Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Temmuz > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (7/2013)

Görünmez Olanı Görünür kılma: UNICEF çocuklara yönelik şiddete karşı mücadelede seslerin yükseltilmesi ve acil girişimlerde bulunulması çağrısı yaptı


NEW YORK, 31 Temmuz 2013 - UNICEF bugün yaptığı bir açıklamada çocuklara yönelik şiddetin çoğu kez görülmediğini, duyulmadığını ve gerekli yerlere bildirilmediğini belirterek, sıradan yurttaşları, yasa yapıcıları ve hükümetleri çocuklara yönelik şiddete karşı seslerini daha güçlü şekilde yükseltmeleri çağrısında bulunan bir girişimin başlatıldığını duyurdu.

Girişim, çocuklara yönelik dehşet verici saldırılarda bulunulan belirli olaylar üzerine geniş kesimlerde biriken öfkeyi temel almaktadır: Pakistan’da o zaman 14 yaşında olan Malala Yousafzai’nin Ekim 2012’de öldürülmesi; Aralık 2012’de Connecticut’un Newton kasabasında 26 öğrencinin öğretmenin vurularak öldürülmeleri ve 2013 yılında Hindistan ve Güney Afrika’da kızların çetelerin tecavüzüne maruz kalmaları gibi. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’ konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: “Çocuklara yönelik şiddet her ülkede, her kültürde görülmektedir.  Çocuklara nerede ve ne zaman zarar veriliyorsa orada öfkemiz de görülmeli ve işitilmelidir. Görünmez olanı görünür kılmalıyız.”

UNICEF Çocuklara Yönelik Şiddete Son girişimini başlatırken temel alınan mesaj budur. Girişim, tüm dünyadan insanları çocuklara yönelik şiddet gerçeğini görmeye, buna son verecek küresel, ulusal ya da yerel hareketlere katılmaya ve toplu eylemlerin bu hedefe odaklanmasını sağlayacak yeni fikirleri bir araya getirme çağrısında bulunmaktadır. Bu yönde hâlihazırda sürmekte olan pek çok çabaya kendi küresel sesini de katan bir kuruluş olarak UNICEF şiddete karşı hemen şimdi mücadele edecek gücümüzün olduğunu söylemektedir.

Girişim, anlatımı UNICEF İyi Niyet Elçisi Liam Neeson tarafından yapılan etkileyici bir videoyla başlatılmıştır. Burada Neeson görünmez şiddeti ortaya koyan bir dizi sahnede izleyiciye eşlik etmektedir.

Kamera terk edilmiş bir yeri dolaşırken “Bu, tecavüze uğrayan 15 yaşında bir kız” diyor Neeson; “Bu öğretmen de sınıfta kendisine yanıt veren bir öğrencisini dövüyor ve sınıftaki diğer çocuklar da seyrediyor.”  

“Çocuklara yönelik şiddeti görmemiş olmanız böyle bir olgu olmadığı anlamına gelmez” diye devam ediyor Neeson: “Görünmez olanı görünür kılın. Çocuklara yönelik şiddete son verilmesinde bize yardımcı olun. Bize katılın. Sesinizi yükseltin.” 

Bu konuda hemen topluca bir girişimde bulunma gerekliliği eldeki sınırlı istatistiklerle bile belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Bu istatistikler bile şiddetin yaygınlığına ve boyutlarına işaret ediyor. Örneğin WHO’ya göre 18 yaşından küçük yaklaşık 150 milyon kız ve 73 milyon erkek cinsel şiddet ve sömürüye maruz kalmıştır. 2005 yılındaki bir ILO raporuna göre ise her yıl tahminen 1,2 milyon çocuk ticari amaçlarla kaçırılmaktadır.

Şiddet çocuklar üzerinde yalnızca fiziksel yaralar bırakmakla kalmaz, onları ruhsal ve zihinsel olarak da yaralar. Fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkiler, öğrenme ve sosyalleşme yeteneklerini eksiltir ve gelişimlerini köstekler.

Özel bir mikro site ve sosyal medya kampanyası çocukların, ana babaların ve toplulukların bu konuda nasıl harekete geçebileceklerini özetlemektedir: örneğin, soruna müdahil olma, bilgi alma, çeşitli etkinlikler ve kamuya açık tartışmalar düzenleme, şiddet mağduru çocukları destekleme, UNICEF’in küresel ve yerel ölçeklerdeki ortaklarıyla birlikte çalışma gibi…

Çocukların korunması, UNICEF’in misyonunun tam merkezinde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme de nerede olursa olsun her çocuğun şiddetin her biçiminden korunma hakkı olduğunu vurgulamaktadır.

### 

Liam Neeson’la Kamu Hizmeti Duyurusunun görüntüsü için bağlantı:

30 saniyelik, http://www.youtube.com/watch?v=UBEryzHILiw

60 saniyelik, http://www.youtube.com/watch?v=VkGf2xZEprU

Bağlantıdan indirme için:

http://weshare.unicef.org/MediaResources

Ankara, 31 Temmuz 2013- UNICEF Türkiye çocuğa karşı şiddetin izlenmesi ve sonlandırılması için hükümet ve sivil toplum arasındaki ortaklığı desteklemektedir. Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ‘çocuğa karşı şiddeti önlemek için ortaklık ağı’nın değerli katkılarıyla hazırlanan çok kapsamlı bir eğitim kiti bugün kullanıma hazır hale geldi. Bu eğitim kitini kullanan herkes çocuğa karşı şiddeti daha iyi tanımlayabilecek ve ilgili kurumlara raporlayabilecek.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için: http://www.unicef.org.tr/tr/content/detail/126/protection-of-children-from-violence-in-southeastern-europe-project-2.html

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Madeline Eisner, UNICEF New York, Tel +1 212 326 7261, Cep: +1 917 257 9616, meisner@unicef.org

Kate Donovan, UNICEF New York, Tel: +1 212 326-7452, Cep: +1 917 378 2128, kdonovan@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1010, shosta@unicef.org