipleri, UNICEF'in de kurucu ortakları arasında yer aldığı Uluslararası Genç Liderler Akademisiydi. Bayan Soon-taek BAN genç profesyonellerle Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın geleceği ve gençlerin geleceği şekillendirmedeki rolü üzerinde sohbet etti.Uluslararası Genç Liderler Akademisi: UNICEF, Save the Children, Kalkınma ve Yerel Yönetim için Habitat (ulusal bir HDK), Corio, İstanbul Valiliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Seksiyonu (UCLG-MEWA) ve Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi (WALD)’ni bir araya getiren bir ortaklıktır.

Bugün dünyada 1,2 milyar genç vardır. Bu gençlerin çoğu, genellikle elverişsiz ekonomik, sosyal ve çevresel koşullarda, eğitim ve istihdama sınırlı erişimle gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Türkiye’de, toplam nüfusun yüzde 15’ini oluşturmak üzere 12 milyonu aşkın genç yaşamaktadır ve bu gençler yaşamlarını daha iyiye götürecek fırsatlar peşindedir.

UNICEF bu ortaklığa dâhil olmaktan gurur duymaktadır. UNICEF farklı bakanlıklar, STK’lar, belediyeler ve üniversitelerle yakın bir ortaklık içindedir. Amaçlanan, gençlerin karar süreçlerinde yer almak üzere güçlendirilmeleri; başta dezavantajlı gençler olmak üzere herkese eşit fırsatlar sağlanması ve her toplum kesiminden gençlere eğitimde ikinci şans tanınmasıdır.

Akademi, çocuk haklarına ve BM’nin gençlere yönelik politikalarına destek sağlamak üzere bölgedeki gençlerin kapasitesini geliştirmeyi ve liderlik becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Akademinin hedefleri arasında ayrıca yerel ve merkezi düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımları için gençlerin güçlendirilmesi, gençlere karşılıklı görüşme becerileri kazandırılması ve çocuk-genç katılımında örnek uygulamaların paylaşılması da yer almaktadır.

Genç eğiticiler tarafından Akademi’nin kısaca tanıtılmasının ardından Bayan Soon-taek BAN genç liderlerle gençlerin istihdamı ve BM’nin rolü konusunda sohbet etti: “Gençlik, potansiyel demektir. Herkese daha iyi ve eşit fırsatlar tanıma şansını kullanamama gibi bir lüksümüz yok.” Ardından gençlere şu soruyu yöneltti:  “Eğer dünya liderlerine ve Ban-Ki Moon’a tek bir mesaj iletseydiniz, bu mesaj ne olurdu?”

UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta ise “Gençlerin katılımının bize kapsayıcı, toplumsal cinsiyete duyarlı ve ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler inşa etme şansını tanıyacağına inanıyoruz” dedikten sonra sözlerine şöyle son verdi: “Türkiye’deki gençlere güç ve umut veren kurumların arasında yer almaktan gurur duyuyoruz ve gelecek yıllarda daha fazlasını yapmayı planlıyoruz.”

UNICEF,  izlenecek politikalar söz konusu olduğunda kanıtlarla destekli tavsiyelerde bulunmaya devam etmektedir ve hükümet kuruluşları, STK’lar, akademi, özel sektör ve gençlerle birlikte gençlerin çeşitli yurttaşlık girişimleriyle seslerini duyurmaları için yeni yollar yaratmaktadır.