Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2012)

BM ve ortakları sayıları giderek artan Suriyeli mültecilere yardım için 487,9 milyon dolar arıyor


CENEVRE, 27 Eylül 2012 Birleşmiş Milletler ve birlikte çalıştığı insani yardım kuruluşları bugün yaptıkları bir açıklamayla Suriyeli mültecilere destek için 487,9 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundular. Suriyeli Mültecilere Bölgesel Yardım Planı, BM mülteciler kuruluşu (UNHCR) öncülüğündeki 52 insani yardım kuruluşunun planlarını özetlemektedir. Amaç, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'dekiler olmak üzere sayıları artan Suriyeli mültecilere yardımdır.

Bugün komşu ülkelerde kayıtlı veya kayıt yapılmasını bekleyen 294 bin Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Oysa bu sayı bu yılın Mart ayında 41.500 idi. Mülteci sayısındaki bu yedi kat artış, insani yardımlarda da bir artışa, mültecilerin ihtiyaçlarına ve daha sonra gelebilecek mültecilere yönelik eylem planının kapsamının genişlemesine yol açmıştır.

Her gün iki ila üç bin mülteci komşu ülkelere geçmektedir.

UNHCR Suriyeli Mülteciler Bölge Koordinatörü Panos Moumtzis “çok sayıda mültecinin üzerlerinde yalnızca giysileriyle geldiğini, kimilerinin de Suriye’den ayrılmadan önce birçok kez yerlerinden edilmiş olduğunu” belirtmiştir.

Suriye’de sürüp giden şiddet, insani yardım kuruluşlarını, mülteci barındıran ülkeler ve topluluklar üzerindeki etkileri de dikkate alarak, mülteci sayısının daha da artmasına karşı hazırlıklara yöneltmiştir. Mart ayında yapılan yardım çağrısında Suriyeli mülteci sayısının 2012 yılı sonuna kadar tahminen 100 bini bulacağı varsayımı esas alınmışken (ki bu sayı daha Temmuz ayında aşılmıştır) yeni çağrı bu yılın sonuna kadar komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteci sayısının 700 bini bulabileceğini tahmin etmektedir.

Moumtzis konuya ilişkin şunları söylemiştir:  “Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye şiddetten kaçan Suriyelilere kapılarını açarak örnek oluşturmuştur. Komşu ülkeler tek başlarına bu işin altından kalkamazlar. Uluslar arası topluluk dayanışma sergilemeye devam etmelidir.”  

İnsani yardım kuruluşları, mültecilerin artan sayısı ve ihtiyaçları karşısında yardım çalışmalarının ölçeğini de genişletmiştir. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin yarısı, çoğu çadırlarda olmak üzere mülteci kamplarında kaldığından kış aşlarına hazırlık özel bir ivedilik kazanmaktadır.

Ürdün’de Temmuz sonunda açılan Za’atri kampı bugün yaklaşık 32 bin Suriyeli mülteciyi barındırmaktadır. Kuzeydeki Dohuk kenti yakınlarında bulunan Irak’taki Domiz kampındaki mülteci sayısı ise 27 bindir. Mülteci kamplarının geneline ilişkin sorumluluk üstlenen Türkiye’de ise Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu kamplarda kalmaktadır ve 13 kampta bulunan mülteci sayısı 88 bine yakındır.

Lübnan’daki mültecilerin çoğu kiralık evlerde ve ailelerle birlikte kalmaktadır. Mülteci girişi devam ettiğinden barınma imkânlarının yetersiz kalmasına ilişkin kaygılar artmaktadır. Ürdün’de mülteci nüfusun yarısından fazlası kiralık evlerde veya konuk eden ailelerle birlikte kalmaktadır. Ancak, yeni gelen mültecilerden kamplarda kalmaları istenmektedir.

Dünya Gıda Programı (WFP) komşu dört ülkede de kamplarda kalan veya misafir edilen Suriyelilere yiyecek dağıtılması işlemlerini desteklemektedir.

WFP Bölge Mülteciler Acil Durum Koordinatörü Edward Kallon “Binlerce Suriyeli daha komşu ülkelere sığındıkça başta gıda maddeleri olmak üzere insani yardım ihtiyaçlarının da arttığını” belirterek şunu ekledi: “WFP, gıda maddeleri, sıcak yemek ve yemek kuponları dağıtarak Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.”

Mültecilerin yüzde 75’ini kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Eğitim ve sağlık hizmetleri plandaki öncelikler arasındadır.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Maria Calivis’in görüşleri ise şöyle: “Ortadaki yarış, Suriyeli mülteci çocukların okula gitmelerini, tam olarak aşılanmalarını ve yaklaşan soğuklara karşı iyi giydirilmelerini sağlamaya yöneliktir. UNICEF bu desteği sağlamaya hazırdır; ancak, eksik olan, bunun için gerekli maddi kaynaklardır."

Gözden geçirilmiş bu Bölgesel Yardım Planı, Save the Children International kuruluşunun İnsani Yardımlar Direktörü Michael Penrose tarafından yapılan yardım çağrısı sırasında hazır bulunan 42 ulusal ve uluslar arası HDK’yı kapsamaktadır. 

Penrose bu çağrı sırasında şunları söylemiştir: “Mültecilere ve onları barındıran topluluklara yönelik insani yardımların ulaştırılmasında HDK’lar ön saftadır; ancak, sayıları her gün artan mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla destek gerekiyor.”

Suriyeli Mültecilere Yardım Planı çerçevesinde bugüne dek 141,5 milyon dolar sağlanmıştır ve bu öngörülen rakamın yüzde 29’u kadardır.

UNICEF hakkında 

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org 

Daha fazla bilgi için:

Simon Ingram

UNICEF İletişim Bölümü Şefi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
singram@unicef.org
+962 79 590 4740

Marixie Mercado

UNICEF Sözcüsü, Cenevre

mmercado@unicef.org

+4179 756 7703