Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2015)

UNICEF göçmen çocukların haklarının AB gündemine alınmasını istedi


UNICEF göçmen çocukların korunmalarına yönelik plan önerdi 


BRÜKSEL/CENEVRE /NEW YORK, 12 Mayıs 2015 – AB Göç Gündeminin benimsenmesinin arifesinde UNICEF bir açıklama yaparak göçmen çocukların haklarının ve esenliklerinin Avrupa göç politikasının merkezine yerleştirilmesi ve bu değerlerin Avrupa Birliği’ne rehberlik etmesi çağrısında bulundu.
 
Bu yıl Akdeniz yoluyla göç girişimlerinde kaybedilen insan sayısı daha şimdiden geçen yılın aynı dönemine göre 50 kat daha fazladır. Havaların ısınmasıyla birlikte bu tehlikeli yolculuğa çıkan çocuk sayısının artması beklenmektedir. Göç dalgasına katılan çocukları bekleyen riskler yalnızca tehlikeli yolculuğun kendi riskleriyle de sınırlı kalmamaktadır. Avrupa kıyılarına ulaşabilen çocukları bu kez acilen ihtiyaç duydukları özel bakım ve dikkatin kendilerinden esirgenmesi gibi başka bir risk daha beklemektedir.
 
En büyük riskle karşılaşanlar ise yanlarında ana babaları ya da yetişkin aile üyeleri olmadan göç yoluna yalnız düşen çocuklardır. Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre geçen yıl Libya’dan deniz yoluyla İtalya’ya gelen yaklaşık 170 bin göçmen arasında yanlarında hiç kimsesi bulunmayan 13 bini aşkın çocuk bulunmaktaydı.
 
Eldeki yeni raporlara göre insan kaçakçıları ve tacirleri bu çaresiz insanları alabildiğine sömürmektedir. Bu çevreler çocukları iltica başvurusuna yöneltirken, çocuklarıyla birlikte olmak isteyen ana babalardan daha fazla haraç almaya çalışmaktadır.
 
UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Yoka Brandt konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Göçmen çocukları pençesine alan bu insanlık trajedisinin etkileri Akdeniz kıyılarının ötesine geçmektedir. Bu çocuklar, nerede olurlarsa olsunlar, evlerinden ayrılmışken, denizde yol alırken, Avrupa ya da başka ülkelerin kıyılarındayken, her durumda korunma ve bakım haklarına sahiptirler. Göç arttıkça, Avrupa Birliği bu durumu vesile sayarak kendi yasalarını ve sımsıkı sahiplendiği değerleri göçmen çocukların ve ailelerinin haklarını gerçek anlamda gözetmek üzere yaşama geçirebilir ve bu açıdan tüm dünyaya örnek olabilir.”
 
Hâlihazırdaki AB ortak koruma çerçevesi söz konusu olduğunda çocuklar çoğu kez yasalardaki, politikalardaki ve uygulamalardaki kimi boşluklara düşmektedir. Çocuk göçmenlerin adalete, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimleri sınırlıdır.  Gözaltına alınma ve sınır dışı edilme, toplu halde ülkeden çıkartılma gibi uygulamalara maruz kalabilmekte, AB bölgesine girdiklerinde yaşamlarını tehdit eden sınır kontrol uygulamalarıyla karşılaşabilmektedir.
 
UNICEF, AB tarafından 13 Mayıs’ta benimsenmesi beklenen Göç Gündeminin, çocukların korunmasına yönelik AB güvencelerinin daha da güçlendirilmesi için bir vesile oluşturabileceğine inanmaktadır. Bunun nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin öneriler ise Entegre çocuk koruma sistemlerinde eşgüdüm ve işbirliği için AB kılavuzları’ belgesinde yer almaktadır.   
 
UNICEF, çocukların yüksek yararını gözeterek AB’ye çocuk göçmenleri korumak için 10 maddelik bir planı rehber olarak kullanma çağrısında bulunmaktadır: 
 
  1. Göçmen çocukların hepsinin, her durumda, öncelikle ve en başta BM Çocuk Haklarına dair Sözleşmede yer alan haklara sahip kişiler olarak tanınmaları ve kendilerine böyle davranılması.
  2. Göçten etkilenen çocukların haklarının güvence altına alınması ve korunması için, AB Kaçakçılıkla Mücadele Direktifi ve Stratejisinin tutarlı biçimde izlenmesi ve yaşama geçirilmesi dâhil olmak üzere mevcut yasaların ve politikaların uygulanması; burada önlemeye, talebin azaltılmasına, çocuk mağdurları sömüren ve istismar edenlerin kovuşturulmalarına özel olarak önem verilmesi.
  3. Alınacak tüm kararlarda yetkili merciler temel olarak Çocuk Haklarına dair Sözleşmeyi esas almalı, çocuğun yüksek yararını gözetmelidir. Uluslararası koruma, ikamet izni başvurularını kabul ya da reddetme, başka bir ülkeye aktarma ya da ülkeye geri gönderme gibi başlıklarda alınacak kararlar da bu kapsamdadır.
  4. Entegre çocuk koruma sistemlerinin pekiştirilmesiyle, koruma standartlarının daha ileriye götürülmesi bağlamında AB ölçeğinde harekete geçilmesiyle göçmen çocukların korunması, Avrupa Komisyonu ‘Entegre çocuk Koruma Sistemleri’ kılavuzlarında önerildiği gibi sınır ötesi koruma ihtiyaçlarının karşılanması.
  5. Çocukların gözaltı merkezlerinde tutulmaması ve göçle ilgili işlemler açısından ailelerinden ayrılmaması.
  6. Denizlerdeki arama ve kurtarma çalışmalarında, yaşam kurtarma ve koruma açısından Uluslararası Deniz Hukuku’nun ve yerleşik adetlerin gözetilmesi.
  7. Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında ve sonrasında, her durumda, çocuklara ve hamile kadınlara özel bakım ve özen gösterilmelidir. 
  8. Ebeveynlerinin hukuksal statüsü ne olursa olsun tüm çocukların kaliteli eğitime, zihinsel sağlık alanındakiler dâhil sağlık hizmetlerine, sosyal korumaya ve adalete eşit erişimi sağlanmalıdır.
  9. Kendilerinin ya da ebeveynlerinin ülkesi, kalınan yer, göç statüsü ya da ırk gözetilmeksizin tüm çocuklara eşit ve ilkeli koruma sağlanması.
  10. İnsanların kendi evlerinden ayrılmalarının temeldeki nedenlerinin, risk azaltma, acil durum yardımları ve kalkınma boyutlarını da içeren kapsamlı yaklaşımlarla ele alınması.
 
UNICEF BM Göç Örgütü olarak Uluslararası Göç Örgütü ve diğer BM kuruluşlarıyla birlikte, yaşamların kurtarılabilmesi ve ihtiyaç içinde olanların korunması adına Avrupa Birliği içinde sorumlulukların daha adil biçimde paylaşılması, nerede giderlerse gitsinler göçmenleri kötüleyip aşağılayan ırkçı ve yabancı düşmanı retoriğe karşı mücadele edilmesi çağrısında bulunmaktadır.
 
 ###

UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

UNICEF’I  Twitterve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Christophe Boulierac, UNICEF Geneva, +41 79 96 39 244, cboulierac@unicef.org
Najwa Mekki, UNICEF New York, +1 917 209 1804, nmekki@unicef.org 
SarahCrowe, UNICEF New York, +1 646 209-1590, scrowe@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, shosta@unicef.org