Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2015)

Dünya Eğitim Forumu Eğitimin Geleceğine ilişkin Bildirgeyi Benimsedi


INCHEON, KORE CUMHURİYETİ, 21 Mayıs, 2015 –Kore Cumhuriyeti Incheon kentinde bugün tamamlanan Dünya Eğitim -Forumu’nda önümüzdeki 15 yıl içinde eğitimde dönüşüm sağlayacak bir vizyon benimsendi.  Incheon Bildirgesi, 100’ü aşkın ülkenin eğitim bakanları, hükümet dışı kuruluşlar ve gençlik grupları dâhil olmak üzere küresel eğitim topluluğu tarafından memnuniyetle karşılandı. Bildirge, ülkeleri, kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim ve herkese yaşam boyu öğrenme olanakları sağlamaya özendirmektedir. Kabul edilen metin, Eylül ayında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin eğitim bölümünün çerçevesini oluşturmaktadır. 

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova bildirgeye ilişkin olarak şunları söyledi: “Bildirge, ileriye doğru atılmış büyük bir adım.  Tüm çocukların ve gençlerin, potansiyellerine ulaşmaları, sorumlu küresel yurttaşlar olarak kendi toplumlarına saygın bir yaşam içinde katkıda bulunmaları açısından gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlama kararlılığınızı yansıtıyor. Hükümetleri, yaşam boyu öğrenme fırsatları sağlamaya özendiriyor; böylelikle insanlar yaşça büyürken kendilerini geliştirebilecekler. Bildirge, eğitimin küresel barış ve sürdürülebilir kalkınma için anahtar olduğunu bir kez daha teyit ediyor.”
 
Incheon Bildirgesi, 1990 yılında Tayland-Jomtien’de başlatılan ve daha sonra 2000 yılında Dakar-Senegal’de teyit edilen küresel “Herkes için Eğitim” (EFA) hareketini temel almaktadır.  EFA – ve Eğitim Alanındaki Binyılın Kalkınma Hedefleri– önemli ilerlemeler sağlamıştır. Ne var ki, ilköğretime evrensel erişim dâhil pek çok hedef henüz gerçekleşmemiştir. Çoğu kız olmak üzere halen 58 milyon çocuk okul dışındadır. Ayrıca, yarını okulda dört yıl geçirmiş olmasına rağmen 250 milyon çocuk temel becerileri öğrenememiş durumdadır. Incheon Bildirgesi ile iddialı EFA ve BKH gündemlerinin karşılanması gerekmektedir.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ise şunları söyledi:  “Eğer bu kuşaktan çocuklar bugün dünyamızı etkileyen eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri bir gün gelip azaltsınlar istiyorsak hepsine öğrenmeleri için eşit fırsatlar tanımamız gerekir. Bu bizim ortak vizyonumuz ve kararlılığımız olmalıdır.”
 
Incheon Bildirgesi, bu yılın sonuna kadar hükümetler tarafından benimsenecek bir yol haritası olan Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi aracılığıyla yaşama geçirilecektir. Bildirge, hesap verebilirlik, saydamlık ve katılımcı yönetişim ilkeleri temelinde eğitime yönelik etkili hukuksal ve politik çerçeveler geliştirilmesine rehberlik edecektir. Bildirge’nin etkili biçimde uygulanması güçlü bir bölgesel eşgüdüm, eğitim alanında titiz bir izleme ve değerlendirme gerektirmektedir. Ayrıca, özellikle kapsayıcı ve kaliteli eğitim hedefinin henüz çok uzağında olan ülkelerde daha fazla kaynağın bu alana sağlanması gerekecektir. Bildirge ve Çerçeve, ülkelere kendileri açısından uygun harcama hedefleri belirlemeleri ve düşük gelir düzeyindeki ülkelere yönelik Resmi Kalkınma Yardımlarını artırmaları çağrısında bulunmaktadır.
 
Kapanış törenindeki konuşmacılar arasında şunlar yer almaktaydı: Uluslararası eğitim Başkanı Susan Hopgood, Eğitim Hakkı Özel Raportörü Kishore Singh, UNESCO Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Sameh Amr,  BM Küresel Anlaşma Genel Direktörü Georg Kell, UNHCR Yüksek Komiseri António Guterres (video aracılığıyla), UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Geeta Rao Gupta, Dünya Bankası Grubu Küresel Uygulamalar Başkan Yardımcısı Keith Hansen,La Francophonie Genel Sekreteri Michaëlle Jean, Kore Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hwang Woo Yeo ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova.
 
Tüm dünyada 30 milyondan fazla öğretmeni ve eğitim emekçisini temsil eden bir kuruluş olan “Uluslararası Eğitim” başkanı Susan Hopgood’un şu açıklamayı yaptı: “Her öğrencinin kaliteli, ücretsiz kamusal eğitim hakkı olduğunda hepimiz anlaşıyoruz. Ancak, eğitim alanındaki hedeflerin gerçekleşebilmesi için her sınıftaki öğrencilere iyi eğitilmiş, mesleki açıdan vasıflı, motivasyonlu ve destek alan bir öğretmen sağlamamamız gerekir. Herkese kaliteli eğitim sağlanması eğitim sistemlerinde değişikliği gerektirir. Eğitim 2030 Eylem Çerçevesinin yaşama geçirilmesi ve eğitimde kalitenin yükseltilmesi açısından eğitim sistemlerimizin açık ve ortak çalışma kültürüne dayalı bir dönüşüm geçirmesi temel önemdedir.”
 
Eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tamamının gerçekleşmesi açısından temel önemdedir.  Yoksulluğun ortadan kaldırılması, ortak refahın yaygınlaştırılması, ekonomik büyümenin geniş bir tabana yayılması, barışçı ve hoşgörülü toplumlara ulaşılması eğitimi gerektirir. Son Bildiri işte bu vizyonun sahiplenilmesindeki ortak kararlılığın bir göstergesidir. Eğitimin yaşamları dönüştürebileceğini göstermektedir.
         
###

Toplantıyı düzenleyenlerden alıntılar

UNHCR
BM Mülteciler Yüksek Komiseri António Guterres: "Dünyada en güç durumdaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim planları hazırlama gibi ortak bir sorumluluğumuz var: Mülteciler, kendi ülkelerinde yerlerinden olan çocuklar, ülkeleri olmayanlar ve eğitim hakları savaş ve güvenliksiz ortamlar nedeniyle gerçekleşemeyenler…  Bu çocuklar güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır ve onların eğitimi hepimiz için bir gündem olmalıdır.”

UNFPA
UNFPA Genel Direktörü Babatunde Osotimehin: “Hep birlikte, herkesin eğitim hakkını gözetip korumamız, kaliteli eğitimin herkese ulaşmasını, barış, adalet, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin içselleştirilmesini sağlamamız gerekiyor.  Dünya Eğitim Forumu’nun düzenleyicileri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz ve 2030’a kadar herkes için eğitim adına yeni bir eylem gündemi belirleme sözü veriyoruz.”

BM Kadınlar
BM Kadınlar Genel Direktörü ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Phumzile Mlambo-Ngcuka:  "Incheon Bildirgesi, bizlere, sürdürülebilir kalkınma açısından toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin önemini tanıyan ve ayrımcı olmayan bir eğitimi gerçekleştirme görevi vermiştir. Bu, barışçı, adil ve eşit toplumlar hedefinin gerçekleştirilmesi adına tüm sektörleri kapsayan bir ortak çalışma için bize önemli bir fırsat tanımaktadır. İnsanların eşit oldukları bir dünya, ancak eğitim her yerde bunu öğrettiğinde gerçekleşebilecektir.”

Dünya Bankası Grubu
Dünya Bankası Grubu Küresel Uygulamalar Başkan Yardımcısı Keith Hansen: "Burada, Incheon’da, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yalnızca okula gitmekle kalmayıp kaliteli eğitim almaları; sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürme, potansiyellerini gerçekleştirmeleri açısından gerekli becerileri edinmelerini sağlama gibi iddialı bir hedef belirlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kaliteli eğitim, aşırı yoksulluğa son verilmesi ve ortak refahın yaygınlaştırılması açısından temel bir haktır. Eğitim alanında resmi kalkınma yardımları sağlayan başlıca kuruluş olarak Dünya Bankası Grubu, bu hakkın yaşama geçirilmesinde ve mevcut tüm kaynakların bu yönde seferber edilmesinde ülkelere yardım etmekte ve ölçülebilir sonuçlar alınması için finansman sağlamaktadır.”
 
###

UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Elissa Jobson, UNICEF New York, Tel +1 917 930 4521, ejobson@unicef.org