Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2012)

BM 2000 yılından bu yana çocuk yaşatma alanındaki ilerlemelerin hızlandırılması çağrısında bulundu


NEW YORK/CENEVRE, 13 Eylül 2012 Bugün UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve BM Nüfus Dairesi tarafından açıklanan yeni verilere göre çocuk ölümlerinin azaltılmasındaki hız 2000 yılından bu yana önemli ölçüde artmış bulunuyor.

BM Kuruluşlar Arası Çocuk Ölümleri Tahmin Grubuna (UN-IGME) göre 2011 yılında tahminen 6,9 milyon çocuk beş yaşına gelmeden ölmüştür. 1990 yılında ise bu sayı 12 milyon civarındaydı. Çocuk ölüm hızları son iki on yıl içinde dünyanın tüm bölgelerinde düşmüştür. Bu azalma, Doğu Asya, Kuzey Afrika, Latin Amerika-Karayipler, Güneydoğu Asya ve Batı Asya’da en az yüzde 50 oranındadır.

Ayrıca, ölümlerdeki azalma hızı giderek artmaktadır: 1990 ile 2000 yılları arasında beş yaşından küçükler küresel ölüm hızındaki yıllık azalma oranı yüzde 1,8 iken 2000 ile 2011 yılları arasında bu azalma yüzde 3,2’ye çıkmıştır. Çocuk yaşatma açısından en sorunlu bölge olan Sahra Güneyi Afrika’da çocuk ölümlerindeki azalma hızı 1990-2000 döneminde yüzde 1,5 iken 2000-2011 döneminde yüzde 3,1 olmuştur. 

2011 yılında her gün tahminen 19 bin çocuk ölmüştür ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 40’ı önlenebilir nedenlerden olmak üzere yaşamın ilk bir ayı içinde meydana gelmiştir. Kayda değer olsa bile çocuk yaşatma alanında elde edilen kazanımlar Binyıl Kalkınma Hedeflerinden 4’üncüsünün gerçekleşmesi açısından yetersizdir. Bu hedef, beş yaşından küçük çocuklar ölüm hızının 1990’dan 2015 yılına kadar üçte iki oranında azaltılmasını öngörmekteydi. Dünyadaki on bölgeden yalnızca altısı hedefe ulaşma yolundadır. Çocuk yaşatma alanında daha ileri adımlar atılması için geçerliliği kanıtlanmış çözümlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Çocuk Yaşatma: Yenilenen bir Söz, anne, yenidoğan ve çocuk yaşatma alanlarında 1990’dan bu yana sağlanan ilerlemeleri hızlandırmayı amaçlayan küresel bir harekettir. Bu yılın Haziran ayından bu yana 100’den fazla hükümet çocuk yaşatma alanında ilerleme kararlılığını bir kez daha yinelemiştir.

Sahra Güneyi Afrika ve Güney Asya çocuk yaşatma alanında en sorunlu bölgelerdir ve tüm dünyadaki 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 80’inden fazlası bu bölgelerde meydana gelmektedir. Doğu Asya ve Kuzey Afrika gibi bölgeler 1990’dan bu yana çocuk ölümlerini üçte ikiden fazla azaltmış olduklarından, az önce sözü edilen iki bölge ile diğer bölgeler arasındaki eşitsizlik giderek daha belirgin hale gelmektedir. 

Beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin yarısı beş ülkede meydana gelmektedir: Hindistan (yüzde 24), Nijerya (yüzde 11), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (yüzde 7), Pakistan (yüzde 5) ve Çin (yüzde 4). Hindistan ve Nijerya tüm dünyadaki beş yaşından küçük çocuk ölümlerinde üçte birden fazla paya sahiptir.

Küresel olarak, beş yaşından küçük çocuklar arasındaki ölümlerin başlıca nedenleri pnömoni (tüm beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 18’i), erken doğum komplikasyonları (yüzde 14), ishal (yüzde 11), doğum sırasındaki komplikasyonlar (yüzde 9) ve sıtmadır (yüzde 7).

Beş yaşından küçük çocuk ölümleri arasında neonatal dönemde meydana gelen ölümlerin payı her bölgede ve hemen hemen her ülkede arttığından, UN-IGME 2012 raporu neonatal dönem ölümlerinin azaltılması için sistematik çabalar gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır. Bu alanda, son derece maliyet etkin müdahaleler küçük topluluklar düzeyinde bile mümkündür. Beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin daha hızlı azaltılması, neonatal dönem sonrası ölümlerin başlıca nedenleri ve en güç durumdaki çocuklar hedeflenerek mümkün olabilecektir.

UN-IGME hakkında
IGME 2004 yılında çocuk ölümlerine ilişkin verileri paylaşmak, BM sistemi içinde yapılan tahminleri uyumlulaştırmak, çocuk ölümleri tahmin yöntemlerini geliştirmek, Binyılın Kalkınma Hedefleri yolundaki ilerlemeyi belirlemek ve ülkelerin çocuk ölümlerine ilişkin tahmin kapasitelerini artırmak amacıyla kurulmuştur. Öncülüğünü UNICEF ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı IGME’ye tam üye olarak ayrıca Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi ile Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü de katılmaktadır. 
2012 çocuk ölümleri raporu, ülke, bölge ve küresel düzeylerde en son IGME çocuk ölüm tahminlerini vermektedir. Daha fazla bilgi için: www.childmortality.org

UNICEF hakkında

UNICEF, erken dönem çocukluktan ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 190’dan fazla ülkede ve bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanması açısından dünyanın en önde gelen kuruluşu olan UNICEF çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz su ve sanitasyon, tüm erkek ve kız çocuklara kaliteli eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’ten korunmaları gibi alanlardaki çalışmaları desteklemektedir. UNICEF kaynaklarını tamamen kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından sağlamaktadır. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: http://www.unicef.org

WHO hakkında

WHO Birleşmiş Milletler sistemi içinde sağlık alanında görev yapan yönlendirici ve eşgüdüm sağlayıcı bir kuruluştur. WHO’nun görev ve sorumluluk alanı, küresel sağlık konularından öncülüğü, sağlık araştırmaları gündeminin belirlenmesini, norm ve standartların tespitini, kanıtlara dayalı politika seçenekleri oluşturulmasını, ülkelere sağlık alanında teknik destek sağlanmasını, sağlık alanındaki eğimlerin izlenmesini ve değerlendirilmesini ve küresel sağlık güvenliğinin geliştirilmesini içermektedir. WHO ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.who.int

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:

Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel + 1 212 303 7984, Cep +1 917 213 5188, psmerdon@unicef.org

Sarah Crowe, UNICEF Sözcüsü, Tel + 1 212 326 7206, Cep + 1 646 209 1590, scrowe@unicef.org

Fadéla Chaib, WHO İletişim Sorumlusu ve Sözcüsü, Tel + 41 22 791 3228, Cep + 41 79 475 5556,chaibf@who.int

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: + 90 312 454 1000, shosta@unicef.org