Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2015)

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ: YOLLARDAKİ ÇOCUKLARA ADİL BİR ŞANS TANIYIN


Eşitsizlikler, şiddet ve hakların istismarı Avrupa’daki mülteci ve göçmen krizinin itici güçleri

CENEVRE, 20 Kasım 2015– Suriye, Irak ve Afganistan’da yaşayan yaklaşık 14 milyon çocuk savaşla, çatışmalarla ve adaletsizliklerle her gün yüz yüze geliyor. Bu durum, Avrupa’da yaşanmakta olan mülteci ve göçmen krizinin de tetikleyicisi oluyor. 


UNICEF tarafından bugün, yani Dünya Çocuk Günü’nde yayınlanan ‘Her çocuk için adil bir şans: Eşitlik sözü’ başlıklı rapora göre, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1989 yılındaki kabulünden bu yana sağlanan önemli ilerlemelere karşın, dünya hala en yoksul ve dezavantajlı konumdaki çocuklar için derin adaletsizliklerin hüküm sürdüğü bir yer olma özelliği taşıyor. Bugün Avrupa’ya bakıldığında mülteci ve göçmen çocukların, tüm çocuklar arasında en dezavantajlı grubu oluşturdukları görülmektedir.
 
UNICEF Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Marie-Pierre Poirier konuya ilişkin şunları söyledi: "Kimileri tüm yaşamları boyunca sadece terör ve trajediye, adaletsizliklere ve eşitsizliklere tanık olmuştur; dolayısıyla bu yıl 200 bin çocuğun yaşamlarını riske atıp Avrupa’ya iltica etmeye çalışmasına şaşırmamak gerekir. Bu çocuklar, kendi kontrollerinin çok ötesindeki koşulların kurbanlarıdır; bir kez daha mağdur duruma düşürülmelerine, sınırların, okulların, evlerin kapatılması gibi yeni dertlerle karşılaşmalarına izin verilmemelidir. Doğru olan, onlara yeni bir yaşam için adil bir şans tanımaktır."
 
UNICEF’e göre, Suriye, Irak ve Afganistan’daki savaş ve çatışma ortamlarından kaçarak başka ülkelere gitmek için yollarda olan bu çocukların her birine yaşamda adil bir şans tanımanın tek yolu, ülkelerindeki çatışmalara acilen siyasal bir çözüm getirilmesi ve bölgeye daha çok insani yardım sağlanmasıdır.
 
Balkanlarda ya da Afrika ve Güney Asya’nın belirli bölgelerinde haksızlıklar ve eşitsizliklerden kaçan çocuklar söz konusu olduğunda ise yapılması gereken, kuşaktan kuşağa intikal eden yoksulluk ve dezavantaj döngüsünün kırılması ve kaynakların toplumda en olumsuz koşullarda yaşayanlara yönlendirilmesidir.
 
‘Her çocuk için adil bir şans: Eşitlik sözü’ başlıklı rapor dünyadaki en dezavantajlı durumdaki çocukların, temel insani kalkınma göstergeleri açısından ne durumda olduğunun istatistiksel bir tablosunu da sunmaktadır. Rapor, eşitlik konusunda süre giden açıkları kapatma zorunluluğunun gerekçelerini anlatmakta, bu arada çocuklara, özellikle en güç durumda olanlara yapılacak yatırımın hem ilkesel hem de pratik açıdan daha doğru olacağını savunmaktadır. Çünkü bu yatırımlar yalnızca çocuklara değil ailelerine, topluluklarına ve ekonomilere de çok yönlü yararlar sağlayacaktır.
 
UNICEF ilk “Haksızlıkla Mücadele Et” kampanyasını 20 Kasım’da başlatacaktır. Kampanyaya, oldukça etkili isimlerin yer aldığı UNICEF İyi Niyet Elçileri de destek vererek, dünyanın en güç durumdaki çocuklarına yönelik çalışmaları hızlandırmak için seslerini yükseltecek, sosyal medya ağlarını harekete geçirecektir.
 
İngiliz oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom duruma ilişkin şunları söyledi:  “Her dokuz çocuktan birinin çatışmaların sürdüğü ülkelerde yaşadığını düşünmek, korkunç şiddet olaylarına tanık olmak, çocukların yaşam, sağlık ve eğitim haklarının yok olup gittiğini görmek gerçekten şok edici bir durum. UNICEF’le birlikte savaşın çocukları ve ailelerini evlerinden nasıl mahrum ettiğini görmek için eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya’ya ve Sırbistan’a gittim. Şu bir gerçek ki; Dünya, II Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük mülteci krizi ile karşı karşıya. Bu durumdan etkilenen çocuklara ve ailelere her ülke yardımcı olabilir ve olmalıdır da.”
 
Editörlere not – rapordaki kimi temel istatistikler;
  • En yoksul ailelere mensup çocukların beş yaşına gelmeden önce ölme olasılığı, en varlıklı ailelere mensup çocuklara göre iki kat daha fazladır ve bu çocukların okula gitmeme olasılığı da diğerlerine göre beş kat daha yüksektir.
  • En yoksul ailelere mensup kız çocukların 18 yaşından önce evlenme olasılığı en varlıklı ailelere mensup kızlara göre dört kat daha fazladır.
  • 2,4 milyarı aşkın insan henüz uygun bir tuvalet imkanına sahip değildir ve bu insanların yüzde 40’ı Güney Asya’da yaşamaktadır; 660 milyondan fazla insan hala temiz içme suyuna erişememekte ve bu insanların hemen hemen yarısı Sahra Güneyi Afrika’da yaşamaktadır.
  • Bodurluğa maruz 159 milyon çocuğun neredeyse yarısı Güney Asya’da, üçte biri de Afrika’da bulunmaktadır.
  • Beş yaşından küçük tüm çocuk ölümlerinin hemen hemen yarısı ve okula gitmeyen çocukların yüzde 43’ü çatışmalar ve doğal felaketlerden etkilenen ülkelerde yaşamaktadır.  
 
PDF formatındaki raporu ve multimedya materyallerini indirmek için: http://uni.cf/1ONW3dm
 
###
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
Multimedya içeriğini indirmek için: http://weshare.unicef.org/mediaresources
UNICEF’iTwitterve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sarah Crowe, UNICEF Cenevre, +41 (0) 795438029 scrowe@unicef.org
 
Kristen Elsby, UNICEF Cenevre, +41 (0) 799388273 kelsby@unicef.org
 
Christopher Tidey, UNICEF Cenevre +41 (0) 792042345 ctidey@unicef.org