Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Temmuz > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (7/2013)

UNICEF'in 2012 öyküsü: dünyadaki durumu en güç çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz


NEW YORK, 15 Temmuz 2013 - UNICEF'in 2012 Yıllık Raporuna göre, dünyanın büyük bölümüne damgasını vuran finansal kaygılara ve dünyadaki 80 kadar ülkede çocukları etkileyen karmaşık acil durumlara rağmen geçtiğimiz yıl milyonlarca çocuk adına yine de küresel ilerlemeler sağlanabildi. UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şunları söyledi: "Binyıl Kalkınma Hedefleri için son tarih yaklaşırken kutlayabileceğimiz kazanımlar var: azalan yoksulluk oranları, çocuk felcinin hemen hemen ortadan kaldırılması, bağışıklama kapsamının genişlemesi, daha fazla sayıda kız çocuğun okula gitmesi, temiz su ve beslenme imkanlarına erişimin artması ve eskisine göre daha çok çocuğun beş yaşına kadar gelip gelişebilmesi..."

2012 yılında acil durumlar gündemin başında yer alırken rapor UNICEF’in ve ortaklarının 79 ülkedeki 286 acil duruma yönelik insani yardımlarda bulunduğunu belirtmektedir. UNICEF aracılığıyla sağlanan yaşam kurtarıcı yardımlar arasında şunlar da yer almaktadır:

  • Beş yaşından küçük ve beslenme açısından çok kötü durumdaki 2,1 milyonu aşkın çocuğa yönelik tedavi amaçlı beslenme programları
  • Yaşları 15’e kadar olan 44 milyon çocuğa kızamık aşısı
  • 18,8 milyon kişi için temiz su imkanları
  • 3,5 milyonu aşkın çocuğun eğitim imkanlarına kavuşturulması

UNICEF Nisan 2012’de küresel bir sosyal medya kampanyası başlatmıştır: SahelNOW. Kampanya, bölgede yaklaşmakta olan beslenme krizine karşı tüm dünyada duyarlılık geliştirmeye yöneliktir.

Suriye’de sürmekte olan dehşet verici çatışmalar özel çabaları gerektirmiştir. UNICEF bu ülkede çatışmalardan etkilenen yaklaşık 80 bin çocuğun kesintisiz olarak eğitimlerini sürdürmelerini sağlamış, 1,4 milyon çocuğun kızamık aşısı yaptırmış ve tahmini 47 bin çocuğa da psiko-sosyal bakım hizmetleri ulaştırmıştır. UNICEF ayrıca mülteci kamplarına ve mülteci barındıran topluluklara temiz su sağlamış, bu hizmetlerden 100 binden fazla insan yararlanmıştır. Suriye’deki 260 bin kişiye de kışlık yardımlar ulaştırılmıştır.

Bu tür krizlerin ötesinde UNICEF çocukların küresel gündemin başına yerleştirilmesine yönelik çabalarını da sürdürmüştür.

UNICEF Haziran 2012’de önlenebilir çocuk ölümlerine son vermeye yönelik küresel bir hareket olan Çocuk Yaşatma Hedefine Bağlılık: Yenilenen bir Söz kapsamında Etiyopya, Hindistan ve ABD hükümetleri ile birlikte adım atmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla 168 hükümetin ve 400’ü aşkın sivil toplum kuruluşu ve dinsel kuruluşun temsilcileri her çocuğun önlenebilir ölümden kurtarılmasına yönelik çabaları iki katına çıkarma kararlılığını dile getirmiştir. UNICEF’in ve ortaklarının desteğiyle hükümetler bu alanda sağlık planlarını geliştirmek ve ölçülebilir kilometre taşları belirlemek üzere harekete geçmiştir.

UNICEF’in 2012 yılındaki çalışmalarında merkezi yer işgal eden bir başka konu da en dezavantajlı kesimlere ulaşmanın yeni yollarının denenmesidir. Örneğin, birçok ülkede, doğum kayıtlarının olmaması nedeniyle çok sayıda çocuk diğer tehlikelerin yanı sıra okula gidememe ve çocuk ticaretine açık hale gelme durumlarıyla karı karşıyadır. UNICEF Nijerya ve Uganda’da SMS kullanarak doğumların kaydedilmesine yönelik bir sistem geliştirmiştir.

Benzer biçimde UNICEF Zambiya’da HIV enfeksiyonlu bebeklerin hemen teşhis ve tedavi edilmesi amacıyla uygulanan Hızlı SMS programına destek vermiştir. 2010 yılındaki pilot uygulamadan başlayarak 2012 yılına kadar program, iki büyük kentteki laboratuarlarda alınan 10 bini aşkın HIV sonucunu çoğu kırsal kesimde olmak üzere 260’tan fazla sağlık kuruluşuna iletmiş, aradaki süreyi 44 günden 26 güne indirmiştir.

UNICEF BM bünyesinde de çeşitli yenilikçi girişimlere yardımda bulunmuş, öncülük etmiştir. Örneğin Mart 2012’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin başlattığı Her Kadın Her Çocuk hareketini desteklemek amacıyla UNICEF ve UNFPA tarafından BM Kadınlar ve Çocuklar için Yaşam Kurtarıcı Malzemeler Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyon, 5 yaşından küçük çocuklar ve doğum yapabilecek yaşlardaki kadınların etkisi yüksek, maliyeti düşük sağlık müdahalelerine daha kolay erişebilmelerini sağlama amacındadır. Komisyon tarafından öncelikli olarak belirlenen yaşam kurtarıcı bu tür 13 malzemeden 10’unun başlıca tedarikçisi UNICEF’tir.

UNICEF, çocuklara yönelik çeşitli malzemelerin dünya ölçeğindeki baş tedarikçilerinden biri olduğu gibi gelişmekte olan ülkelere temin edilen aşılarda da başı çekmektedir. 2012 yılında UNICEF’in tedarik stratejileri ve yenilikçi finansman mekanizmaları sayesinde 197 milyon doları aşan tasarruf sağlanmıştır.

Finansman kaynaklarına yönelik rekabete ve dünyanın büyük bölümüne damgasını vuran ekonomik kaygılara rağmen UNICEF’e yapılan nakit katkılar bir önceki yıla göre yüzde 8 artış göstermiştir. Bu da UNICEF’in çocukların yaşamlarını kurtarmada ve yaşamı çocuklar için daha iyi hale getirmede sergilediği uzmanlığa, teknik bilgiye, kurduğu ortaklıklara ve dünyanın her yerine uzanmasına duyulan güvenin bir göstergesidir.

UNICEF 2012 yılında kendi etkinlikleri, bunların nasıl finanse edildiği ve ne kadar harcama yapıldığı gibi konularda kamuoyuna daha tam bilgiler iletme amacıyla Uluslararası Yardım Saydamlığı Girişimi’ne katılmıştır. Saydamlığı ve hesap verebilirliği daha ileriye götürmek üzere atılan bir başka adımda ise UNICEF, iç denetim raporlarını, değerlendirmeleri ve ülke ofislerinin yıllık raporlarını çevrimiçi yayınlamaya başlamıştır.


UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel + 1 212 303 7984, Cep: + 1 917 213 5188, psmerdon@unicef.org

Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: + 1 212-326-7586; Cep: + 1 917-213-4034; rwallace@unicef.org