Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2013)

UNICEF 'Beş yaşından küçük 3 çocuktan 1'i resmen mevcut değil!


UNICEF kendi 67'nci doğum gününde açıkladığı yeni doğum kayıtları raporunda her çocuğu sayıp kaydetmenin önemini vurguladı NEW YORK, 11 Aralık 2013- UNICEF 67'nci doğum gününü kutladığı bugün yeni bir rapor yayınladı. Rapor, 5 yaşından küçük neredeyse 230 milyon çocuğun hiçbir zaman nüfusa kaydedilmediğini ortaya koyuyor. Bu durumda tüm dünyada beş yaşından küçük her 3 çocuktan hemen hemen 1'i kayıtlarda hiç görünmüyor. UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Rao Gupta duruma ilişkin şunları söyledi: "Doğum kaydı sadece bir hak olmanın ötesindedir. Bu, aynı zamanda, toplumların bir çocuğun kimliğini ve varlığını daha en başında nasıl tanıyıp kabul ettiklerinin bir göstergesidir. Doğum kaydı ayrıca çocukların unutulmamasının, haklarının inkar edilmemesinin ya da ülkelerinin kaydettiği ilerlemenin kıyılarında kalmamasının bir güvencesidir."

Her Çocuğun Doğumdaki Hakkı: Doğum kaydında eşitsizlikler ve eğilimler başlığını taşıyan yeni rapor 161 ülkeyi kapsayan istatistik analizlerini bir araya getirmekte, doğum kayıtlarına ilişkin en son ülke verilerini ve tahminlerini sunmaktadır.

Küresel olarak bakıldığında 2012 yılında yeni dünyaya gelen tüm bebeklerin ancak yaklaşık yüzde 60’ı nüfusa kaydedilmiştir. Bu oran bölgeler itibarıyla önemli farklılıklar göstermektedir. Doğumda kayıt oranlarının en düşük olduğu bölgeler Güney Asya ile Sahra Güneyi Afrika’dır.

Doğum kayıt oranlarının en düşük olduğu 10 ülke ve oranları şöyledir: Somali (%3), Liberya (%4), Etiyopya (%7), Zambiya (%14), Çad (%16), Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti (%16), Yemen (%17), Gine-Bissau (%24), Pakistan (%27) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (%28).

Çocuklar kayıtlı olduklarında bile birçoğu için bu kaydı gösteren herhangi bir belge yoktur. Örneğin Doğu ve Güney Afrika’da kayıtlı çocukların yalnızca yarısında doğum belge vardır. Küresel olarak, nüfusa kayıtlı her 7 çocuktan 1’inin bu kaydı gösterir belgesi yoktur. Kimi ülkelerde bunun nedeni, belge karşılığı alınan ücretlerdir. Diğer ülkelerde ise doğum kayıtları verilmemektedir ve aileler çocuklarını kaydettiklerine ilişkin bir belgeye sahip değillerdir.

Doğumda nüfusa kaydedilmeyen ya da kimlik belgeleri olmayan çocuklar çoğu kez eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden de bu yüzden dışlanmış olmaktadır. Çocukların, doğal felaket, çatışma ya da sömürü gibi nedenler yüzünden ailelerinden ayrılmış olmaları durumunda bu çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmeleri resmi belgelerin olmayışı nedeniyle daha da güçleşmektedir.

Rao Gupta’nın sözleriyle “Doğum kaydı ve bunun belgesi, bir çocuğun potansiyelinin tümüyle harekete geçirilmesi açısından büyük önem taşır. Tüm çocuklar büyük bir potansiyelin taşıyıcısı olarak doğar. Gelgelelim, toplumları bu çocukları hesaba katmazsa, varlıklarını bile tanımazsa, çocuklar da ihmal ve istismara çok daha açık hale gelirler. Sonuçta, kaçınılmaz olarak, potansiyelleri de bundan zarar görür.”

Bir ülkenin sivil kayıt sisteminin temel bir bileşeni olarak nüfus kaydı aynı zamanda yaşam istatistiklerinin kalitesini de geliştirir, planlamaya ve hükümetin etkin çalışmasına yardımcı olur.

UNICEF’e göre kayda geçmeyen doğumlar bir toplumdaki eşitsizliklerin ve dengesizliklerin işaretidir. Bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen çocuklar arasında belirli etnik ya da dinsel gruplara mensup olanlar, ücra ve kırsal alanlarda yaşayanlar, aileleri yoksul ya da eğitimsiz olanlar yer almaktadır.

Programlar, ailelerin çocuklarını neden nüfusa kaydettirmediklerini araştırmalıdır. Bunun nedenleri arasında istenilen ücretlerin aşırılığı, ilgili yasa ya da işlemler hakkında bilgisizlik, kültürel engeller ve daha fazla ayrımcılığa ve marjinalleşmeye maruz kalma korkuları olabilir.

UNICEF nüfus ve doğum kayıt sistemlerini güçlendirmelerinde ülkeleri ve toplulukları desteklemek için yenilikçi yaklaşımlara başvurmaktadır. Örneğin Kosova’da UNICEF Yenilik Laboratuarı, Hızlı SMS cep telefonu platformu temelinde kayda geçmemiş doğumların belirlenmesine ve bildirilmesine yönelik etkili, etkin ve düşük maliyetli bir yol geliştirmiştir.

Uganda’da hükümet, UNICEF ve özel sektörün de desteğiyle, “MobilVRS” denilen bir çözümü yaşama geçirmektedir. Burada, normal olarak aylar alacak bir işlem yerine, cep telefonu kullanılarak doğum kaydı dakikalar içinde gerçekleştirilmektedir.

Rao sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Tüm çocuklar kayda geçmedikçe toplumlar hiçbir zaman eşitlikçi ve kapsayıcı olamayacaklardır. Doğum kaydının kalıcı sonuçları vardır; yalnızca çocuğun kendi esenliği açısından değil aynı zamanda toplulukların ve ülkelerin gelişimi açısından da…”

UNICEF bugün ayrıca Korunmaya Pasaport: Doğum kaydı programlaması için bir kılavuz başlıklı belgeyi de yayınlamıştır. Doğum kayıt işlemleriyle ilgili iş ve çalışma yapanların kullanacakları bu elkitabı konuyla ilgili geri plan bilgileri vermekte, genel ilkeleri ortaya koymakta ve programlama için bir kılavuz sunmaktadır.

Yayıncıların dikkatine:  Video öyküler ve fotoğraflar için: http://weshare.unicef.org/mediaresources

UNICEF hakkındaUNICEF, yaptığı her işte tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. UNICEF olarak ortaklarımızla birlikte bu taahhüdümüzü yaşama geçirmek için 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararına işler yapmak üzere, çabalarımızı özel olarak en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara yoğunlaştırıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Rita Ann Wallace, UNICEF Medya New York, tel: +1 212 326 7586, rwallace@unicef.org

Iman Morooka, UNICEF Stratejik İletişim, New York, tel: +1 212 326 7211, imorooka@unicef.org   

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org