Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2015)

UNICEF Avrupalı liderlere mülteciler ve göçmenlere yönelik yeni taahhütlerini çocuklar için hemen yaşama geçirmeleri çağrısında bulundu


New York, 11 Eylül 2015- UNICEF, Avrupalı liderlerin mültecilerin ve göçmenlerin desteklenmesine yönelik artan taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktadır. Çocukların tam olarak korunabilmeleri açısından bunlar şimdi tüm AB üyesi ülkelerin hızla harekete geçmelerini gerektiren taahhütlerdir. 

Bu yıl için bakıldığında Avrupa’da sığınma arayanların dörtte birini çocuklar oluşturmaktadır. 2015 yılının ilk 6 ayı içinde çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan’dan olmak üzere 106.000 çocuk Avrupa’da sığınma aramıştır ve bu 2004 yılından bu yana yüzde 75’lik bir artış demektir.
 
Mülteci ve göçmen krizinde bundan sonra atılacak adımları ele almak üzere Pazartesi günü gerçekleştirilecek önemli Avrupa Birliği toplantısı öncesinde konuşan UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Yoka Brandt konuya ilişkin şu görüşü dile getirmiştir: “Özellikle kış yaklaşırken mülteci ve göçmen çocukların tehlikelere karşı korunması Avrupa’nın duruma yönelik girişimlerinin merkezinde yer almalıdır. Zaten büyük acılar çekmiş olan bu çocukların hepsi korunma ve kendilerine saygın davranılması hakkına sahiptir. Şimdi, bu hakları gerçek kılma zamanıdır.”
 
Çocuklar için yapılacak acil işler arasında şunlar yer almaktadır:
  • Yanlarında kimse bulunmaksızın ya da yolda ailelerinden ayrılmış olarak gelen çocuklar için aile tespit ve birleştirme programları aracılığıyla ailelerin her durumda bir arada tutulması.
  • Öncelikli olarak her durumda çocuğun yüksek yararını gözeten iltica işlemlerine erişim sağlanması.
  • Sürecin her aşamasında, hukuksal statüleri ne olursa olsun çocuklara ve ailelerine çocuk haklarını gözeten mesleki destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanması.
  • Çocukların eğitilmiş çocuk refah uzmanları tarafından, tüm Üye Devletlerde çocuklara sağlanan bakımla aynı yüksek standartta desteklenmesi için çocuk koruma sistem, hizmet ve kapasitelerine yeterli finansal yatırım yapılması.
  • İnsan kaçakçılarının tehditlerinin ve diğer risklerin azaltılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi. Başta yanlarında kimsesi bulunmayan ya da ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar olmak üzere tüm çocuklar yolculukları boyunca ve vardıkları ülkelerde sömürüye, şiddete ve istismara açıktır.
  • Yer değiştirme ve yerleştirme programlarıyla kabul tesislerinin çocuk odaklı tasarlanması. Buna, yolculukları sırasında yaşadıkları travmanın giderilmesine yönelik yeterli sağlık hizmetleri, öğrenme ve oyun oynama imkânları, destek ve danışmanlık da dâhildir.
Avrupa’ya gelen ve geçiş yapan çocukların korunması ve bakımı için daha fazlası yapılırken, bu çocukların geldikleri ülkelerdeki insani ve kalkınmaya yönelik çabalara uluslararası desteğin sürmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, pek çok aileye güvenlik ve yeni fırsatlar adına ülkelerini terk edip tehlikeli bir yolculuğa çıkmak dışında çok az seçenek bırakan çatışmalara son verilmesi ve yoksulluk sorununun çözülmesi için çabalara gerek vardır.
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sarah Crowe, UNICEF New York, +1 646 209 1590, scrowe@unicef.org
Christophe Boulierac, UNICEF-Cenevre, +41 79 963 9244, cboulierac@unicef.org