Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2012)

Uluslararası Engelliler Gününde Tüm çocuklara Eşit Fırsatlar Yaratmak İçin Engellerin Kaldırılması!


Ankara, 3 Aralık 2012 - Engelli çocuklar diğer çocukların yararlandıkları tüm haklardan yararlanabilmeli ve toplumun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Engelliler Gününün onuncu yılına adanan iki günlük "Her Çocuk için Engelsiz Yaşam" adlı konferansın ana mesajı buydu.

Konferansın odaklandığı konular arasında şunlar yer almıştır: kaliteli eğitime erişim ve tam katılım hakkının yaşama geçirilmesi; hane içinde engellilik durumunun çocuk yoksulluğu üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında sosyal politikaların rolü; özel gereksinimleri olan çocuklara yönelik erken tanı, değerlendirme ve müdahalede sağlık hizmetlerinin, sistemlerinin ve yasal düzenlemelerin durumu; engellilikle ilgili verileri geliştirmenin önemi ve hükümet kuruluşları ve engelli kişilerin örgütleriyle işbirliği halinde özel gereksinimleri olan çocukların haklarının etkili biçimde izlenmesi.

Konferansın açılış töreninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları ile UNICEF Engelli Çocuklar Birimi Baş Danışmanı Rosangela Berman Bieler engelli çocukları tam katılımdan dışlayan hukuksal, toplumsal ve fiziksel engellere karşı mücadele ederek her çocuk için engelsiz bir yaşam yaratmak üzere ortaklığı daha da derinleştirme taahhüdünde bulundular.

Müsteşar Ahmet Zahteroğulları açılış konuşmasında şunları söyledi: “Engelli çocuklar türdeş bir grup oluşturmazlar. Ayrımcılık, kapsama ve çocuk gelişimi gibi konular, engellilik türüne, çevreye, kültüre, geleneklere, çocuğun ve ailesinin/bakıcısının sosyoekonomik duruma göre önemli farklılıklar gösterebilir. Engellilikle ilgili stratejimizi geliştirirken bu farklılıkları da dikkate alıyoruz.”

UNICEF’ten Rosangela Berman Bieler ise şu görüşleri dile getirdi: “Başkalarıyla oynamak için parka gitme, okula gitme, arkadaş sohbetlerine katılma, toplumun bir parçası olma gibi basit şeyler tüm çocukların hakkıdır. Engelli çocuklar da başka çocuklarla aynı hakların ve umutların sahibidir. Dünya 2015 sonrası gündeme hazırlanırken, bugün önem taşıyan husus, engelli çocuklara öncelik tanımak, bu çocukların potansiyellerini eksiksiz gerçeklemelerini sağlamaktır.”

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy şöyle dedi: “Türkiye, sağlık, eğitim ve sosyal haklar gibi alanlarda çocuklar adına çok büyük adımlar atıldı. Şimdi, aynı yüksek standartları sektörler arası ortak çabalarla özel ihtiyaçları ve engelleri olan çocuklara da götürmek durumundayız. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasındaki giderek artan işbirliği, Türkiye’de Özürlülük Sınıflandırması  ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili önemli mevzuat değişikliklerini ve sağlık sistemi içinde erken teşhis ve destek programlarının yaygınlaştırılmasını da beraberinde getirecektir. Çocuklarımız, “gelişim dostu” ve “özel ihtiyaç dostu” hizmetlerden yararlanabileceklerdir.”

Dünya Engellilik Raporuna göre dünyada 1 milyar engelli vardır. 18 yaşından küçük her 10 çocuktan en az biri engellidir ve engelli çocukların %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.

Diğer çocuklarla karşılaştırıldığında engelli çocukların malnütrisyon ve ölüm riski daha yüksektir; aşırı yoksulluk bu çocukları daha yakından tehdit etmektedir; kaliteli sağlık ve temel eğitim hizmetlerinden yararlanamamaları ciddi bir olasılıktır; ayrımcılık, dışlanma, terk edilme ve istismar da onları bekleyen yakın tehlikeler arasındadır. Engelli milyonlarca çocuk gereksiz yere kurumlara yerleştirilmektedir. Halen tüm dünyada kurumsal bakım verilen tüm çocukların yüzde 69’undan fazlası engelli çocuklardır. Engelli çocukların dışlanmasına neden olan ayrımcılığın aşılması, bu çocukların toplumun tam ve eşit üyeleri konumuna getirilmeleri açısından kritik önemdedir.

Uluslararası Engelliler Günü

1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul edilmektedir. Amaçlanan, engellilikle ilgili konuların daha iyi kavranmasını sağlamak ve engellilerin hakları, saygınlıkları ve esenlikleri için desteği harekete geçirmektir. Bir başka amaç da, engelli kişiler yaşamın her alanına dâhil edildiklerinde bundan tüm toplumun sağlayacağı yararlar konusundaki farkındalığı artırmaktır.

UNICEF Engelli Çocuklar Birimi Baş Danışmanı Rosangela Berman Bieler yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde bile engelli kişilerin %20 ile %40 arasında değişen bir bölümünün gündelik faaliyetlerine yönelik yardım ihtiyaçlarının genellikle karşılanmadığının altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl Uluslararası Engelliler Günü’nün ana teması herkes için kapsayıcı ve erişilebilir bir toplum yaratmak için engellerin kaldırılması olarak belirlenmiştir. Bunu başarabileceğimizi biliyorum! Yapmamız gereken, ulusal ve küresel ölçekte sergilenen çabaları temel almak, işe yaradığı görülen programları daha geniş kesimlere yaygınlaştırmak, engelli çocukların ve yetişkinlerin haklarını yerleşik kılıp korumak için bu alandaki uluslararası sözleşmeleri daha güçlü biçimde desteklemektir. Ve en önemlisi, damgalamaya ve dışlamaya karşı mücadele için tutum ve davranışlarımızı değiştirmemiz gerekmektedir.”

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, 0312 454 1000, shosta@unicef.org