Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2015)

Çocuklar, su, sanitasyon ve hijyen alanlarındaki çalışmalara kendilerinin de dâhil edilmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu


DUŞANBE, Tacikistan, 10 Haziran 2015 – Bugün yaklaşık 60 çocuk ve genç, Duşanbe’de toplanan Yaşam için Su Uluslararası üst Düzey Konferansı’nda ilettiği mesajda dünyada en dezavantajlı konumda bulunanlara temiz ve sürdürülebilir su, sanitasyon ve hijyen sağlama çabalarına gençlerin de tam dâhil edilmelerini istedi. 

İki günlük konferansa katılan 12 ülkeden çocuklar yaptıkları eylem çağrısında dünya liderlerini, en önemli konular olarak nitelenen konularda kendi görüşlerine kulak vermeye davet etti.
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un da hazır bulunduğu bir ortamda konuşan Tacikistan’dan kız Kamila Muhabbatova “Tüm çocukların evrensel su ve sanitasyon hakkı vardır” dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Sağlanan ilerlemelere rağmen pek çok çocuk Binyılın Kalkınma Hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Bu çocuklar, en yoksul ve en güç durumdaki kesimleri temsil etmektedir ve 2015 sonrası kalkınma gündeminde kendilerine öncelik tanınmalıdır. Su, sanitasyon ve hijyen gibi alanlarda öncelikler belirlenirken çocukların ve gençlerin de işin içine katılmalarının önemini vurguluyoruz. Ve bu hedeflere ulaşma çabalarında aktif ortaklar olma sözü veriyoruz”
 
UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen İşleri Küresel Başkanı Sanjay Wijesekera Eylem Çağrısını memnuniyetle karşıladı:
“Bu çocuklar net ve önemli bir mesaj iletiyor: ‘Bize kulak verin ve bu işi hep birlikte yapalım.’ Gerçekten de bu konular onları yalnızca evlerinde değil topluluklarında ve okullarında da etkiliyor.”
 
“Yeterli su, sanitasyon ve hijyen dünyamızın geleceği açısından yaşamsal önemdedir ve bu gençler de bunu bilmektedir. Bu temel haklar olmadan hastalıklar onları harap edecek, hasta ve çaresiz bırakacak, okul yaşamlarını aksatacak ve iyi bir eğitim görme şanslarını azaltacak, daha açığı yaşam şanslarını tehdit edecektir. Bu çocuklar için çok daha iyisini yapmamız gerekiyor.”
 
Ev sahibi ülke Tacikistan’ın yanı sıra katılımcı çocukların geldikleri ülkelerin arasında Azerbaycan,  Belarus, Bolivya, Brezilya, Kırgızistan, Romanya, Güney Kore, Filipinler, Ukrayna, ABD ve Zambiya yer alıyordu. Konferanstan önce çocuklar UNICEF ile Tacikistan Hükümeti tarafından birlikte düzenlenen Çocuklar WASH Forumuna katılmışlardı.
 
6-8 Haziran tarihlerindeki Çocuklar WASH Forumu genç katılımcılara çocukların su, sanitasyon ve hijyene erişimi konusunda tanıtım-savunu becerilerini geliştirme fırsatları sundu. Forumun amacı, bu konulara ilişkin küresel tartışmalara katkıda bulunmaları için çocuklara yardımcı olmak, nerede ve ne zaman olursa olsun –evde, topluluklarda, okullarda ve afetler sırasında- tüm çocuklara WASH erişimi sağlanmasına katkıda bulunmak ve böylece planlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğru atım atmaktı.
 
###
 
Editörlere not:
9-10 Haziran tarihlerinde yapılan Yaşam için Su Konferansı, BM Genel Kurulu tarafından Tacikistan Cumhuriyeti’ne verilen “Yaşam için Su On Yılı 2005-2015” genel değerlendirmesine yönelik Hükümetleri ve sivil toplumu bir araya getirme görevinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
 
UNICEF Hakkında UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org. UNICEF-Tacikistan hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org/Tajikistan. 

Daha fazla bilgi için:
Parvina Muhamedkhojaeva, UNICEF-Tacikistan İletişim Sorumlusu,
Ofis telefonu: (+992-44) 6000190, 6000191 veCep: (+992-918) 310071
E-mail: pmuhamedkhojaeva@unicef.org  
 
Lely Djuhari, UNICEF Cenevre Bölge İletişim Uzmanı
Cep: (+41-79 204 44 82) E-mail: ldjuhari@unicef.org  
 
Tartışmamıza çevrim içi katılın ve bizi şu adreslerden izleyin: @UNICEFCEECIS, @UNICEFTajik, @UNICEFWater using #Wateris and #ChildrenWASHForum