Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2014)

UNICEF: Avrupa'da Romanların kapsanmasını hızlandırmak için çocuklara öncelik


BRÜKSEL/CENEVRE, 3 Nisan 2014 - UNICEF bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek üçüncü Roman zirvesi öncesinde Avrupa hükümetlerine Romanları kapsama politikalarının merkezine çocukları yerleştirmeleri çağrısında bulundu. 

Roman çocukların haklarının yaşama geçirilmesinde Avrupa ölçeğinde ilerlemeler kaydedilmiş bulunuyor. Ne var ki, UNICEF tarafından bugün yayınlanan yeni bir rapora göre kız ve erkek çok sayıda Roman çocuk bugün de aşırı yoksulluk içinde, sosyal dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalıyor. 
 
UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier yaptığı açıklamada “Avrupa hükümetlerinin tüm Roman kız ve erkek çocuklar için yaptıkları taahhütleri yaşama geçirmelerinin zamanının geldiğini” belirtti. Poirier ayrıca bu yıl Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25. yılını dolduracak olmasının aradan geçen zaman içinde nelerin başarıldığını ve önümüzde duran görevleri değerlendirme açısından iyi bir vesile olabileceğine işaret etti. 
 
“Bu taahhütler Roman çocuklara doğrudan ulaşan politikalara ve finansal kaynaklara dönüşmelidir ki bu çocuklar potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirebilsinler. Birinci önceliğin, çocuklarla ilgili ayrıştırılmış verilerin toplanmasına verilmesi gerekir.  Daha iyi veriler sayesinde gerek yerel gerekse merkezi düzeyde daha iyi politikalar yürütülebilir, izleme de daha iyi yapılabilir.” 
 
Özet raporda, Bosna-Hersek, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ve Sırbistan’ın, Roman çocuklarla ilgili ayrıştırılmış veriler toplanması ve kamuoyuna açıklanması açısından ilk sırada geldiği belirtiliyor. 
 
Poirier sözlerine şöyle devam etti: “Bu kararlı girişimleri alkışlıyoruz ve diğer hükümetlere ve ortaklara da bu değerli örnekleri izlemeleri çağrısında bulunuyoruz.” 
 
UNICEF, Bosna-Hersek, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ve Sırbistan’da Roman Çocukların ve Kadınların Haklarının Yaşama Geçirilmesi başlığını taşıyan özet raporda kapsanan üç ülkede toplanan verileri analiz etti. İvedi politika girişimlerini gerektiren başlıca alanlar olarak şunlar öne çıkarıldı: 
 
  • Malnütrisyona son: yaşamlarının ilk yıllarında Bosna-Hersek’teki her beş çocuktan birinin boyu yaşına göre kısadır; oysa ülke ölçeğinde bu oran onda birdir. 
  • Kadınlar ve çocuklar için kaliteli sağlık hizmetlerine ve bilgilerine ulaşılmasını sağlama: üç ülkede de, ülke ortalamalarına göre Roman çocuklar arasında düşük kiloluluk görece daha yaygındır. 
  • Çocuklar için erken dönem eğitim ve öğrenmenin yaygınlaştırılması: Sırbistan’da erken dönem çocuk eğitimi kapsamındaki çocuk oranı ülke ortalaması olarak yüzde 44 iken 3-4 yaşlarındaki Roman çocuklar arasında bu oran yalnızca yüzde 8’dir. 
  • Aile destek hizmetleri sunulması ve çocuk yetiştirmede annelerle babaların eşit sorumluluk üstlenmelerinin teşvik edilmesi: Sırbistan’da orta ya da yüksek öğrenimli Roman anne babaların çocuklarının yetişmesiyle ilgilenme eğilimleri hiç eğitimi olmayanlara göre iki kat daha fazladır. Anne babalar daha iyi eğitimli olduklarında çocuklarıyla daha fazla ilgilenmektedir ve bu da çocukların yaşamları, büyüyüp gelişmeleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. 
  • Özellikle Roman kız çocuklar ve kadınlar için ilk ve orta öğretimin kalitesinin ve kapsayıcılığının artırılması: eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya’da ülke ortalaması olarak kız çocukların yüzde 84’ü ortaöğretime devam ederken Roman kız çocuklar arasında bu oran yüzde 35’tir. 
  • Yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve başta Roman kadınlar olmak üzere Roman hanelerdeki gelir yoksulluğu sorununun ele alınması: Üç ülkenin üçünde de Roman hanelerin iyileştirilmiş sanitasyon, örneğin el yıkanacak yer gibi imkânlardan yararlanma şansı daha kısıtlıdır ve bu nüfus ülke ortalamalarına göre yemek pişirirken yakacak olarak daha fazla odun kullanmaktadır.  
UNICEF çocuklar ve gençler için, “Avrupa 2020 Stratejisinde” öngörüldüğü gibi toplumsal bütünlüğe ve sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunacak yatırımlara öncelik verilmesini tavsiye etmektedir. 
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. 
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org/ceecis 
 
Daha fazla bilgi için:  
John Budd, UNICEF ODA/BDT Bölge İletişim Şefi, Tel: +41 22 909 5429, Cep:  +41 79 431 1537
 
Lely Djuhari, UNICEF ODA/BDT Bölge İletişim Uzmanı, Tel: +41 22 909 5433, Cep: +41 792 044482, mediaceecis@unicef.org
 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye Bölüm Başkanı, Tel: 0312 454 1000, shosta@unicef.org