Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2015)

Çatışmalar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 13 milyon çocuğu okulundan yoksun bıraktı


AMMAN, 3 Eylül 2015- UNICEF tarafından bugün açıklanan rapora göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da giderek tırmanan çatışmalar ve siyasal kargaşa nedeni ile 13 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor.

Ateş Altında Eğitim” başlığını taşıyan rapor, şiddetten doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenen dokuz ülkedeki* mevcut durumun öğrenciler ve eğitim sistemleri üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Okullara ve eğitim altyapılarına yönelik – kimi zaman bilinçli- saldırılar, çok sayıda çocuğun okula gidememesinin başlıca nedenlerinden biri. Yalnızca Suriye, Irak, Yemen ve Libya’da hemen hemen 9 bin okul tahrip edildiği, hasar gördüğü, yerlerinden edilen sivillerin barınması amacıyla kullanıldığı ya da çatışan taraflardan birinin eline geçtiği için kullanılamaz durumda.

Bir başka etmen de, binlerce öğretmeni görevlerinden ayrılmak zorunda bırakan; aileleri ise yolda ya da okulda olabilecekler yüzünden çocuklarını okula göndermekten alıkoyan korku.

Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de 700 bini aşkın Suriyeli mülteci çocuk, ulusal eğitim altyapısı bu ek öğrenci yükünü kaldırmakta zorlandığı için okula gidememekte.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Peter Salama duruma ilişkin şunları söylüyor: “Çatışmaların yıkıcı etkisi bölgenin tümünde çocuklar tarafından yaşanmakta. Mesele yalnızca okulların uğradığı fiziksel zarar değil; bunun yanı sıra, umutlarının ve geleceklerinin tehlike altında olduğunu gören bir öğrenci kuşağının hissettiği çaresizlik de söz konusu.”

Rapor, en zorlu koşullarda bile çocukların öğrenmelerine yardımcı olacak kendi kendine öğrenme ve öğrenim mekânlarının genişletilmesi de dâhil olmak üzere bir dizi girişime işaret ediyor. Ancak, rapor bir başka gerçeğe daha dikkat çekiyor: Çatışmaların ortasındaki çocuklar ve ana babaların büyük çoğunluğu eğitimi birinci öncelik olarak görseler bile, bu tür girişimler için sağlanan kaynaklar ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilecek düzeye ulaşmıyor.

Suriye’deki krizden etkilenen çocukların eğitim ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması adına uluslararası desteğin artırılması sağlamak üzere 2013 yılında UNICEF ve diğer ortaklar tarafından başlatılan “Kayıp Kuşak Olmasın” girişimi bu bağlamda özellikle desteklenmesi gereken bir girişim olarak ön plana çıkıyor.

Rapor, bunlara ek olarak  uluslararası topluluğa, ev sahibi hükümetlere, politikaları belirleyenlere, özel sektöre ve diğer ortaklara aşağıda belirtilen hususların hayata geçirilmesi için çağrı yapıyor: 
  • Özellikle savunmasız durumdaki çocuklara yönelik olarak yaygın eğitim hizmetlerinin genişletilerek okul dışındaki çocuk sayısının azaltılması
  • Öğrenme mekânlarının genişletilmesi, öğretmenlerin işe alınıp belli eğitim imkanları sağlanması ve öğrenim malzemeleri tedarik edilmesi için şiddetin etkilediği ülkelerin ve ev sahibi toplulukların eğitim sistemlerine daha fazla destek sağlanması
  • Suriye krizinin etkilediği ülkelerde yaygın eğitim hizmetlerinin tanınması ve belgelendirilmesi için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak faaliyetler yürütülmesi
 
*Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Türkiye, Yemen, Libya, Sudan ve Filistin Devleti

Multimedya materyalleri indirmek için: http://uni.cf/1Fk6Oen

Daha fazla bilgi için:
Juliette Touma, UNICEF MENA, +962-79-867-4628, jtouma@unicef.org 
Melanie Sharpe UNICEF New York +1 917-251-7670, msharpe@unicef.org
Sema HOSTA, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, +90 312 454 10 10, shosta@unicef.org