Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2014)

Suriye'de bir çocuk kuşağının kaybedilmesini önlemek için küresel savunuculara ve 1 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var


© UNICEF/NYHQ2013-1053/Halabi
NEW YORK, 7 Ocak 2014 — UNICEF UNHCR, Save the Children, World Vision ve diğer ortaklar bugün hükümetlere, yardım kuruluşlarına ve kamuoyuna bir çağrıda bulunarak Suriyeli çocukların savunucuları olmalarını ve ülkedeki çatışmalardan etkilenen çocuklara daha istikrarlı ve güvenli bir gelecek kurma şansı tanımayı hedefleyen “Kayıp Kuşak Olmasın” stratejisini desteklemelerini istedi.

Adı geçen kuruluşlar, gündemdeki 1 milyar dolarlık stratejiyle Suriyeli çocukları içinde bulundukları son derece olumsuz koşullardan, yalıtılmışlıktan ve travmadan kurtarmak üzere devreye sokulacak kritik önemdeki eğitim ve koruma programlarına donör ve kamusal destek sağlamaya odaklanmaktadır. Strateji, Suriye’ye yönelik insani yardımlarla ilgili olarak Kuveyt’te yapılacak önemli bir donörler konferansından bir hafta önce kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu arada, #childrenofsyria hashtagiyle destekçileri ve katkıda bulunanları sosyal medya yoluyla harekete geçirmek üzere bir kampanya da başlatılmıştır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Ülkedeki çatışmalar acılarla dolu yeni bir yıldönümüne yaklaşırken öylece oturup bir kuşağın gözlerimizin önünde yitip gitmesine seyirci kalamayız. Şimdi Suriyeli çocuklar adına savunuculuk yapmanın zamanıdır; dünyanın bir adım atarak bu çocuklara taze umut ve geleceğe ilişkin güven duygusu aşılamasının zamanıdır.”

“Bugün bu çocuklara gerektiği gibi yardım edemezsek bölgenin tamamı geleceğin liderlerini, öğretmenlerini, mühendislerini, doktorlarını, hepsinde önemlisi barışı getirecek kişilerini, kısacası istikrarlı, sağlıklı ve refah içinde bir toplumun temel alacağı bir kuşağı yitirmiş olacaktır.

Dört kuruluş yaptıkları açıklamada Suriyeli çocukların neredeyse üç yıldır süren çatışmanın mağdurları arasında zarar görme riski en fazla olan kesimi oluşturduğunu belirtmiştir.  Bu çocuklar, ailelerinin ve en sevdiklerinin öldürülüşüne, okullarının yıkılmasına tanıklık etmiş, umutlarını tüketmiştir. Birçoğu fiziksel ya da psikolojik yaralar almış ya da her ikisine birden maruz kalmıştır. Ayrıca, çocuklar çocuk işçiliği, silahlı grup ve güçlere alınma, erken yaşta evlendirilme ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin diğer biçimleri gibi her tür olumsuzluğa ve sömürüye açık hale gelmişlerdir. 

Suriyeli mültecilerin 1 milyondan fazlası çocuktur ve bunların da 425 bin kadarı beş yaşından küçüktür. Bu mültecilerin çok büyük bir bölümü Lübnan, Ürdün, Türkiye, Mısır ve Irak’a sığınmıştır. Bunların arasında, ailelerinden ayrı düştükleri belirlenen 8 bin kadar çocuk da vardır. Suriye’nin içinde evinden ve yerinden olan üç milyonu aşkın çocuğun durumu ise daha da kötüdür.

UNHCR, UNICEF, Save the Children, World Vision ve bölgedeki diğer ortaklar, 1 milyon dolarlık kaynağı, hükümetler ve yerel topluluklarla birlikte yaşama geçirilecek programlara aktaracaklardır. Bu programlar, çocuklar için güvenli eğitim; sömürü, şiddet ve istismardan korunma; psikolojik bakım ve hizmet gibi çalışmaları içerecek,  dengesizlikler içindeki bir bölgede sosyal bütünleşme ve istikrar için daha fazla fırsat yaratacaktır. Programlar, ulusal ve toplum temelli çocuk koruma sistemlerini güçlendirecek girişimler de öngörmektedir.  

Girişim aynı zamanda örgün ve örgün olmayan yaklaşımlar aracılığıyla kaliteli eğitime erişimi de yaygınlaştıracaktır. Bu bağlamda gündemde olanlar arasında okul dışı kalmış çocuklar için hızlandırılmış müfredat, mesleki eğitim, öğretmen yetiştirme, özendirici programlar ve çocukların yeni risklere maruz kalmamalarını sağlayacak güvenli ortamlar oluşturulması da yer almaktadır.

Suriye içinde ise, yerlerinden olmuş okul çağındaki çocuklara ve ergenlere eğitime güvenli erişim sağlanması son derece kritik önem taşımaktadır. “Kayıp Kuşak Olmasın” girişimi okul öncesi yaşlardaki çocuklarla okul dışı diğer çocuklara okul kulüplerinde düzenlenmek üzere telafi eğitimi ve psikososyal destek sağlayacaktır.

Lake’in sözleriyle, “Suriyeli çocuklar bizlerin ancak hayallerimizde canlandırabileceğimiz gündelik dehşete ve sefalete katlanmışlardır ve geleceğe dönük düşleri yok olmak üzeredir. Bu kuşağın yitip gitmesinin önlenmesi, daha fazla destek, daha büyük ve daha açık taahhütler ve yenilenmiş bir dayanışma gerektirmektedir. Bölgenin esasen çok açısını çektiği sürekli bir şiddet, nefret ve hoşgörüsüzlük döngüsü ancak böyle kırılabilir.”

Özel bir web sayfası oluşturulmuştur: www.championthechildrenofsyria.org. Bu web sayfası çatışmalardan etkilenen çocukların hikayelerine yer vermekte, çocuklara yapılacak yatırımların ne gibi önemli getiriler sağlayabileceğini göstermektedir. Bu getiriler yalnızca savaşın hâlihazırdaki mağdurlarına değil Suriye’nin ve daha geniş anlamda bölgenin daha uzun vadedeki geleceğine de büyük yararlar sağlayacaktır.

Editörlere not:

Kayıp Kuşak Olmasın girişimi için gerekli kaynakların büyük bölümü iki yoldan temine çalışılmaktadır: Suriyeli mülteci çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Bölgesel Yardım Planı ve kendi ülkelerinde yerlerinden olan Suriyeli çocukların ihtiyaçlarını gözeten Suriye İnsani Yardım Planı.

Yayıncıların dikkatine:  
Yayın kaliteli PSA’lar, b-roll ve fotoğraflar için: http://weshare.unicef.org/mediaresources

Kampanya hashtagleri: #childrenofsyria #NOlostgeneration

UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında her çocuğun haklarını ve esenliğini gözetmektedir. Bu taahhüdümüzü yerine getirmek için ortaklarımızla birlikte 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararı adına özellikle en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla ilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:

Juliette Touma, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Tel: +962 79 867 4628, jtouma@unicef.org

Kate Donovan, UNICEF Merkez, Tel: + 1 212 326 7452, kdonovan@unicef.org

Iman Morooka, UNICEF Merkez, Tel: +1 212 326 7211, imorooka@unicef.org

Patrick McCormick, UNICEF Cenevre, Tel: +41 22-909-5713, pmccormick@unicef.org

Tülay Güler, UNICEF Türkiye Ofisi, Tel: +90 312 4541049, tguler@unicef.org