Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2012)

ZATÜRRE BUGÜN DE ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN BİR NUMARALI SORUMLUSU


Ancak sağlık alanındaki küresel liderlere göre sorunun basit çözümleri de var (BALTIMORE, MARYLAND) - Dünya liderleri ve Çocuk Zatürresine Karşı Küresel Koalisyon, 4. Dünya Zatürre Günü vesilesiyle beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin bir numaralı nedeni olan çocukluk dönemi zatürresine karşı mücadelede kapsamlı çabalar için çağrıda bulundu. Zatürre yalnızca 2011 yılında 1,3 milyon can aldı. Tüm dünyadaki her beş çocuk ölümünden hemen hemen birinin nedeni zatürre.

Kadın ve çocuk sağlığı için 20 milyar doları aşkın kaynak sağlayan ve 2015 yılına kadar 16 milyon ölümü önlemeyi hedefleyen Her Kadın Her Çocuk adlı bir şemsiye hareketin öncülüğünü yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Zatürre önlenebilir ve tedavi edilebilir. Gelgelelim, bu hastalık uzun bir süredir küresel çocuk ölümlerinin bir numaralı nedeni durumundadır. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Ancak, daha fazlasını yapmamız gerekiyor.  Geçerliliği kanıtlanmış çözümleri yaygınlaştırmalı ve bunların ihtiyacı olan her çocuğa ulaşmasını sağlamalıyız.”

Çocukların zatürreye karşı korunmaları için önleme, koruma ve tedavi alanlarına yapılan yatırımlar son on yıl içinde çocuk ölümlerinde önemli bir azalma sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Ne var ki, sağlık kuruluşlarına erişim ve tedavi, zatürre ölümlerinin yüzde 99’unun meydana geldiği gelişmekte olan ülkelerde çok daha güçtür. Çocuk Zatürresine Karşı Küresel Koalisyon ‘a göre ülke liderleri ve bu alanda finansman sağlayanlar, etkililiği kanıtlanmış müdahalelere yönelik çaba ve yatırımlara öncelik tanımalıdırlar. Bunların arasında aşılara erişim, uygun antibiyotik tedavisi ve gelişmiş sanitasyonla birlikte bebeklerin belirli bir dönem yalnızca anne sütüyle beslenmeleri, ellerin sıkça yıkanması, bakım ve kapalı mekânlardaki kirliliği azaltmak üzere sağlıklı soba kullanılması gibi uygulamalar yer almaktadır.  Bu müdahalelerden bazıları ayrıca çocuk ölümlerinin zatürreden sonraki ikinci başlıca nedeni olan ishal sorununun azaltılmasına da katkıda bulunacaktır.

Ortaya çıkan zatürre vakalarında amoxilin gibi antibiyotikler en basit ve en az masraflı tedavi yollarından biridir. Ne var ki, zatürreden kuşkulanılan çocukların üçte birinden azına antibiyotik verilmekte ve çocukların çok küçük bir azınlığı amoxilini küçük çocuklar için ideal olan şeklinde alabilmektedir: çok az miktarda sıvı veya anne sütünde çözülen tablet. BM Kadınlar ve Çocuklar için Yaşam Kurtarıcı Maddeler Komisyonu’na göre zatürreden ölme riski çok yüksek olan çocuklara çözülebilir tablet şeklinde amoxilin verilmesi beş yıllık bir zaman dilimi içinde 1,56 milyon çocuğun yaşamını kurtarabilecektir.

Bugün Johns Hopkins Uluslararası Aşı erişim Merkezi (IVAC) tarafından açıklanan Zatürre İlerleme Raporuna göre çocukluk döneminde zatürreye bağlı ölümlerin yüzde 75’i yalnızca 15 ülkede meydana gelmektedir ve bu da hedefleri iyi seçilmiş çabalarla neler yapılabileceğini göstermektedir. Raporda ayrıca bu ülkelerin hiçbirinin Zatürre Önleme ve Mücadele Küresel Eylem Planında (GAPP) bu alanda tavsiye edilen belli başlı müdahalelerde yüzde 90’lık kapsama hedefine ulaşmadığı belirtilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 2009 yılında başlatılan GAPP, çocuk sağlığı alanındaki üç müdahalenin – anne sütüyle besleme, aşılama ve uygun antibiyotiklerin verilmesi dâhil olmak üzere ortaya çıkan vakaların tedavisi – dünya çocuklarının yüzde 90’ına ulaşacak biçimde genişletilmesi halinde zatürreye bağlı çocuk ölümlerinin üçte iki oranında azaltılabileceğini belirtmektedir.

Geçtiğimiz üç yıl içinde GAVI İttifakı  çocukluk döneminde zatürrenin en yaygın nedenini önleyen pnömokokal konjugat aşının başlatılması için 20’den fazla ülkeye yardımcı olmuştur. Bu alanda ilerleme sağlanırken, IVAC raporunda durumu anlatılan 15 ülkeden yalnızca 7’si aşılama kapsamında yüzde 80 veya daha üzeri düzeye ulaşabilmiştir. Anne sütüyle emzirme ve antibiyotiklere erişim de birçok ülkede benzer biçimde sınırlı kalmaktadır.

Bunlara en çok ihtiyacı olan çocuklara aşıların ve tedavinin ulaştırılmasında kilit unsur, pek çok çocuk için sağlık hizmetlerine ilk ve çoğu kez tek ulaşım kanalı olan ön saflardaki sağlık çalışanlarıdır.  Oysa WHO tarafından yapılan tahminlere göre başta Afrika ve Asya’nın kimi bölgeleri olmak üzere bu konumdaki sağlık çalışanlarının sayısında en az bir milyonluk açık bulunmaktadır. Save the Children'ın “Çarpmakta olan her kalp önemlidir” kampanyası gibi çabalar, çözümü hızlandırmak için bu açığa dikkat çekmektedir.

Dördüncü Dünya Zatürre Gününün kutlanmasıyla ilgili etkinlikler bir dizi ülkede gerçekleştirilecektir. Bu ülkeler arasında Arjantin, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Haiti, Hindistan, Nijerya, Filipinler, ABD ve Zambiya da yer almaktadır.   ABD’de 15 kentteki önemli yapılar, yörede çocuk zatürresinin nasıl bir tehdit olduğuna ilişkin duyarlılığı artırmak ve yurttaşları bu konuda ne yapabileceklerini düşünmeye davet etmek üzere mavi ışık verecektir. Bu kampanyaya katılacak binalar arasında diğerlerinin yanı sıra Wrigley Binası (Chicago), Trump Kuleleri SoHo (New York City) ve Pasifik Bilim Merkezi (Seattle) da yer almaktadır. Dünya Zatürre Günü ve ilgili etkinlikler hakkında daha fazla ilgi için: www.worldpneumoniaday.org.

Çocuk Zatürresine Karşı Küresel Koalisyon dünya çocukları arasında başlıca ölüm nedeni olan Zatürre hakkında duyarlılığı artırmak ve bu ölümcül hastalığa karşı korunmak, etkili bir mücadele vermek, tedavi sağlamak ve önlemek üzere başlatılacak küresel eylemi tanıtmak üzere 2009 yılında oluşturulmuştur. 140 hükümet dışı kuruluş, sivil toplum kuruluşu, akademik kuruluş, hükümet kuruluşu ve vakıflar tarafından oluşturulan koalisyon her yıl 12 Kasım’a rastlayanDünya Zatürre Günü’nün öncülüğünü yapmaktadır.