Anasayfa > Basın Merkezi > 2016 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2016)

AB-UNICEF ortaklığı Suriye krizinden etkilenen çocukların ve gençlerin öğrenme ve korunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor


UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake (solda) ve AB Komiseri Johannes Hahn 19 Eylül'de UNICEF Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Fotoğraf: © UNICEF/UN032690/Nesbitt
AMMAN/BRÜKSEL/NEW YORK, 19 Eylül 2016 – Orta Doğu’da yeni bir ders yılı başlarken, Avrupa Birliği’nden gelen önemli yardımlar Suriye’deki çatışmalardan kaçan yüz binlerce çocuğun ve gencin eğitim ve korunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalara güç katmaktadır. 

Bu yıl daha önce gerçekleşen Suriye için Londra Yardım Konferansı’nda Avrupa Birliği Suriye Bölgesel Güven Fonu ('Madad Fonu'), UNICEF’in Suriye’deki savaştan kaçarak Ürdün, Lübnan ve Türkiye’ye sığınan çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını desteklemek üzere 90 milyon Euro taahhüt etmiştir. Bu ülkelerde yaşayıp eğitim ve temel hizmetlere erişim için kendileri çaba gösteren çocuklar ve gençler de sağlanacak yardımlardan yararlanacaktır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake durumu şöyle değerlendirmektedir: “AB fonları evleri, okulları ve yaşamları paramparça olmuş, kayıp kuşak olma riski altındaki çocuklara ve gençlere bir yaşam çizgisi sunmaktadır. Bu çocuklara ve gençlere bugün yatırım yapmalıyız ki bölge için daha aydınlık bir gelecek inşa edilmesinde son derece önemli bir rol oynayan doktorlar, avukatlar, hemşireler ve öğretmenler olabilsinler.”

Bölgede bu ay milyonlarca çocuk okullarına dönerken, Suriye’de ve komşu ülkelerde Temmuz ayı rakamlarına göre 3 milyon Suriyeli çocuk okula gidememekte ve şiddet, istismar ve ihmal gibi risklerle karşı karşıya bulunmaktadır.

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komiseri Johannes Hahn Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bir yan etkinliği olarak Sayın Lake ile New York’ta yapacağı toplantı öncesinde şunları söyledi: “Avrupa Birliği Suriye Bölgesel Güven Fonu, Suriye’nin ve bölgenin desteklenmesiyle ilgili olarak Londra’da gerçekleştirilen konferansta yapılan 3 milyar Euro tutarındaki taahhüdün yerine getirilmesinde Avrupa’nın temel araçlarından biri durumundadır. Suriyeli çocuklar için AB Yardım Fonu ile UNICEF arasında kurulan ortaklık krize yanıtımızın kilit unsurlarından biri ve Fonun bugüne dek imzalamış olduğu en kapsamlı sözleşmedir. Bu destekle, Suriyeli çocukların ve gençlerin durumunu hızla ve esneklikle ele alabiliyoruz. AB’nin finansal katkısı, bölgedeki tüm olumsuzluklarla mücadeleyle birlikte ‘kayıp bir kuşak’ oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır.”

90 milyon Euro, Madad Fonu tarafından geçen yıl UNICEF’e sağlanan 12,5 milyon Euro’luk fona ek olarak sağlanmaktadır. Yalnızca Türkiye’de, bu AB fonlarının yaklaşık 50 milyon Euro’su binlerce çocuğa ulaşmakta, eğitim ve çocuk koruma alanlarında yürütülen programları desteklemektedir.

Bölgesel olarak, bugüne dek 116 binden fazla sayıda çocuk bu kapsamda yürütülen farklı hizmetlerden yararlanırken, 2017 yılı sonuna kadar bu sayının 248 bine çıkartılması hedeflenmektedir.

AB üyesi 22 Devlet, Türkiye ve AB’nin kendisi bugüne dek Madad Fonu’na 736 milyon Euro tutarında katkı taahhüdünde bulunmuştur ve bu tutarın yıl sonuna kadar 1 milyar Euro’ya ulaşması öngörülmektedir. 2014 yılında oluşturulan Madad Fonu mültecilerin bulunduğu komşu ülkelerde Suriye mülteci krizine yanıtın başlıca aracı durumuna gelmiştir.

###

Editörlere Notlar:
 
Suriye krizinden etkilenen çocuklara yönelik AB-UNICEF ortaklığı konusunda ek bilgiler
  • Ürdün’de, Madad Fonu tarafından sağlanan yaklaşık 5 milyon Euro UNICEF tarafından geliştirilen ve “Makani” (Mekânım) olarak bilinen yenilikçi bir öğrenim hizmetinin kapsamının genişletilmesinde kullanılmaktadır. 200’ün üzerinde Makani merkezi okula gitmeyen mültecilerle marjinal konumdaki Ürdünlü çocuklara ve gençlere psikososyal desteğin yanı sıra örgün olmayan eğitim ve diğer etkinlikler için fırsatlar sunmaktadır.
  • Lübnan’da, çocukları okul dışı tutan engelleri ortadan kaldırmalarında Lübnan’daki kurumlara ve bakanlıklara yardım amacıyla yaklaşık 42 milyon Euro kullanılmaktadır. AB fonlarıyla okula ulaşım sağlanmakta, öğretmen yetiştirilmekte ve yıllarca okul dışı kalmış öğrenciler için öğrenim programları hazırlanmaktadır.
  • Türkiye’de ise, en fazla Suriyeli mülteci barındıran ülke olarak  ilk başta sağlanan 12,5 milyon Euro tutarında desteğe ek olarak sağlanan yaklaşık 37 milyon Euro ile daha fazla sayıda mülteci ve güç durumdaki çocuğa sertifikalı eğitim, mesleki eğitim, koruyucu hizmetler, toplumsal yaşama katılım ve girişimcilik fırsatları sağlanmaktadır.
  • Bölgesel olarak, 5 milyon Euro çocuk koruma mekanizmaları, krizler tarafından etkilenen çocuklara yönelik tanıtım-savunu desteği ve “Sahabati” (Bulutum) adı verilen yenilikçi bir Sanal Okul için kullanılacaktır. Sahabati sayesinde bölgedeki tüm çocuklar ve gençler okulları yıkılmış ya da kendileri okullarını bırakmak zorunda kalmış olsalar bile eğitimlerini sürdürüp bir eğitim belgesi alma imkânına kavuşacaktır.
Suriye Krizine Yanıt Olarak AB Bölgesel Yardım Fonu

Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, tarihsel boyutlara ulaşan bu krizde mültecilere ve onları barındıran ülkelere yönelik uluslararası yardımlarda hep birlikte başı çekmektedir. Avrupa 2011 yılından bu yana ülkelerinde kalan Suriyelilere ve komşu ülkeler Lübnan, Irak, Türkiye ve Mısır’daki mülteciler ve onları konuk eden topluluklara yardım amacıyla 6,6 milyar Euro sağlamıştır. AB buna ek olarak Londra’da gerçekleştirilen “Suriye’ye Destek” konferansında 3 milyar Euro tutarında ek yandım taahhüdünde bulunmuştur.

Londra konferansı ve 3RP dayanıklılık ayağından hareketle Fon yardımlarının iki temel önceliğini aşağıda belirtildiği gibi eğitim ve ekonomik fırsatlar oluşturmaktadır:
  • Londra konferansı taahhüdünün gerçekleşmesi için, Kayıp Kuşak Olmasın girişimi doğrultusunda çocuklara yönelik eğitim, korunma ve katılım fırsatlarının geliştirilmesi. Londra konferansı taahhüdü, 2016-17 ders yılının sonuna kadar, tüm mülteci çocuklarla ev sahibi topluluklardaki güç durumda olan diğer çocukların erkek kız eşit erişimle kaliteli eğitim almalarını ve mesleki eğitime erişimin artırılarak gençlerin çalışma yaşamına hazırlanmalarını öngörmektedir.
  • Geçim olanaklarına ve toplumsal bütünlüğe yatırım yaparak, gerek mültecilere gerekse ev sahibi topluluklara yarar sağlamak üzere istihdama ve eğitime destek vererek mülteci barındıran ülkeler üzerindeki baskının hafifletilmesi.  Amaçlanan, ev sahibi ülkelere kalıcı yararlar sağlarken Suriyelilere de ülkelere dönebildiklerinde kendi ülkelerini yeniden inşa etmelerinde gerekli becerileri sağlamaktır. Kendi nüfuslarına yeni işler yaratmaya yönelik kararlı çabalarının yanı sıra, ev sahibi hükümetlerin işgücü piyasalarını mültecilere açma yönündeki açık taahhütleri temel alınarak, dış pazarlara erişim, anlaşmalı finansman kanallarına erişim, kamu sektörüyle özel sektörün iş ve istihdam yaratma programlarına daha fazla dış destek sağlanması gibi alanlarda yardımlar devam edecektir.
Bunlara ek olarak Yardım Fonu bugün, kalkınma açısından önem taşıyan, durumdan en fazla etkilenen topluluklarda belediye hizmetleri ve altyapı, sağlık hizmetlerine erişim ve yükseköğrenim gibi sektörlere de destek vermektedir.

###

UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitter ve Facebook’tan takip edin.

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+ 90 312 454 1010, shosta@unicef.org
Maja Kocijancic, EEAS Sözcüsü, Tel: +32 (0)2 29 86570, maja.kocijancic@ec.europa.eu
Malene Kamp Jensen, UNICEF MENA Bölge Ofisi, Tel: +962 (0) 791096 500 mjensen@unicef.org
Simon Ingram, UNICEF Brüksel Ofisi, +32 491 90 51 18, singram@unicef.org