Anasayfa > Basın Merkezi > 2016 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2016)

UNICEF: Kadınlarda genital mutilasyonla ilgili yeni istatistiksel rapor bu zararlı uygulamanın küresel bir sorun olduğuna işaret ediyor


NEW YORK, 5 Şubat 2016– Birleşmiş Milletler Kadınlarda Genital Mutilasyona Sıfır Tolerans Günü öncesinde yayınlanan rapora göre bugün 30 ayrı ülkede en az 200 milyon kız çocuk ve kadın genital mutilasyona maruz kalmıştır. 

Kadınlarda Genital Mutilasyon (KGM)/Kesme: Küresel bir Sorun başlıklı raporda bu uygulamaya maruz kalan kız çocuklarının ve kadınların yarısının Mısır, Etiyopya ve Endonezya olmak üzere üç ülkede bulunduğu belirtilmektedir. Rapor ayrıca KGM’ nin dünyanın her bölgesinden kız çocukları ve kadınları etkileyen küresel bir insan hakları sorunu olduğunu kanıtlayan daha küçük çaplı araştırmalara ve gerçek hikayelere yer vermektedir.
 
Kadınlarda genital mutilasyon bir dizi uygulama ve işlemi tanımlamaktadır. Hangi biçimi alırsa alsın, KGM çocuk haklarına yönelik bir ihlaldir.
 
UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Geeta Rao Gupta, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kadınlarda genital mutilasyon uygulaması bölgelere ve kültürlere göre farklılıklar göstermekte ve kimi uygulama biçimleri sağlık açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır. Ancak her durumda KGM kız çocuklarının ve kadınların haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Bu uygulamayı ortadan kaldırmak için hükümetler, sağlıkçılar, toplum önderleri, ebeveynler ve aileler olarak çabalarımızı hızlandırmamız gerekiyor.”

Eldeki verilere göre kesme işlemine maruz kalanların 44 milyonunu 14 yaş ve altı kız çocukları oluşturmakta. Bu yaş grubunda KGM uygulamasının en yaygın olduğu ülkeler yüzde 56 ile Gambiya, yüzde 54 ile Moritanya ve 11 ve daha küçük yaşlardaki kız çocuklarının yaklaşık yarısının uygulamaya maruz kaldığı Endonezya’dır. 15-49 yaş grubundan kızlar ve kadınlar söz konusu olduğunda ise uygulamanın en yaygın görüldüğü ülkelerin yüzde 98 ile Somali, yüzde 97 ile Gine ve yüzde 93 ile Cibuti olduğu görülmektedir.
 
Çoğu ülkede kız çocuklarının çoğu beş yaşından önce kesme işlemine maruz kalmaktadır.

KGM istatistik raporunda yer alan küresel rakam, 2014 yılında yapılan tahminin üzerine hemen hemen 70 milyon kız çocuğunun ve kadının daha eklenmiş olduğunu göstermektedir. Bu artışın nedeni kimi ülkelerde gözlenen nüfus artışının yanı sıra, Endonezya Hükümeti tarafından ülkedeki duruma ilişkin gerçek verilerin toplanmış olmasıdır. KGM’nin yaygınlığı konusunda daha fazla veriye ulaşıldıkça bu uygulamaya maruz kalan kız çocuklarının ve kadınların toplam sayısı da artış göstermektedir. 2016 itibarıyla 30 ülke için bu tür gerçek veriler kayıtlarda bulunmaktadır.

Rao Gupta açıklamasının devamında, “Kız çocuklarının ve kadınların maruz kaldığı genital mutilasyonun boyutlarının belirlenmesi, uygulamanın ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Hükümetler, KGM’ye ilişkin ulusal istatistikleri toplayıp yayınladıklarında konunun boyutlarını daha iyi kavrayıp, milyonlarca kız çocuğunun ve kadının haklarını koruma çabalarına hız verecektir” şeklinde konuştu. 
 
Kadınlarda genital mutilasyon sorununa ilişkin duyarlılık ivme kazanmaktadır. 15-19 yaş grubu kızlarda bu uygulama son 30 yıl içinde Liberya’da yüzde 41, Burkina Faso’da yüzde 31, Kenya’da yüzde 30 ve Mısır’da yüzde 27 azalma göstermiştir.
 
2008 yılından bu yana 20 ülkede 15 binden fazla yerel topluluk ve alt idari birim KGM uygulamasından vazgeçtiklerini kamuoyuna açıklamıştır. Bunlara geçtiğimiz yıl 2 bin topluluk daha katılmıştır. Beş ülke de uygulamayı suç sayan yasalar çıkarmıştır.
 
Eldeki veriler aynı zamanda ilgili ülkelerdeki halkın çoğunluğunun uygulamayı onaylamadığını ve son verilmesini istediğini göstermektedir. Örneğin çocuk ve yetişkin erkeklerin üçte ikisi bu görüşte olduğunu belirtmişlerdir.
 
Ne var ki, genel olarak ilerlemede sağlanan hız, nüfustaki artış gözetildiğinde yeterli olmamaktadır. Bugünkü eğilimlerin sürmesi halinde KGM’ye maruz kalan kız çocuk ve kadın sayısı önümüzdeki 15 yıl içinde önemli ölçüde artacaktır.
 
UNICEF, UNFPA ile birlikte, KGM’ye son verilmesine yönelik hayata geçirilen en kapsamlı küresel programı yürütmektedir. Uygulamanın son bulması için hükümetlerle, topluluklarla, dini liderlerle ve bir dizi diğer ortakla her kademede işbirlikleri yapılmaktadır.
 
KGM’nin 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması hedefinin, yeni “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yerini almasıyla birlikte uluslararası topluluğun bu uygulamaya son verme kararlılığı bugün her zamankinden daha güçlüdür.

###
 
Yayın kalitesinde fotoğraf ve videoları indirmek için: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF3AZGS


Editöre Not:

Kadınlarda Genital Mutilasyon/Kesme: Küresel bir Sorun adlırapor,90’dan fazla ülkeyi temsil eden araştırmalardan elde edilen verileri sunmakta ve KGM konusunda bugüne derlenmiş en güncel rapor olma özelliği taşımaktadır.
 
UNFPA-UNICEF FGM Ortak Programı Hakkında
 
UNFPA-UNICEF FGM Ortak Programı: Değişimin Hızlandırılması Afrika’daki 16 ülke ile Yemen’i kapsamaktadır. Program çerçevesindeki etkinlikler; KGM’nin yasaklanmasını sağlayacak yasalar ve politikalar; sağlıkçıların önleyici ve tedavi edici çalışmaları; kız çocukların, kadınların, etkili önderlerin ve tüm toplulukların FGM’ye son verilmesi yönündeki karar ve taleplerinin ilgili yerlere ulaştırılması gibi çeşitli alanlarda yürütülmektedir.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Melanie Sharpe, UNICEF New York, + 1 917 251 7670, msharpe@unicef.org