Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2013)

Suriyeli Çocukların Eğitiminde, 'Bölge Tarihindeki En Kötü ve En Hızlı' Düşüş Gözlemleniyor.


CENEVRE/NEW YORK/AMMAN, 13 Aralık 2013 - Bugün basılan yeni bir rapora gore, Suriyeli çocukların eğitiminde, bölge tarihindeki en ani ve en hızlı düşüş gözlemleniyor. "Tamamlanmamış Eğitim", 2011'den bu yana, Suriyedeki yaklaşık 3 milyon çocuğun, çatışmanın sınıfları yok etmesi, çocukların okula gitmekten korkması veya ailelerin ülkeyi terk etmesi yüzünden, eğitimlerini bırakmaya zorlandığının altını çiziyor. Son birkaç on yıl içerisinde eğitimde kat edilen gelişme, üç yılda geriledi.

Rapor, ilkokula başlama oranının, 2011’de çatışma başlamadan önce %97’de seyrettiği ülkede, eğitimdeki şaşırtıcı düşüşün tüm boyutunu ortaya koyan ilk çalışma.

Suriye’de 1,000 günü geçen katliam ortamı, milyonlarca çocuğun hayatını, okullarını ve öğretmenlerini kaybetmesine tanıklık etti.  

En iyi ihtimalle, çocuklar düzensiz eğitim görüyorlar. En kötü ihtimalle ise, çocuklar okulu bırakıyor ve ailelerini desteklemek için çalışmaya zorlanıyorlar.

Rapora göre, Suriye’de, her 5 okuldan 1’i, zarar gördüğü, yıkıldığı ya da yerinden edilmiş insanlar için barınak olarak kullanıldığından  ötürü kullanılmaz durumda. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde, 500,000 ile 600,000 arası çocuk okul dışında.

Suriye’de çatışmadan en ağır şekilde etkilenen bölgeler, Rakka, Edlib, Halep, Deir Ez Zor, Hama, Daraa ve Şam kırsalı dahil olmak üzere, çatışmanın sert geçtiği bölgeler. Bu bölgelerin bazılarında, okula devam etme oranı, büyük bir hızla, %6 gibi düşük bir seviyeye geriledi. 

Suriye, çatışmadan önce, bölgede eğitime katılma oranında liderdi; fakat, 3 yıldan az bir sürede, bölgedeki herhangi bir ülkede eğitimde görülebilecek en hızlı gerileme, çatışmanın yarattığı korkunç sonuçlarla birlikte Suriye’de vuku buldu.    

Rapor, sınıfların hızlı şekilde boşalmasına etki eden faktörlerin bir kısmına detaylı şekilde yer verdi.

Suriye’de, yoğunlaşan şiddet ortamı, büyük nüfus değişimleri, öğretmenlerin öldürülmesi ve kaçması ve okulların yıkılmasıyla suistimal edilmesi, çocukların eğitimini daha da zorlaştırdı. Çoğu aile, çocuklarının hayatlarını okul için tehlikeye atmak yerine çocuklarını evde tutmaktan başka seçeneklerinin olmadığını belirtiyor.

Komşu ülkelerde, farklı dil ve lehçeler, farklı müfredatlar, sınırlı ya da mevcut olmayan eğitim alanları, fiziksel güvenlik, açlık ve topluluklardaki gerginlikler, çocukları derslere katılmaktan uzaklaştırıyor. Bu süre içerisinde, ev sahibi topluluklardaki çocuklar ve öğretmenler, aşırı kalabalık sınıflarla ve eğitim sistemi üzerinde yoğunlaşmış baskıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Rapor, aynı zamanda – şimdilerde başlanırsa – kötü gidişatı tersine çevirecek kritik faaliyetleri göz önüne seriyor. Bunlar:

- Suriye içerisinde eğitim altyapısının korunması – okulların askeri amaçlarla kullanımının sona ermesi, okulları barış alanları olarak ilan etme ve okulların korunmasını ihlal eden çatışmaya taraf grupları sorumlu tutma.

- Ev sahibi ülkelerde eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim alanlarının iyileştirilmesi, ilave öğretmenlerin işe alınması ve çocukları sınıflara getirmeden ötürü oluşacak maliyetin azaltılması için uluslararası yatırımların iki katına çıkarılması.

- Mülteci öğrenciler için nakledilebilir sertifika gibi yollarla Suriyeli mülteci çocukların eğitim ihtiyaçlarının üstesinden gelmede yaratıcı yaklaşımlar üretme.

- Evden eğitim, yaygın eğitim merkezleri ve çocuk dostu alanlar gibi çocuklara psikolojik destek sağlayan ispatlanmış modellerin çoğaltılması.

İletişim için:

Juliette Touma, UNICEF, +962 79 867 4628, jtouma@unicef.org

Marixie Mercado, UNICEF,+41 22 909 5716; Cep +41 79 756 7703, mmercado@unicef.org