Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2015)

Suriye Krizi nedeniyle güç durumda kalan 2 milyonu aşkın çocuk için daha güvenli eğitim


New York / Brüksel, 1 Ekim 2015 –Suriye’deki çatışmalar nedeniyle yaşamları paramparça olan 2 milyonu aşkın çocuk, Avrupa Birliği (AB) ile UNICEF arasında bugün imzalanan bir anlaşmayla daha fazla eğitim imkanına kavuşacak. 

62 milyon Euro (69 milyon dolar) tutarındaki bağış sayesinde, UNICEF ile AB’nin Suriye, Lübnan ve Türkiye’de bulunan erkek ve kız çocuklara koruyucu ve güçlendirici ortamlarda eğitime erişim sağlanması yönündeki ortak çabaları daha geniş kesimlere ulaşabilecek.

Eğitimde yaşanan krizin ölçeği ürkütücü boyutlarda. Suriye’nin içinde ve dışında okula gidemeyen çocukların sayısı 2,7 milyon; Suriye’de her dört okuldan biri kullanılamaz durumda; görevinden ayrılmış öğretmen sayısı 52.500. Buna ek olarak okul altyapısının yaklaşık 700 milyon dolarlık hasara maruz kaldığı tahmin ediliyor. Komşu ülkelerde ise, özellikle Türkiye ve Lübnan’da okul çağındaki çocukların yarısı okul dışında bulunuyor; okullar aşırı kalabalık ve kaynak sıkıntısı yaşanıyor.

Avrupa Birliği Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Görüşmeleri Komiseri Johannes Hahn konuya ilişkin şunları söyledi: “İhtiyaçlar çok fazla. AB ise, özellikle eğitim sektöründe UNICEF ve bölgedeki ev sahibi hükümetlerle ortaklık içinde bulunarak, Suriye’deki krize verilen uluslararası yanıtın ön saflarında yer almaktadır.”

UNICEF ve AB tarafından yapılan uyarıya göre insani yardım ihtiyacı içindeki 7,6 milyon çocukla birlikte Suriye, çocukların oluşturdukları bir kuşağın tümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Eğitime yapılacak yatırımlarda kararlılık gösterilmesi çocukların umutsuzluk, çaresizlik ve sömürü gibi olumsuzluklardan kurtarılması için büyük önem taşıyor. “Kayıp Kuşak Olmasın” gibi girişimler (ki AB başlıca ortakları arasındadır) son derece güç durumdaki milyonlarca çocuk için öğrenme – sanal ve gerçek ortamlardakiler dâhil- fırsatlarını artırıyor.

Hahn sözlerine şöyle devam etti: “Bu yardım, Suriyeli çocukların daha normal bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olacak ve onlara daha iyi bir gelecek umudu aşılayacaktır. Ne var ki, tüm bu çabalara rağmen bölgede halen çok fazla sayıda çocuk okul dışındadır. Bu çocukları öğrenme hakkından yoksun bırakan engellerin ortadan kaldırılması için tüm ortakların güçlerini birleştirmesi gerekir. AB, özellikle UNICEF ile olan güçlü ortaklığı aracılığıyla, bu yöndeki çabalara katkıda bulunmaya kesin kararlıdır”.

Bu desteğin bir bölümü, Suriye krizi nedeniyle AB tarafından yeni oluşturulan Bölgesel Güven Fonu aracılığıyla sağlanacak. Bölgesel Güven Fonu, AB’nin bölgesel kapsamda oluşturulan ilk yardım aracı olma özelliği taşıyor.

UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Geeta Rao Gupta’nın konuya ilişkin olarak:“Avrupa Birliği ile olan ortaklığımız Suriyeli çocuklara daha geniş ölçekte yardımı mümkün kılacaktır. Bu çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri kesinlikle kritik önemdedir. Söz konusu olan yalnızca kendi yaşamları değil aynı zamanda ülkelerinin ve bölgelerinin geleceğidir.” dedi

###
 
Editörlere not
Suriye’de, “Suriye’de Eğitim için bir Erken Toparlanma Yolu Bulunması”girişiminin (12 milyon Euro, 13,9 milyon dolar) ikinci evresi, durumdan en fazla etkilenen çocukların okul öncesi, ilk ve alternatif öğretime erişimini artırmak üzere başlatılmıştır. Programın kapsamını genişletmek ve UNICEF’in 2015-2016 ders yılı için acil talebini karşılamak için aynı programa 8 milyon Euro tutarında ek bir katkı daha yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece bu programa yönelik toplam AB katkısı 35 milyon Euro’yu aşmış olacaktır.

Lübnan’da  €37,9 milyon ($42,4 milyon) tutarındaki yardım çocuklara ve ergenlere eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim olanağı sağlayacak, 460.000 çocuğa, kadına ve bakıcıya yardımcı olacaktır.

Türkiye’de, AB Bölgesel Güven Fonu tarafından sağlanan €12,5 milyon ($13,9 milyon) tutarındaki yardım, Suriyeli ve Türk 200.000 çocuk ve genç için, kapsayıcı ve kaliteli eğitime, koruyucu ortamlara ve gençler için pozitif uğraşılara daha geniş erişim olanakları oluşturacaktır.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.
Daha fazla bilgi için:  www.unicef.org.UNICEF’in AB ile olan ilişkileri hakkında bilgi için: http://www.unicef.org/eu/
 
AB’nin Suriye krizine yönelik yardımları hakkında
AB, Suriye krizi bağlamındaki yardımlarda önde gelen donörlerden biri durumundadır. Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler birlikte, insani yardım, kalkınma ve ekonomik istikrar yardımları olmak üzere ülkelerindeki Suriyelilere, komşu ülkeler olan Lübnan, Ürdün, Irak, Türkiye ve Mısır’daki Suriyelilere ve ev sahibi topluluklara 4 milyar Euro’yu aşan yardımda bulunmuştur.
 
Eğitim sektöründe ise Suriyeli çocukların eğitime erişimlerini artırabilmek için AB bütçesinden 335 milyon Euro yardım yapılmıştır. Bu yardımlar ya UNICEF gibi ortakları bu alanda destekleyerek ya da örneğin Ürdün’de olduğu gibi ev sahibi ülkelerin eğitim bütçelerine katkıda bulunarak gerçekleştirilmiştir.
 
Suriye’deki krize karşı oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu hakkında daha fazla bilgi için:
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm
 
Bölgede ek destek dâhil AB’nin mülteci krizinin yönetilmesine yardım için sergilediği yeni çabalar hakkında bilgi için:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_en.htm
 
Daha fazla bilgi için:
Rebekka Opfermann, UNICEF Brussels, +32 2 5050 106, ropfermann@unicef.org
Melanie Sharpe, UNICEF New York, +917-251-7670 msharpe@unicef.org
Juliette Touma, UNICEF MENA, +962-79-867-4628, jtouma@unicef.org
Christopher Matthews, EU Delegation to the UN, +1 917-459-0570 christopher.matthews@eeas.europa.eu