Anasayfa > Basın Merkezi > 2016 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2016)

#Olağanüstü Durum Dersleri kampanyası çatışma ve afet bölgelerinde yaşayan çocuklar açısından eğitimin önemini vurguluyor


BRÜKSEL/NEW YORK, 16 Mayıs 2016 –  Avrupa Birliği ve UNICEF bugün olağanüstü durumlardan etkilenen çocuklar açısından eğitimin önemini vurgulayan yeni bir kampanya başlattı: #EmergencyLessons (Olağanüstü Durum Dersleri).
Sosyal medyada yürütülecek halka yönelik bu farkındalık yaratma kampanyası başta 25 ve daha genç yaştakiler olmak üzere Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Slovenya, Slovakya ve Birleşik Krallıkta yaşayan 20 milyon Avrupalıya ulaşmayı hedefliyor. Amaç, eğitimleri olağanüstü durumlar yüzünden kesintiye uğrayan milyonlarca çocuk ve ergen için bu kesimlere ilham vererek seslerini yükseltmelerini sağlamak. 

BRÜKSEL/NEW YORK, 16 Mayıs 2016 –  Avrupa Birliği ve UNICEF bugün olağanüstü durumlardan etkilenen çocuklar açısından eğitimin önemini vurgulayan yeni bir kampanya başlattı: #EmergencyLessons (Olağanüstü Durum Dersleri).
Sosyal medyada yürütülecek halka yönelik bu farkındalık yaratma kampanyası başta 25 ve daha genç yaştakiler olmak üzere Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Slovenya, Slovakya ve Birleşik Krallıkta yaşayan 20 milyon Avrupalıya ulaşmayı hedefliyor. Amaç, eğitimleri olağanüstü durumlar yüzünden kesintiye uğrayan milyonlarca çocuk ve ergen için bu kesimlere ilham vererek seslerini yükseltmelerini sağlamak.

 #EmergencyLessons kampanyası, Gine, Irak, Nepal ve Ukrayna gibi ülkelerde olağanüstü durumlarda yaşayan çocukların gerçek yaşam deneyimlerini temel almaktadır. Bu çocukların eğitim görebilmek için katlandıkları güçlüklere ilişkin kişisel öyküleri, çocukların neden öğrenmeyi her şeye rağmen sürdürebileceklerini ve sürdürmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Bu öykülerin önümüzdeki yedi ay içinde #EmergencyLessons aracılığıyla sosyal medyada paylaşılması böylece, Avrupalılar arasında farkındalık, anlayış ve verilen desteğin artması planlanıyor.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şunları söyledi: “Gençler, eğitimin bugünkü yaşamları ve gelecekleri açısından ne kadar önemli olduğunu başkalarından daha iyi kavrarlar. Yarınlarının bugün öğrendiklerine bağlı olduğunu onlardan daha iyi kim bilebilir?  Dünyanın kendilerine daha iyi bir gelecek için ihtiyaç duyulan becerileri kazandırması talebini onlardan daha iyi kim talep edebilir? Onların ve bizim geleceğimiz buna bağlıdır.”

Dünyada okul çağındaki çocukların (462 milyon) hemen hemen dörtte biri bugün krizlerden etkilenen 35 ülkede yaşamaktadır. Bunların tahminen 75 milyonu acil eğitim desteğine ihtiyaç duymaktadır.
Eğitim görememenin, eğitimin kendileri ve toplumları açısından sağlayacağı yararlardan yoksun kalmanın yanı sıra, okul dışında kalan çocuklar istismara, sömürüye ve silah altına alınmaya daha açıktır. Okullar, çocukların bu tehditlere karşı korunabilecekleri güvenli mekânlar sağlamaktadır.

Kampanya ayrıca, okula gitmenin diğer yararlarına da dikkat çekmektedir:  Arkadaşlıklar kurma, yaşadıkları travmayla başa çıkmada destek olan öğretmenler, düzenli olarak sınıflara girmenin kazandıracağı istikrar duygusu…
AB İnsani Yardımlar ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides: “Burada, Avrupa’da, okula nasıl olsa var olan bir şey gözüyle bakıyoruz ve okulun çocuklar açısından yaşamın ne kadar önemli bir parçası olduğunu unutuyoruz; özellikle çevrelerinde ne varsa hemen hepsi çökerken…”

“Umarız bu kampanya Avrupalıların felaketler gelip çattığında öğrenme fırsatlarının yiyecek, su, aşı ve barınak kadar önem taşıdığını daha iyi anlamalarına vesile olur.”
#EmergencyLessonskampanyasına aralarında İtalya Avrupa Uzay ajansı astronotu Samantha Cristoforetti, Slovenyalı basketbol oyuncusu Boštjan Nachbar, Macar haber sunucusu ve medya öncüsü Kriszta D. Tóth ve Slovak dansçı Jaro Bekr gibi ünlüler de destek veriyor.

 ###

Avrupa Komisyonu İnsani Yardımlar ve Sivil Koruma Bölümü (ECHO) hakkında
Avrupa Komisyonu İnsani Yardımlar ve Sivil Koruma Bölümü (ECHO)tüm dünyada doğal afet ve silahlı çatışma mağduru insanlara yönelik yardım çalışmalarına kaynak sağlamaktadır.  Yardımlar tarafsızlık temelinde, doğrudan doğruya muhtaç kişilere, ırk, etnik grup, din, cinsiyet, yaş, yurttaşlık ya da siyasal eğilim gibi açılardan herhangi bir ayrım gözetilmeksizin yapılmaktadır. Avrupa Komisyonu İnsani Yardımlar ve Sivil Koruma bölümü (ECHO) hakkında daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/echo/index_en
 
UNICEF hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.
Bizi Twitterve Facebook’tan izleyin
Video ve fotoğraflar için: http://uni.cf/1rJxTHw
#EmergencyLessonskampanyası hakkında daha fazla bilgi için: www.emergencylessons.eu
Daha fazla bilgi için: 
Alexandre Polack, Avrupa Komisyonu İnsani Yardımlar ve Kriz Yönetimi Sözcüsü, +32 460 767 000, alexandre.polack@ec.europa.eu
Daniel Puglisi, Avrupa Komisyonu İnsani Yardımlar ve Kriz Yönetimi Basın Sorumlusu, +32 460 767 374, daniel.puglisi@ec.europa.eu
 Simon Ingram, UNICEF Brüksel, +32 491 90 51 18, singram@unicef.org