Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2012)

Uluslararası Genç Liderlik Akademisi


Uluslararası Genç Liderler Akademisi'nin II. Uluslararası Eğitimi 7 Eylül 2012, Cuma günü başlıyor. 18 ülkeden 30 gencin katılacağı eğitim UNICEF'in temsilcisi Dr. Ayman Abulaban'ın katılımı ile başlayacaktır. Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve UNICEF'in ortaklığında II. uluslararası eğitim programı Çocuk ve Gençlik Hakları ve Katılımı, Sosyal Sorumluluk ve Vatandaşlık konusunda olacaktır. Eğitim 7 Eylül 2012, Cuma günü saat 16.00'de başlayacaktır.

IYLA’nın ikinci uluslararası eğitim programı 7-14 Eylül 2012’de gerçekleşecek. Programın başlıca amacı, yerel genç liderlerin kapasitesini geliştirmek ve mensup bulundukları topluluklara aktif katkıda bulunmalarını sağlayacak şekilde desteklemek.

Eğitim iki evrede gerçekleştirilecek. Eğitimin ilk evresinde, katılımcıların insan hakları, genç ve çocuk hakları ve katılım, daha özel olarak da Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocuklara Yönelik Şiddet, Çocuk Koruma, Kültürler Arası Diyalog, Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk gibi alanlardaki kapasite, beceri ve deneyimlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu eğitim, Türkiye’den ve diğer katılımcı ülkelerden çeşitli durum araştırmalarıyla kaynaştırılmış olarak kuramsal öğrenmeye odaklanacaktır. Katılımcılar, süreci ikinci evreye kadar taşımak üzere eylem planı hazırlayacaklardır. Bu süreçte katılımcılar uzmanlar tarafından izlenecek, kendilerini ikinci evre için hazır konuma getirecek çeşitli materyallerle desteklenecektir. Başka bir deyişle, birinci evre izleme ve yönlendirme süreçleriyle takip edilecektir.

Şubat 2013’te gerçekleşecek ikinci evre eğitim ise Eğiticilerin Eğitimi (EE) içeriğindedir. Bu EE’de katılımcılara bilgi, beceri ve pratik yönlendiricilik kazandırılacak, bunlarla donatılan gençler de kendi kentlerinde veya topluluklarında eğitimler ve çalıştaylar düzenleyerek yaratılan etkiyi yayacaklardır. Eğitimin sonunda eğitime katılanlardan kendi ülkelerinde/illerinde/topluluklarında başlatacakları girişimler için ayrıntılı çalışma planı hazırlamaları istenecektir. Seçilmiş katılımcılara daha fazla bilgi verilecektir.

Ortaklar ve programla ilgili daha fazla bilgi için haberin İngilizce versiyonuna bakabilirsiniz.