Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2012)

UNICEF 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları ve İş İlkelerini" bir kez daha anımsattı


Çocuk işçiliği, çocukların düzgün bir çocukluk yaşamalarına engel olur. Çocuk işçiliği, yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarımını pekiştirir, ülke ekonomilerine zarar verir ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasını engellemektedir. Çocuk işçiliği, toplumsal eşitsizliklerin yalnızca nedeni değil, aynı zamanda ayrımcılıkla pekişen sonucudur.

Türkiye dahil olmak üzere neredeyse tüm dünya ülkelerince onaylanan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. Maddesi, çocukların ekonomik sömürüden korunması gerekliliğinin altını çizmektedir. 

Milyonlarca çocuk, ne zararlı ne de sömürücü sayılabilecek kimi işlerde çalışarak ailelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, UNICEF’in 2011 Dünya Çocuklarını Durumu raporuna göre gelişmekte olan ülkelerde 5-14 yaş grubundan yaklaşık 150 milyon çocuk, başka bir deyişle bu yaş grubundaki toplam nüfusun yüzde 16’sı çeşitli işlerde çalıştırılmaktadır.

Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahiptir. Son 20 yılda yaşanan birtçok gelişmeye rağmen çocuk işçiliği ile mücadele devam etmektedir. 2006 yılına ait son Türkstat verilerine göre Türkiye’de 6-17 yaş grubunda olup çalışan 958 bin çocuk vardır. Bu verilere göre tarım kesiminde 392 bin, sanayide 271 bin, 294 bin çocuk ticaret ve diğer hizmetlerde çalışmaktadır. Bu çocukların yarısından biraz azı, ailelerinin tarım arazilerinde, dükkanlarında veya diğer işlerinde ücretsiz olarak çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 2014 yılına kadar ortadan kaldırmak amacıylaZamana Bağlı bir Politika ve Program Çerçevesi hazırlamıştır. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasında en önemli araçlardan biri olarak kamuoyunda duyarlılık geliştirme etkinlikleri her yıl 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde gerçekleştirilmektedir.

UNICEF bir yandan çocuk işçiliğinin kültürel olarak kabullenilmesini ortadan kaldırılmasını desteklerken, diğer yandan ailelere alternatif gelir kaynakları, çocuk bakım merkezlerine, kaliteli eğitime ve koruyucu hizmetlere erişim sağlayacak stratejilere ve programlara da destek vermektedir. UNICEF ayrıca arz zincirlerinin ve iş yaşamındaki uygulamaların çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirip ele almaları için işverenler ve özel sektörle de çalışmalar yürütmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıda “UNICEF’in Çocuk Hakları ve İş İlkeleri” belgesine bakınız.

Prensipleri desteklemek, şirketlere itibarlarını yükseltme ve çalışanlarının memnuniyetini ve devamlılığını artırmanın yanı sıra karlılıklarını artırıp risk yönetimi sayesinde sürdürülebilirliklerini de geliştirme fırsatı yaratacaktır. Prensipler, ayrıca, şirketlerin idari işlerini ve stratejilerini yatırımcıların bekletileri, kurumsal vatandaşlık girişimleri ve iş ve insan hakları ilkeleri ile uyumlu hale gelmesine yardımcı olacaktır.