UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2012)

UNICEF Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle güvenli ve engelsiz erişim sağlanmasının insani yardım çalışanları açısından kritik önem taşıdığını belirtti


NEW YORK, 19 AĞUSTOS 2012 - Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle bir açıklama yapan UNICEF, dünyada halen çatışma halindeki tüm taraflara insani yardımların ihtiyaç içindeki çocuklara ve kadınlara güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermeleri çağrısında bulundu.

Dünya İnsani Yardım Günü, başkalarına yardım için çeşitli tehlikelere ve olumsuzluklara göğüs gerenlerin hakkını teslim etme günüdür. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2003 yılında Bağdat’taki Birleşmiş Milletler merkezinin bombalanması ve 22 BM mensubunun ölümünü anma amacıyla belirlenmiştir. İnsani yardım alanında çalışanlar her gün kim olduklarına ve nerede olduklarına bakmaksızın tüm dünyada milyonlarca insana yandım ulaştırmaktadır. Dünya İnsani Yardım Günü insanlara yardım eden insanların hakkını küresel ölçekte verme günüdür.

Ne var ki, insani yardım çalışmaları bu çalışmaları yürüten kişiler için giderek daha tehlikeli hale gelmektedir. Geçtiğimiz on yıl içinde insani yardım çalışmalarında yer alanlara yönelik şiddet olaylarında kayda değer bir artış görülmüştür.2011 yılı Ocak ayından günümüze, 112 yardım çalışanı (102’si yerli, 10’u uluslararası çalışan) şiddet olaylarında yaşamını yitirmiştir.

Çeşitli ülkelerde, sürüp giden çatışmaların ve ortamların güvensizliği yalnızca insani yardım çalışanlarının – özellikle yerli olanların- yaşamlarını tehdit etmekle kalmamakta, aynı zamanda onların en güç durumda olan kişilere güvenlik içinde ulaşmalarını da engellemektedir. Güvenli erişimin olmayışı, yaşam kurtarıcı çalışmalar yapan insani yardım kuruluşlarının önündeki başlıca engeldir.

Çatışmalar sırasında çocuklar ve aileler, aşı, sağlık hizmetleri, temiz su ve sanitasyon gibi büyük ihtiyaç duydukları insani yardımlara ve temel sosyal hizmetlere ulaşamamaktadır. Sonuçta, binlerce çocuğun yaşamını yitirmesi ve sayısı belirsiz insanın her yıl acı çekmesiyle çifte bir adaletsizlikle karşılaşılmaktadır.

UNICEF ve Acil Durumlar:

2011 yılında UNICEF, acil durum/insani yardım, acil durumdan çıkış ve hassas durum gibi olaylar dâhil 80 ülkedeki 292 ayrı duruma müdahalede bulunmuştur. UNICEF’in ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği bu müdahalelerle ulaşılan tahmini sonuçlar şöyledir:

Beslenme – Ağır beslenme yetersizliklerine maruz 6-59 1,8 milyonu aşkın çocuk tedavi amaçlı beslenme programlarından yararlanmıştır.

Sağlık - 6 ay-15 yaş arasında 52,3 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmıştır

257 milyon aileye haşereye karşı ilaçlı cibinlik verilmiştir

WASH (Su, sanitasyon ve hijyen)

18,5 milyonu aşkın kişiye üzerinde mutabakat sağlanan standartlarda sağlıklı su sağlanmıştır

4,86 milyon kişiye uygun tuvalet imkânları sağlanmıştır

10,2 milyon çocuk okullarında veya öğrenme ortamlarında temiz su, sanitasyon ve hijyen imkânlarına kavuşmuştur.

Çocuk Koruma – 2 milyonu aşkın çocuk için sosyalleşme, oyun, öğrenme vb imkânları olan mekânlara güvenli erişim sağlanmıştır

Silahlı güçlerle veya gruplarla ilişkisi olan 11.600 çocuk ailelerine ve topluluklarına yeniden kazandırılmıştır

HIV / AİDS – 835.000 hamile kadına, anneden çocuğa virüs geçmesinin önlenmesi dâhil olmak üzere önleme, bakım ve tedavi hizmetleri sunulmuştur

Eğitim – Aralarında ergenler de bulunmak üzere okul çağındaki 8,76 milyon çocuğa örgün ve yaygın ilköğretim imkânları sağlanmıştır (geçici öğrenme ve oyun mekânları ile küçük çocuklar için erken dönem öğrenme dâhil)

Dünya İnsani Yardım Gününü destekleyerek bir fark yaratılmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. Önce www.whd-iwashere.org adresine gidip ‘Take Action’ı tıklayın ve oradan UNICEF’e geçin.

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin  

Daha fazla bilgi için:

Sarah Crowe, UNICEF Sözcüsü, Tel + 1 212 326 7206, Mobil: + 1 646 209 1590, scrowe@unicef.org

Kate Donovan, UNICEF Media New York, Tel: + 1 212 326 7452, kdonovan@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: + 90 312 454 1000, shosta@unicef.org