Anasayfa > Basın Merkezi > 2016 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2016)

Suriyeli çocuklar okula gitmeli işe değil


Ankara, 11 Haziran - 12 Haziran’da kutlanacak Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü arifesinde UNICEF Türkiye’de çalışmakta olan Suriyeli çocukların sayısı konusundaki derin kaygılarını dile getirdi. 

Çalışma yaşamındaki Türkiyeli çocuk sayısının 1990’lardan bu yana önemli ölçüde azalmasına rağmen, Suriye’deki çatışmalar altıncı yılına girerken pek çok Suriyeli çocuk kendini çalışırken bulmuştur. Saha gözlemleri ve eldeki diğer bilgiler Suriyeli çocukların da Türkiyeli çocukların çalıştıkları kimi sektörlerde çalışmakta olduklarını göstermektedir.

Bunların arasında, tarımdaki mevsimlik işler, küçük-orta boy işletmelerde çalışma (tekstil, ayakkabıcılık ya da oto tamiri gibi) ve sokaklarda yapılan işler gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri de yer almaktadır.

UNICEF, çocuk işçiliğinin varlığını sürdürmesinin çocukların iyi olma hallerine bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmaktadır. Çocuk işçiliği, çocukların Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS) ile güvence altına alınan hakları açısından kısa ve uzun dönemde ağır olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu olumsuz sonuçlar arasında ekonomik sömürü, eğitimden uzaklaşma ve şiddete maruz kalma da yer almaktadır.

UNICEF’in Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, “Her koşulda Suriyeli çocuklar çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden korunmalı, okullarına devam edip gelecek için, ülkelerini en kısa sürede yeniden inşa için hazırlanmalıdır. Çocuklukları, çocukların elinden alınmamalıdır” dedi.

Çocuk işçiliği, çocukların zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar vermektedir. Çocuklar çok düşük ücretlerle, zehirli ürünlerle yakın temas içinde ve tehlikeli ortamlarda uzun saatler çalışmaktadır. Bu durumda çocuklar okullarına gidememekte, arkadaşlarıyla zaman geçirememekte, oyun oynayıp eğlenecek zaman bulamamakta, istismar ve ihmale karşı korunamamaktadır.

Ne yazık ki Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler arasında çocuk işçiliğiyle ilgili istatistik bulunmamaktadır. Ama bununla birlikte, halen okul çağındaki yarım milyondan fazla çocuğun okul dışında olduğu tahmin edilmektedir. Okula rahat erişimin olmayışı gibi etkenlerin yanı sıra çocukların ve ergenlerin okula gitmelerini engelleyen sosyoekonomik güçlükler de söz konusudur.

UNICEF Türkiye’de çocuk işçiliği alanında Türkiyeli, Suriyeli ve diğer ülkelerden çocukları hedef alan bütüncül bir programı savunmaktadır. Çocuk işçiliği sorununu ele almak üzere gerek hükümetle, gerekse hükümet dışı kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.

UNICEF eğitim, sosyal koruma ve çocuk koruma gibi alanlarda çalışmakta ve aşağıdaki alanlarda tanıtım-savunu çalışmaları yürütmektedir:

i)Durumları en güç Suriyeli aileler için sosyal güvenlik ağları oluşturarak yoksulluk sorununun ele alınması; bu çalışmanın eğitime yönelik ek özendiricilerle desteklenmesi; yetişkinlerin kayıtlı, insana yakışır işlere ve gelir getirici diğer etkinliklere erişim fırsatlarının artırılması.

ii)Eğitime erişimin ve eğitim kalitesinin, örgün olmayan eğitim fırsatlarının yanı sıra tüm yaş grupları için örgün eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılmasıyla desteklenmesi.

iii)Tedarik zincirinin tüm halkalarında çocuk işçi çalıştırılmaması için iş yaşamındaki ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi.
 
###
 
UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, İletişim Bölümü Başkanı, UNICEF Türkiye Temsilciliği shosta@unicef.org +90-312-454-1000