Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2012)

Dünya Önlenebilir Çocuk Ölümlerine Son Verecek Süreci Hızlandırmak üzere Birleşiyor


Washington, D.C., 14 Haziran 2012 - Bugün 80'den fazla hükümetin yanı sıra özel sektörden, sivil topumdan ve dinsel kuruluşlardan çok sayıda ortak "Çocuk Yaşatma: Eyleme Çağrı" adını taşıyan üst düzey forumda bir araya geliyor. Forum, çocukların yaşamlarını kurtarmak amacıyla kalıcı bir küresel çaba başlatmak üzere Etiyopya, Hindistan ve ABD hükümetleri tarafından UNICEF'le işbirliği halinde düzenlenmektedir.

Son 40 yıl içinde, yeni aşılar, sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler, eğitime yapılan yatırımlarla birlikte hükümetlerin, sivil toplumun ve diğer ortakların çabaları sayesinde çocuk ölümlerinin sayısı yüzde 50’yi aşan oranda azaltılmıştır.

Ancak yine de, çoğunluğu Sahra Güneyi Afrika ile Güney Asya’da olmak üzere, her yıl milyonlarca çocuk henüz 5 yaşına gelmeden büyük ölçüde önlenebilir hastalıklar yüzünden ölmektedir. 2010 yılında bunun anlamı, her 1000 canlı doğumda 57 çocuğun ölmesidir. 

Eyleme Çağrı dünyanın önüne 2035 yılına kadar her 1000 canlı doğumda çocuk ölüm sayısını 20’ye ve bunun altına çekme görevini koymaktadır. Bu tarihi hedefe ulaşılması 2035 yılına kadar fazladan 45 milyon çocuğun yaşamını kurtaracak ve dünyayı nihai hedef olarak önlenebilir çocuk ölümlerine son verme noktasına yaklaştıracaktır.

Geliştirilen modeller, bu hedefe beş temel alanda daha fazla çaba harcanmasıyla ulaşılabileceğini göstermektedir:

  1. Coğrafi açıdan: 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 80’inin gerçekleştiği ülkelerdeki çabaların artırılması
  2. Durumu Güç Nüfus Kesimleri: Sağlık sistemlerini kırsal kesimde yaşayanlara ve düşük gelir gruplarına odaklayarak yeterince hizmet alamayan nüfus kesimlerinin hizmetlere erişiminin sağlanması
  3. Yüksek Etkili Çözümler:  Çocuk ölümlerinin neredeyse yüzde 60’ından sorumlu olan beş nedenin ele alınması: pnömoni, ishal, sıtma, prematüre doğum ve intrapartum (doğum yaklaştığında)
  4. Kadınlara ve Kız Çocuklara Eğitim: Sağlık programlarının ötesinde, kız çocukların eğitimi, kadının güçlendirilmesi ve kapsayıcı ekonomik büyüme gibi alanlara da yatırım yapılması
  5. Karşılıklı Hesap Verebilirlik: Ortak bir hedef etrafında birleşme ve ilerlemenin izlenmesinde ortak ölçüler kullanılması

Eylem Çağrısında hükümetlerden ve ortaklardan Yenilenmiş Söz’e destek vermeleri istenmektedir. Burada kastedilen, çocuk yaşatmaya yönelik ulusal planları birlikte geliştirmek, sonuçları izlemek, en zor durumdaki ve en dezavantajlı çocuklara daha fazla dikkat ayırmaktır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: “Her yıl milyonlarca yaşam kurtarmamızı sağlayacak araçlara, tedavi yöntemlerine ve teknolojiye sahibiz ve bunları kullanmamak için herhangi bir mazeretimiz de yok. Dünya çocuklarına verdiğimiz sözü yenilemek için, ishal, pnömoni ve sıtma gibi çocuk ölümlerine yol açan başlıca nedenlere odaklanmamız, etkisi yüksek ve maliyeti düşük tedavi yöntemlerini daha geniş kesimlere ulaştırmak, yeniliklerin önünü açmak ve ulaşılması en güç çocuklara ulaşmak için siyasal kararlılığı artırmak zorundayız. Çocuk ölümlerini önlemek gibi büyük bir hedef, hepimizin ortak davası olmalıdır.”

Hindistan Sağlık ve Aile Esenliği Bakanı Ghulam Nabi Azad’ın görüşleri ise şöyledir: ”Hindistan, bu küresel eylem çağrısı toplantısını düzenleyenlerden biri olmaktan onur duymaktadır.  Fırsat zamanında önümüze çıkmıştır ve bizim de bundan yararlanmamız gerekmektedir. Hindistan’da çocuk ölüm hızları son 10 yıl içinde istikrarlı biçimde azalmakla birlikte rehavete yer olmaması gerekir. Neonatal, belek ve çocuk ölümlerinin azaltılması, Hindistan’ın Ulusal Kırsal Sağlık Misyonu’nun en başta gelen hedefidir. Hindistan’ın çocuk yaşatma alanındaki müdahalelerle ilgili deneyimi ve programın ölçek büyüklüğü dikkate alındığında ülke, Çocuk Yaşatma Girişimlerinin Asya-Pasifik bölgesinde uygulanmasında daha ileri düzeyde işbirliklerine ulaşılması açısından iyi bir konumdadır.”

Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Dünyada, birbirinin aynı iki ülke yoktur. Dolayısıyla her birimizin bu büyük hedefe ulaşmak için kendi yol haritasını belirlemesi gerekiyor. Etiyopya’da sadece son 10 yıl içinde 5 yaşından küçük çocuklar ölüm hızını 1000 canlı doğumda 166’dan 88’e olmak üzere yarı yarıya azalttık. Şimdi dünyaya ve çocuklarımıza verebileceğimiz söz şudur: Etiyopya, 2035 yılına kadar bu hızı 1000 canlı doğumda 20’nin altına düşürmek için elinden geleni yapacaktır. O zaman geriye dönüp baktığımızda çocuklarımız için adil olanı gerçekleştirdiğimizi ve insanlık tarihine önemli bir sayfa eklediğimizi söyleyebileceğiz.”

USAID Yöneticisi Rajiv Shah: “Kalkınmada birçok sorun varken bunları çözmek için elimizde az sayıda yol olabilir. Oysa bir çocuğa 5 yaşına gelmesi için yardımcı olmak böyle ciddi bir sorun değildir. Ortadaki soru,  dünyanın önlenebilir çocuk ölümlerine son verme gücüne sahip olup olmadığı değildir. Soru, bunu yapıp yapmayacağımızdır.”

 

İki günlük etkinliğin canlı akışı: http://www.apromiserenewed.org

Twitter hashtag: #Promise4Children

Etkinlikle ilgili B-roll ve diğer gelişmelerin kaydı ve ulaşılabileceği adres: 
http://weshare.unicef.org/pickup?key=S788e1517-36e8-4ed9-8a56-01a92fc5fa3d

Güncellemeler ve fotoğrafların yer alacağı Facebook sayfası:  www.facebook.com/APromiseRenewed 

Daha fazla bilgi ve talepler için:
Peter Smerdon, UNICEF New York, + 1212 303 7984  psmerdon@unicef.org
Sarah Crowe, Genel Direktör Sözcüsü, 1 212 326 7206 scrowe@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim sorumlusu, (0312)454 1000, shosta@unicef.org