Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2014)

UNICEF: Artık daha çok çocuk sağlıklı biçimde büyüyor, eğitim alıyor ve korunuyor, ancak çok sayıda çocuk aradaki boşluklara düşüyor


CENEVRE 30 Ocak 2014 - UNICEF bugün açıklanan ilk Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu raporunda Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da son 25 yıl içinde 96 milyon çocuk için net ilerlemeler sağlandığını, ancak ortada gene de kritik boşluklar olduğunu belirtti.

UNICEF Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier’in belirttiğine göre yeni açıklanan rapor, UNICEF’in Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (ÇHS) 25. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek bir dizi girişimin ilkini oluşturuyor.

Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu, tüm dünyada çocukların durumu hakkında veri ve bilgi edinilebilecek başlıca kaynak yayın. 2014’te başlamak üzere her yıl Ocak ayında standartlaştırılmış istatistik tablolar yayınlanacak, bunun ardından ÇHS’nin kabul tarihi olan Kasım ayında da betimleyici raporlar açıklanacak. 

“2014 yılı, dünyanın çocuk haklarını yaşama geçirmede ne kadar yol aldığını değerlendirmesi ve ardından ulaşılması en güç ve en zorlu durumdaki çocuklara ulaşmak için değişimin en iyi nasıl sağlanabileceğini belirlemesi açısından ideal bir uğraktır. ÇHS’nin yaklaşmakta olan 25. yıldönümü ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) konulan tarihin de yaklaşmakta oluşu, dünyanın çocuklara verdiği sözleri yeniden değerlendirmesi için kritik fırsatlar sunmaktadır.”

Poirier şöyle demektedir: “Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu raporunda sunulan veriler, ilerlemenin sağlandığı yerlerde kazanımların eşit dağılmadığını göstermektedir. Örneğin, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da ilköğretimde net okullaşma oranı yüzde 96’dır ve bu da yaklaşık 96 milyon çocuk demektir. Demek ki, tahminlerimize göre 2,5 milyon çocuk1 temel eğitimin dışındadır ve bunların büyük bir bölümü de engelleri olan çocuklardır.”

“En kırılgan durumdakilere ulaşmak için faklı ve yenilikçi yaklaşımlar üzerinde düşünmeye başlamamız gerekiyor. Örneğin ülkeler arasında ulusal ve yatay işbirlikleri ve bilgi alışverişi, özel hedefli yeni programlar ve yeni teknolojiler gibi; bunların özellikle kaliteli veri toplanmasına yönelik olması gerekir.”

Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu: Her Çocuk Önemlidir, bölgedeki çocuklar için sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında sağlanan büyük ilerlemeleri ortaya koymaktadır. Ayrıca, bölgede çok fazla sayıda çocuğun aradaki boşluklarda kaybolduğu, bu durumun ise daha iyiye giden bölge ortalamalarınca gizlendiği de raporun işaret ettiği gerçekler arasındadır. Ülkeyi temsil eden Çok Göstergeli Kümelem Araştırmaları ve bölgesel analizler gibi diğer kaynaklar ise ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içlerindeki eşitsizlikleri daha derinden ele alarak incelemektedir.

  • 5 yaşından küçükler ölüm hızı 1990’dan 2012’ye yarı yarıyadan fazla azalmıştır. Ancak, ortada önemli eşitsizlikler vardır. Örneğin bu ölüm hızı Roman çocuklar söz konusu olduğunda ortalamanın iki katıdır2.
  • Tüm çocukların yüzde 90’ından fazlası önlenebilir hastalıklara karşı aşılıdır. Ancak, çeşitli nüfus kesimlerine erişim yetersizliği nedeniyle bağışıklamadaki açıklar sürmektedir. Bir ülkede çocukların yüzde 94’ü kızamık aşısı olmuşken bu oran Roman çocuklar arasında yalnızca yüzde 22’dir3. Ayrıca, bölgede halk arasında aşılara karşı kuşkucu yaklaşımlarda hızlı bir artış görülmektedir.
  • Ülkelerin çoğu söz konusu olduğunda erken dönem eğitimden yararlanabilen çocukların oranı genellikle düşüktür. En yoksul hanelerde yaşayan çocuklar açısından bu durum daha da belirgindir. Üç ülkedeki verilere göre en yoksul hanelerdeki çocukların okul öncesi eğitimden yararlanma oranı yüzde 0-3 gibi son derece düşük düzeylerdedir.
  • Engeli olduğu belirlenen yaklaşık 1,5 milyon çocuk “özel eğitim kurumlarına” gitmektedir. Tanı konulan diğer 1,2 milyon çocukla bu tanıyla kayda geçmemiş 3,6 milyon çocuğun, okul dışındaki ya da okul terk riski olan çocukların büyük bölümünü oluşturuyor olması muhtemeldir4.

Marie-Pierre Poirier tek başına verilerin dünyayı değiştiremeyeceğini belirtmiştir. Ancak veriler, ihtiyaçları tespit ederek, eylem, yatırım ve hesap verebilirlik için kanıtlar sunarak değişimi mümkün kılar.

“Veriler, çocukların haklarının yaşama geçirilmesi açısından temel araçlardır. Saydam, sağlam ve güvenilir bir veri sistemi oluşturup bunu sürdürmek her hükümetin başlıca sorumluluklarından biridir. Böylelikle, ayrıştırılmış veriler sayesinde ne kadar yol aldığımızı ve nereye yönelmemiz gerektiğini belirleyebiliriz. UNICEF de bölgenin tümünde bunu yapmaları için hükümetlere destek vermektedir.”


Daha fazla bilgi için:

John Budd, UNICEF ODA/BDT Bölge İletişim Şefi, Tel: +41794311537, jbudd@unicef.org

Lely Djuhari, UNICEF ODA/BDT Bölge İletişim Uzmanı, Tel: +41792044482, ldjuhari@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org   

1Eğitimde Eşitlik, Hemen Şimdi Özet Broşürü: Okul dışındaki çocukların durumuna ilişkin bölgesel analiz, UNICEF ODA/BDT 2013, sayfa 13

2Çok Göstergeli Kümelem Araştırması 2012

3Çok Göstergeli Kümelem Araştırması 2012

4Eğitimde Eşitlik, Hemen Şimdi Özet Broşürü: Okul dışındaki çocukların durumuna ilişkin bölgesel analiz, UNICEF ODA/BDT 2013, sayfa 13