Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2015)

UNICEF GENEL DİREKTÖRÜ ANTHONY LAKE'İN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI


NEW YORK, 25 Eylül 2015 – “Bugün alınan karar; bir dönemin kapanışına ve aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmektedir. Bu dönem, verilen sözlerin hayata geçirileceği bir dönemdir.”

“Elde ettiğimiz başarıları ölçeceğiz ve bunu istatistikler vasıtasıyla yapacağız. Bununla birlikte; asıl başarı göstergemiz, yoksulluğun pençesinden kurtardığımız her bir çocuk, sağlıklı bir şekilde doğum yapan her bir anne ve çocuk gelin olmaktan kurtarılan her bir kız çocuğu olacaktır.”
 
“Ancak bugünün en dezavantajlı çocuklarına hayat mücadelesinde eşit şans vererek, gelecekteki aşırı yoksulluğun önüne geçebiliriz.”
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Hakkında Genel Bilgi
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), dünya çapında aşırı yoksulluğun ve açlığın önlenmesini, tüm insanlara hayat boyu kaliteli öğrenme olanaklarının sağlanmasını, çevrenin korunmasını, barışçıl ve katılımcı toplumların yaratılmasını amaçlayan küresel bir eylem planıdır.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH); yoksulluk, beslenme, sağlık, eğitim, temiz su kaynaklarına erişim, hijyen ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çocuklara yönelik çalışmalar yapmayı amaçlayan Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin (BYKH) devamı niteliğindedir. Bu hedeflerinden farklı olarak; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, çocukların korunması, erken çocukluk eğitimi ve eşitsizliğin azaltılması gibi yeni hedef ve amaçlar da içermektedir.
  
UNICEF Hakkında
 
UNICEF, yaptığı her işte tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. UNICEF olarak paydaşlarımızla birlikte bu taahhüdümüzü hayata geçirmek için 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararına işler yapmak üzere, çalışmalarımızı özellikle güç durumdaki ve dışlanmış çocuklar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.unicef.org adresini ziyaret ediniz.

Bizi Twitterve Facebook'tan takip edin.
  
Daha fazla bilgi almak için: Marixie Mercado, UNICEF New York, Tel: 917-213-5188marixiemercado@unicef.org