Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Temmuz > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (7/2015)

Save the Children ve UNICEF: Suriye Krizinin Yol Açtığı Çocuk İşçiliği Sorunu İle Mücadele İçin Acilen Harekete Geçilmesi Gerekiyor


AMMAN, 2 Temmuz 2015- Save the Children ve UNICEF tarafından yayınlanan son rapor, Suriye'de yaşanan çatışmalar ve insani kriz nedeniyle işçi olarak çalıştırılarak istismar edilen çocuk sayısının her geçen gün arttığını ve çocuk işçiliğiyle mücadelenin zorlaştığını ortaya koyuyor.

Rapor; Suriye’deki ailelerin dörtte üçünden fazlasında çocukların hane gelirine katkı sağlamak için çalıştığını ortaya koyuyor. Ürdün'de ise anket uygulanan Suriyeli hanelerdeki çocuk mültecilerin yarıya yakını hane gelirine katkı sağlayan veya evin geçimini sağlayan tek kişi konumunda bulunuyor. Lübnan'ın bazı kesimlerinde ise yaşları altıya kadar inen çocukların çalıştırıldığı haberleri geliyor.
 
Tüm çalışan çocuklar arasında en dezavantajlı olanlar ise; silahlı çatışmalardan etkilenen, cinsel istismara uğrayan, dilencilik gibi yasadışı işlerde çalıştırılan ve çocuk ticareti kapsamında alınıp satılan çocuklar yer alıyor.
 
“Save the Children” Orta Doğu ve Avrasya Bölge Direktörü Dr. Roger Hearn konuya ilişkin şu değerlendirmesinde: "Suriye krizi sonrasında ailelerin geçim kaynaklarında büyük bir azalma yaşandı ve bölgedeki milyonlarca hane yoksulluk sınırının altına düştü. Bunun sonucunda ise çocuk işçiliği oranları kritik seviyelere ulaştı.”
 
“Ailelerin içinde bulunduğu çaresiz durum ve her şeyden önce hayatta kalmak için çocuklar çalışmaya başladı. Suriye’de veya komşu ülkelerde, krizden etkilenen her yerde, çocuklar evin geçimini sağlayan kişiler olmaya başladı." dedi.
 
Raporda ayrıca; giderek artan sayıda çocuğun, sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturan zararlı koşullar altında çalıştığı da belirtiliyor.
 
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Dr. Peter Salama yaptığı açıklamada bu koşulların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek: "Çocuklar uzun saatler boyunca ve düşük ücretler karşılığında, genellikle de son derece sağlıksız ortamlarda çalıştıkları için büyüme ve gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir” dedi.
 
Dr. Salama ayrıca: “Ağır yük kaldırma, böcek ilacı ve toksik kimyasallara maruz kalma ve uzun çalışma saatleri bölgedeki çalışan çocukların her gün karşılaştıkları tehlikelerden sadece bir kaç tanesi" olduğunun altını çizdi.
 
Rapora göre Ürdün'deki Za'atari mülteci kampında kendileriyle anket yapılan her dört çocuktan üç tanesi iş yerinde sağlık sorunları yaşadığını ifade ediyor.  Ayrıca Mafrak ve Ürdün Vadisi’nde yevmiyeli işçi olarak çalışan çocukların %22'si iş kazası geçirerek yaralanıyor.
 
Tüm bunlara ek olarak çalışan çocuklar daha fazla okulu bırakma eğilimi gösteriyor. Bu da Suriyeli çocukların "kayıp kuşak" durumuna düşmesi yönündeki endişeleri arttırıyor.
 
UNICEF ve “Save the Children”; “Kayıp Kuşak Olmasın Girişimi”nin paydaşlarını ve destekçilerini, daha fazla sayıda uluslararası toplum üyesini, mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarını Suriye’de ve söz konusu insani krizden etkilenen diğer ülkelerde yaşanan çocuk işçiliği sorununa karşı somut adımlar atmaya davet ediyor ve bu konuda yapılması gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

-  Geçim kaynaklarına erişimin arttırılması ve gelir getirici faaliyetlere daha fazla finansman aktarılması
-  Krizden etkilenen tüm çocuklara güvenli ortamlarda kaliteli eğitim imkânları sunulması
-  Çocuk işçiliğinin en kötü uygulamalarının ortadan kaldırılmasına öncelik verilmesi
-  Ulusal ve toplum temelli çocuk koruma sistemleri ve hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar yapılması
 
Raporun son bölümünde şu ifade yer alıyor: "Dünya ülkelerinin bu savaşa bir türlü dur diyememesinin bedelini çocuklar çok ağır ödüyor."
 
SON
 
Daha fazla bilgi için:
Simon Ingram, singram@unicef.org, +962-79-590-4740
Juliette Touma, jtouma@unicef.org, +962-79-867-4628
Sema Hosta, shosta@unicef.org, +90-312-454-1010
Emma Pomfret, emma.pomfret@savethechildren.org, +44 7554 024539
Emma Pomfret, emma.pomfret@savethechildren.org, +44 7554 024539
Çalışma saatleri dışındaki medya talepleriniz için irtibat bilgileri: +44 7831 650409 veya media@savethechildren.org.uk.
 
Editörler için Notlar
 
- UNICEF, “Save the Children” ve paydaşları tarafından 2013 yılında başlatılan 'Kayıp Kuşak Olmasın' girişimi ile kayıp nesillerin önlenmesi taahhüdü çerçevesinde, Suriye krizine yönelik insani yardım müdahalelerinde öncelikli olarak çocuk koruma ve eğitim konularına odaklanılması amaçlanmıştır. Çocuk işçiliği bu taahhüdün yerine getirilmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesidir.
 
İki milyon çocuğun Suriye sınırları dışında mülteci olarak yaşadığı tahmin edilmektedir.
 
- Suriye, 2011'de patlak veren savaştan önce orta gelirli bir ülkeydi. Ülke ekonomisi halkın büyük kısmının iyi bir yaşam sürmesine imkân tanıyor, çocukların neredeyse tamamı okula gidiyordu ve okur-yazarlık oranı %90'ın üzerindeydi.
 
- Dört buçuk yıl süren çatışmaların sonucunda ülke yoksulluk ve sefalet ile boğuşmakta olup her beş kişiden dördünün yoksulluk içinde yaşadığı ve 7,6 milyon kişinin iç göçe zorlandığı tahmin edilmektedir.  
 
- 2011'de %14,9 olan işsizlik oranı %57,7'ye yükselmiştir.
 
- Suriye halkının tahminen %64,7'si aşırı yoksulluk içinde yaşamakta olup temel gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.[1]
 
- Milyonlarca kişilik mülteci akınlarından dolayı bu insani krizin vahim sonuçlarından komşu ülkeler de etkilenmektedir.