Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2014)

UNICEF'in Son Verileri Eşitsizlikleri Ortaya Koyuyor, Çocuk Haklarının Geliştirilmesi için Yeniliklerin Gerektiğine Dikkat Çekiyor


NEW YORK, 30 Ocak 2014 – ‘Her çocuğun önemli olduğunu’ açıklayan UNICEF bugün dünyadaki 2,2 milyar çocuk arasında en dezavantajlı durumda olanların haklarından yararlanmalarını engelleyen eşitsizliklerin belirlenip giderilmesi için daha fazla çaba ve yenilik çağrısında bulundu.

Çocuk haklarıyla ilgili sözleşmenin 25. yıldönümü yaklaşırken, aradan geçen zamanda büyük ilerlemeler kaydedildi; ancak, yayınlanan yeni rapora göre, henüz ulaşılmamış çocuklara da ulaşılması eşitsizliklere daha fazla odaklanılmasını gerektiriyor...


Çocuklara yardım kuruluşu bugün açıkladığı bir raporda çocuklar adına ilerleme kaydedilmesinde ve pek çok çocuğun yaşamını olumsuz etkileyen eşitsiz hizmet ve koruma erişiminin ortaya konulmasında verilerin taşıdığı öneme dikkat çekti. 

UNICEF Veri ve Analiz Bölümü Başkanı Tessa Wardlaw’ın konuya ilişkin görüşü şöyle: “Veriler, özellikle en yoksullar başta olmak üzere, milyonlarca çocuğun yaşamının kurtarılmasını ve iyileştirilmesini mümkün kıldı. Daha fazla ilerleme sağlanması, ancak, en fazla ihmale uğrayan çocukların kimler olduğunu, kız ve erkek çocukların nerelerde okula gitmediklerini, hastalıkların nerede yaygın olduğunu ve temel sanitasyon hizmetlerinin nerelerde bulunmadığını bildiğimizde mümkün olabilecektir.”

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (ÇHS) 1989 yılındaki kabulünden bu yana ve 2015 yılı için belirlenen Binyılın Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. UNICEF’in temel raporu, Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu 2014 şunları göstermektedir:

- Çocuk ölüm hızlarının 1990 yılındaki düzeyinde kalması durumunda yaşamlarını yitirecek 90 milyon kadar çocuk bugün hayattadır. Bunu sağlayan, büyük ölçüde, bağışıklama, sağlık, su ve sanitasyon hizmetleridir.

- Beslenme alanında sağlanan iyileşmelerle 1990 yılından bu yana bodurlukta yüzde 37’ye kadar varan azalma sağlandı.

- İlköğretimde okullaşma en azgelişmiş ülkelerde bile arttı: Bu ülkelerde 1990 yılında her 100 çocuktan ancak 53’ü okula gidebiliyorken 2011’de bu sayı 81’e çıkmıştır.

Böyle de olsa, “Her Çocuk Önemlidir: Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının geliştirilmesi” başlıklı raporda yer alan istatistikler aynı zamanda sürüp giden çocuk hakları ihlallerini de ortaya koymaktadır:

- Temel yaşama ve gelişme hakkının ihlali anlamına gelmek üzere, 2012 yılında 5 yaşından küçük yaklaşık 6,6 milyon çocuk önlenebilir nedenler yüzünden ölmüştür.

- Dünyadaki çocukların yüzde on beşi, ekonomik sömürüden korunma hakkını zedeleyecek, okuma ve oyun oynama haklarını ihlal edecek şekilde çeşitli işlerde çalışmaktadır.

- Kızların yüzde on biri 15 yaşına gelmeden evlendirilmektedir ve bu da onların sağlık, eğitim ve korunma haklarını tehlikeye düşürmektedir.

Veriler aynı zamanda açıklara ve eşitsizliklere işaret etmekte, kalkınmanın kazanımlarının eşit dağılmadığını göstermektedir:

- Dünyadaki en yoksul çocukların doğumda vasıflı nezaretçi eşliğinde dünyaya gelme şansları en varlıklı kesimlerden çocuklara göre neredeyse üç kat daha azdır (2,7 kat). Bu da gerek bu çocukları gerekse annelerini doğumla ilgili komplikasyonlara daha açık kılmaktadır.

- Nijer’de kentlerde yaşayan hanelerin tamamı temiz içme suyu imkânlarına sahipken kırsal kesimde bu oran ancak yüzde 39’dur.

- Çad’da ortaokula başlayan her 100 erkek çocuğa 44 kız çocuk düşmektedir. Bu durum kız çocukları okulların sağlayabileceği eğitimden, korumadan ve hizmetlerden yoksun bırakmaktadır.

Raporda “hesaba katılmış olmanın çocukları görünür kılacağı, bu tanınmanın ihtiyaçlarının ele alınmasını ve haklarının geliştirilmesini mümkün hale getireceği” belirtilmektedir. Veri toplama, analiz ve yayma işlerindeki yenilikler sayesinde verilerin örneğin yer, varlıklılık durumu, cinsiyet, etnik köken, engellilik durumu gibi faktörlere göre ayrıştırılabileceği, genel ortalamaların görmezden geldiği ya da dışlanmış çocukların kapsanabileceği söylenmektedir.

Rapor, dışlanma yanlışını düzeltecek yeniliklere daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır.

"Dışlanmanın aşılması, kapsayıcı verilerle başlar. Çocukların ve ailelerinin katlandıkları yoksunlukla ilgili verilerin bulunmasını, ulaşılabilirliğini ve güvenilirliğini artırmak için veri toplama ve analiz araçları sürekli değiştirilmektedir ve yenileri geliştirilmektedir. Bu da konunun sürekli sahiplenilmesini ve sürekli yatırımları gerektirmektedir."

Çocukların durumu hakkında bilinen şeylerin çoğu hane halkı araştırmalarından, özellikle de Çok Göstergeli Kümelem Araştırmalarından (ÇGKA) elde edilmektedir. UNICEF tarafından geliştirilen ve desteklenen ÇGKA ülkelerin istatistik kurumları tarafından yürütülmektedir. Bu araştırmalar, çocukların yaşamını, gelişimini, haklarını ve yaşam deneyimlerini etkileyen bir dizi başlıkta ayrıştırılmış veriler sağlamaktadır. Bugüne dek ÇGKA çalışmaları 100’den fazla ülkede gerçekleştirilmiştir. ÇGKA’nın son turunda 50 ülkede 650 binden fazla haneyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Dünya Çocuklarının Durumu’nun, çocukların içinde bulundukları koşulların ayrıntılı bir görünümünü sunmak amacıyla standartlaştırılmış küresel ve ulusal istatistik tablolar vermeye başlamasının üzerinden otuz yıl geçmiş bulunuyor. Bu kez verilere yoğunlaşan bir rapor yayınlamakla UNICEF, çocuklar adına olumlu bir değişim sağlanması adına karar vericilere ve genel kamuoyuna bu istatistiklere ulaşıp kullanmaları çağrısında bulunmaktadır.

Raporda şöyle denilmektedir: Veriler elbette kendi başlarına dünyayı değiştirmez. Veriler, ihtiyaçları belirleyerek, tanıtım-savunu çalışmalarına destek olarak ve sağlanan ilerlemeyi ölçerek değişimi mümkün kılar. En önemlisi, karar vericilerin olumlu yönde değişimi sağlamak üzere bu verileri kullanmaları, çocukların ve toplulukların da görevlileri sorgulamak için gerekli verileri bulabilmeleridir.”

Yayıncılara:  Video haber için http://weshare.unicef.org/mediaresources 

Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu 2014; Her Çocuk Önemlidir-Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının geliştirilmesi raporunu okumak ve ek mültimedya materyallerini görmek için:http://www.unicef.org/sowc2014/numbers

ÇGKA ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.childinfo.org/mics.html

UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında her çocuğun haklarını ve esenliğini gözetmektedir. Bu taahhüdümüzü yerine getirmek için ortaklarımızla birlikte 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararı adına özellikle en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla ilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.


Daha fazla bilgi ya da mülakat için:

Kate Donovan, UNICEF New York, Tel: + 1 212 326 7452 / Cep: + 1 917 378 2128; kdonovan@unicef.org

Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: + 1 212 326 7586 / Cep: + 1 917 213 4034; rwallace@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org