Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2015)

UNHCR, UNICEF ve IOM'dan ORTAK AÇIKLAMA


Son birkaç gündür Hükümetlerin, mülteci ve göçmenlerin Yunanistan’dan Balkanlar’a, oradan da daha kuzeye geçmelerine karşı bir dizi kısıtlama getirdiklerine tanık oluyoruz. Bu kısıtlamalar arasında insanların ülkelerine göre tasnif edilmeleri de yer alıyor. Bu uygulamalar başta insani, hukuksal ve güvenlik olmak üzere her açıdan giderek savunulamaz bir hal alıyor. Havaların giderek soğuması, çocukların ve özel ihtiyaçları olanların karşılaşabilecekleri riskler düşünüldüğünde, durum daha da ağırlaşıyor. Devletler tarafından alınan bu önlemler sınır kapılarında gerilimlerin yaşanmasına ve bunun bir domino etkisi yaratarak, farklı sınır noktalarında belirsizlikler içinde, son derece güç durumlarda kalan mülteci ve göçmenler arasında yayılmasına neden olmaktadır. UNHCR ve IOM, hükümetlerle birlikte, durumdan etkilenen ülkelerin kabul kapasitesini artırmaya ve kış koşullarına karşı koruyucu önlemler sağlamaya çalışmaktadır. UNICEF ise, Balkanlar boyunca sınır kapılarında çocuk dostu kabul merkezleri oluşturulması için çalışmalar yürütürken, kış için hazırlık yapmaya da devam etmekte, mülteci ve göçmen çocuklar dâhil tüm çocuklara yönelik koruma sistemlerini güçlendirmek için hükümetlerle işbirliği yapmaktadır.

Ne var ki, insanlara yol boyunca gerekli yardımların sağlanabileceği merkezlerin yetersiz olması durumunda hareketliliğin azalması ve bunun da belirli noktalarda yoğunlaşmaya yol açmasından endişe duymaktayız. Bu durumu yakından izliyor ve yoğunlaşmanın olduğu noktalarda ortaklarımızla birlikte battaniye, kışlık giysi ve temel ihtiyaçları giderecek yardımları sağlamaya devam ediyoruz.

Giriş noktalarında en geniş şekilde kabul kapasitesi oluşturulması; insan onuruna uygun ve gerçekten yararlı yardımlar sağlanması, çocuk koruma standartları doğrultusunda hareket edilmesi ve her gün gelen binlerce kişiye yardımcı olunması, bu kişilerin kaydı ve taranması açılarından acil bir gereklilik teşkil etmektedir. Bununla birlikte, kimin korunma ihtiyacı içinde olduğu, kimlerin başka Avrupa ülkelerine yönlendirilmesi gerektiği, kimlerin mülteci koruma kapsamı dışında kalacağı ve kimler için etkili ve onurlu geri dönüş imkânları sağlanacağı gibi konuların belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Ancak her durumda, çocuklarla ilgili kararların onların yüksek yararı gözetilerek alınması gerekmektedir. Bu tür sağlıklı bir kabul ve tarama kapasitesinin bulunmadığı durumlarda ise ipler, yalnızca bu yıl Akdeniz’de hemen hemen 3.500 insanın yaşamına mal olan işler yapan kaçakçılık şebekelerinin elinde olacaktır. Acilen ve kapsamlı biçimde ele alınmadığı takdirde bugünkü durum izlenen yolların bölünüp parçalanmasına ve böylece ek güçlüklerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. İnsan kaçakçılığı yapanların bu faaliyetlerini etkisiz hale getirmek için yapılacak çok iş var ama bunu yaparken onlar tarafından mağdur edilen insanları korumak gerektiği de kesinlikle unutulmamalıdır.

En öncelikli olarak karşılanması gereken ihtiyaç, şiddetli çatışmalar yüzünden evlerinden ve ülkelerinden olan bu kişilere, kendi selametleri için bugün tercih etmeye zorlandıkları kaotik ve tehlikeli kaçak yollara alternatif olarak yeniden yerleştirme, insani yardım amaçlı kabul ve ailelerin birleştirilmesi gibi güvenli ve yasal yollar sağlamaktır. Dolayısıyla, UNHCR, IOM ve UNICEF ilgili devletlere 8 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Batı Balkan Zirvesi’nde ve 25 Ekim 2015 tarihindeki Liderler Toplantısı’nda üzerinde anlaşmaya varılan eşgüdüm ve yardım mekanizmalarını yeniden oluşturmaları çağrısında bulunmuştur.


MEDYA İLETİŞİMİ İÇİN:

UNHCR

William Spindler spindler@unhcr.org +41 79 217 3011

Karin de Gruijl degruijl@unhcr.org +41 79 255 9213

Adrian Edwards edwards@unhcr.org +41 79 557 9120

Babar Baloch Baloch@unhcr.org +31 30 530 9633

 

IOM

Leonard Doyle ldoyle@iom.int Cep: +41 79 285 7123  

 

UNICEF

Sarah Crowe scrowe@unicef.org +41 79 543 8029

Christophe Boulierac cboulierac@unicef.org +41 79 963 9244