Anasayfa > Basın Merkezi > 2016 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2016)

Al-Azhar AlSharief ve Kıpti Kilisesi kadın sünneti (genital mutilasyon), erken evlendirme ve çocukların silah altına alınması da dâhil olmak üzere çocuklara yönelik 11 şiddet türüne ilişkin bakış açıs


KAHİRE, 9 Mayıs 2016 - Al-Azhar Al-Sahrief, Al-Azhar Üniversitesi ve Kıpti Ortodoks Kilisesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile işbirliği içinde bugün üç yayın çıkardı.  Din alanındaki bilim insanları tarafından hazırlanan bu yayınlar çocukların şiddetten ve zararlı uygulamalardan korunmaları konusunda İslami ve Hıristiyan bakış açılarını yansıtıyor. 

KAHİRE, 9 Mayıs 2016- Al-Azhar Al-Sahrief, Al-Azhar Üniversitesi ve Kıpti Ortodoks Kilisesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile işbirliği içinde bugün üç yayın çıkardı.  Din alanındaki bilim insanları tarafından hazırlanan bu yayınlar çocukların şiddetten ve zararlı uygulamalardan korunmaları konusunda İslami ve Hıristiyan bakış açılarını yansıtıyor.

Mısır’daki iki ana dinsel inancın önderleri bir araya gelerek görüşlerini ortak bir yayında dile getirdiler: “Barış. Sevgi. Hoşgörü. Çocukların Şiddet ve Zararlı Uygulamalardan Korunmasında İslamiyet ve Hıristiyanlıktan Temel Mesajlar”. Bu alandaki ilk ortak belge olan yayın ebeveynlere, bakıcılara, öğretmenlere ve dinsel önderlere, çocuklara yönelik şiddete son verme çalışmaları kapsamında şiddetten kaçınma ve şiddeti önlemeyle ilgili rehberlik sunuyor.
Belge, Mısır’da, bölgede ve dünyada çocukların maruz kaldıkları 11 şiddet biçimini ve zararlı uygulamayı ele alıyor: Çocukların zorla evlendirilmeleri; kadın sünneti; çocuklar arasında ayrımcılık yapma; çocuk işçiliği; çocukların cinsel istismarı; aile bakımının yokluğu ve evsizlik; aile içinde çocuklara yönelik şiddet; okullarda ve eğitim kurumlarında şiddet; silahlı çatışmalardaki çocuklar; çocuk kaçakçılığı-ticareti ile televizyon ve internet aracılığı ile uygulanan çocuklara yönelik şiddet.

En son verilere göre tüm dünyada her on çocuktan altısı fiziksel cezaya maruz kalmakta ve bu da 2-14 yaş grubundan hemen hemen 1 milyar çocuk anlamına gelmekte. Mısır’da ise bu yaş grubundan çocukların yüzde 78’i kendilerine bakan kişiler tarafından dayak gibi cezalara maruz bırakılmakta.
Al-Azhar Büyük İmamı ve Şeyhi Prof. Dr. Ahmad Al–Tayib şöyle diyor: “Çocukların haklarının yaşama geçirilmesi, İslam Hukukunun temel direklerinden biridir. Bu; dini, ruhu, aklı, gelecek nesillerimizi ve refahımızı koruma meselesidir. Çocuk hakları, yavrularımızı korumamız için vardır.”

Papa Tawadros II, İskenderiye Papası ve Saint Mark Patriği: “Çocuklar insanlığa bir armağandır. Filozofun birine bir gün sormuşlar: ‘Tanrının günahlarına rağmen insanları sevdiğinin bir kanıtı var mı?’ Filozof şöyle yanıtlamış: ‘Elbette, kanıt, Tanrının bizim için her gün milyonlarca çocuk yaratması.’ Çocuklar yaşamımızdaki çiçekler gibidir. Onları sevmemiz, iyi davranmamız ve ihtiyaçlarını anlamamız gerekir.”
Evkaf Bakanı Prof. Dr. Mokhtar Gomaa’nın sözleri ise şöyle: “İslam bir merhamet dinidir. Yaşamlarının her aşamasında çocuklara özen gösterir.  Evkaf Bakanlığı, bu yayınlarda yer alan mesajların iletilmesi sürecine seçkin imamlarıyla, özellikle genç olanlarıyla ciddi katkılarda bulunacaktır.”

Nüfus Çalışmaları ve Araştırmaları Uluslararası İslami Merkezi (IICPSR) Direktörü Profesör Gamal Abou El–Serour:  “Bu yayınlarda yer alan mesajların önemi, İslami Şeriat hakkında doğru bir bakış açısı sağlaması, çocuklara yönelik şiddet ve zararlı uygulamalar konusundaki yanlışları reddetmesidir.”
Kamusal, Ekümenik ve Sosyal Hizmetler Piskoposu (BLESS) Yolios: “Çocukluk, harika olan ne varsa hepsinin yeşerdiği verimli bir dönemdir.  Bu yayınların verdiği mesajın çocuklarla ilgilenen herkese, ilgili tüm dinsel ve toplumsal kurumlara ulaşması çocuklarımızı ve toplumu korumamız açısından büyük önem taşımaktadır.”
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Dr. Peter Salama: “Bu ortak girişim, çocukların misli görülmemiş düzeylerde şiddete tanık oldukları bir bölgede, kritik bir döneme denk gelmiştir. Umarız bölgedeki diğer dinsel kurumlar da bu girişimi onaylayıp çocuklara yönelik her tür şiddetin azaltılması için birlikte uğraş verirler.”

UNICEF Mısır Temsilcisi Bruno Maes ise Al– Azhar AlSharief ve Kıpti Ortodoks Kilisesi ile işbirliğini memnuniyetle karşılayarak şu değerlendirmeyi yaptı:  “Bu yayınlar, çocuklara şiddet uygulanmamasıyla ilgili değerlerin yerleşik kılınmasına katkıda bulunmaktadır. UNICEF bu mesajları Mısır’daki topluluklara ulaştırmak için var gücüyle çalışacaktır. Böylelikle tüm çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyüp potansiyellerini eksiksiz gerçekleştirebilmeleri mümkün olacaktır.”
Yayınların tanıtımı için yapılan toplantıda katılımcılar, çocuk haklarının tüm dinler, kültürler ve toplumlardaki temel yerini, çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmelerinde oynadığı belirleyici rolü teyit eden ortak bir bildiriye imza attılar. Bildiride çocukların şiddet ve zararlı uygulamaların tüm biçimlerinden korunmasının kolektif bir sorumluluk olduğu vurgulandı.
 
Daha fazla bilgi için

Hala Abu Khatwa, İletişim Uzmanı, UNICEF Mısır, habukhatwa@unicef.org, +20-1222-14-2567
Juliette Touma, Bölge İletişim Şefi, UNICEF ODKA Bölge Ofisi, jtouma@unicef.org, +20-122-44-77-232, +962-79-867-4628
 
Editörlere not

Bugün yayınlanan üç belge hakkında:

1) Nüfus Çalışmaları ve Araştırmaları Uluslararası İslami Merkezi (IICPSR) tarafından hazırlanan; “Çocukların şiddet ve zararlı uygulamalardan korunmasına İslami bakış açısı”.
2)  Kamusal, Ekümenik ve Sosyal Hizmetler Piskoposluğu (BLESS) tarafından hazırlanan; “Çocukların şiddet ve zararlı uygulamalardan korunmasına Hıristiyan bakış açısı”.
3) “Barış. Sevgi. Hoşgörü. Çocukların Şiddet ve Zararlı Uygulamalardan Korunmasında İslamiyet ve Hıristiyanlıktan Temel Mesajlar”.  Önde gelen iki dinsel kurumdan uzmanlar bu ortak belgenin hazırlanmasında birlikte çalışmıştır. Ortak yayın, çocuk haklarının korunmasıyla ilgili ana mesajları daha geniş kesimlerle ve gruplarla paylaşmayı amaçlamaktadır. 
* Yayınlar, din alanındaki akademisyenler, imamlar ve rahipler ve başta ebeveynler olmak üzere çocukların korunmasından ve bakımından sorumlu kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
* Son etkinlik, “Çocukların Şiddet ve Zararlı Uygulamalardan Korunması için Dinsel Önderler Girişimi” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik, çocukları şiddetten ve zararlı uygulamalardan korumaya yönelik “Dinsel Önderler Girişimi”nin başladığına işaret etmektedir.
* Önümüzdeki aylarda Mısır’da bu çerçevede başka etkinlikler de gerçekleştirilecek, çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele öngören mesajları geniş çevrelere ulaştırmak üzere multimedya kampanyaları düzenlenecektir.
* Ayrıca, Mısır’ın kimi illerinde 850 imam ve rahip çocuklara yönelik şiddet sorununun ele alınması konusunda eğitilecektir.