Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2013)

Şartlı Nakit Transferi nesiller arası süren yoksulluk döngüsünü kırmanın en etkili silahıdır.


Ankara/ 10 Eylül 2013 - "Şartlı nakit transferi aldığımız zaman mesela ister istemez onları eşya alıyoruz yeni eşyalar ayakkabı, kitap, normal hikaye alıyoruz çocuklarımıza mesela, Eşya alıyoruz çantalarına koyuyoruz seviniyorlar ve sevindikleri içinde seve seve okula gidiyorlar", Yıldız A. Yukarıdaki yorum Türkiye'de Uygulanan Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Programının Fayda Sahipleri Üzerindeki Etkisinin Nicel ve Nitel olarak Ölçülmesi Projesinde ŞNT aldıktan sonra çocukların okula devam durumunda bir değişiklik oldu mu sorusuna verilen bir yanıt.

Şartlı Nakit Transferi programları, bir ülkenin devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik ağını oluşturan sosyal yardım programının bir parçasıdır. ŞNT’nin aileler ve çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir ve bu etkiler nasıl geliştirilebilir? Şartlı Nakit Transferi ile ilgili pek çok önemli soru cevaplandırılmak üzere, UNICEF ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde, 10 Eylül 2013’te Ankara’da Şartlı Nakit Transferinin geliştirilmesi çalıştayı yapıldı.  

Kamu görevlileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, akademisyenler ve STK’lardan oluşan 125’ten fazla kişinin katıldığı çalıştayın açılışını UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban, Brezilya Sosyal Kalkınma Eski Bakanı Patrus Ananias de Sousa ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları yaptı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi, Ayman Abulaban, “Şartlı nakit transferini daha etkin kullanmanın yollarını tartışacağımız bu çalıştayda çocuklar için büyük kazanımlar sağlayacağımıza eminim çünkü ŞNT çocuk yoksulluğu gündeminin kalbindedir” dedi ve ŞNT’nin önemini “çocuklara yapılan bu yatırım ile daha mutlu, daha sağlıklı ve daha akıllı çocuklar, daha üretken yetişkinler ve daha adil ve uyumlu bir toplum kazanacağız” sözleriyle vurguladı.

Şartlı Nakit Transferi programının güçlü ve zayıf yönlerinin tartışılarak önerilerin geliştirildiği çalıştayda, Brezilya Şartlı Nakit Transferi Örneği: Bolsa Familia da değerlendirildi. Brezilya Sosyal Kalkınma Eski Bakanı Patrus Ananias de Sousa uyguladıkları ŞNT programı ile aşırı yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin azaltılmasına, eğitimde okula devam oranlarının, sağlık alanında çocukların aşılanma oranlarının artırılmasına, ve yerel ekonomilerin canlandırılmasına nasıl katkı sağladıklarını açıklayarak ülkeler arası deneyim aktarılması açısından önemli katkıda bulundu.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, Ahmet Zahteroğulları, “Yoksullukla mücadele görevinde bize düşen son yıllarda artan sosyal yardım bütçelerinin adil ve etkin kullanımı sağlamak ve sosyal yardımlar yolu ile yoksulluğu azaltmanın etkin yollarını bulmaktır” dedi. “Yoksullukla mücadelede çocukların eğitimine yapılan yatırım öncelikli ve etkin politikalardan biridir. ŞNT’nin annelere yapılması ve çocuğa odaklanması ile, aileye olan etkisi artar” sözleri ile ŞNT’nin etkin kullanımına dikkat çekti.     

UNICEF, Brezilya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülkede hükümetlerin yürüttüğü ŞNT çalışmalarına teknik destek sağlamaktadır.