Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2014)

UNICEF: Eğitimin evrenselleşmesi için eylem ve yatırım gerekiyor


BRÜKSEL, 26 Haziran 2014– Son dönemin verileri, eğitimi gerçekten evrensel ve kapsayıcı hale getirmede sergilenen ilerlemenin ve bunun için gerekli yatırımların duraksama içinde olduğunu gösteriyor. Eğitim için Küresel Ortaklık (GPE) İkinci Yenilenme Konferansı uluslararası topluluğa tüm çocukların okula ve öğrenmeye erişimini sağlama çağrısında bulundu. 

Bugün her 11 çocuktan biri okula gidememekte, fırsatlardan ve umuttan yoksun bırakılmaktadır. Bunun nedeni, söz konusu çocukların yoksul olmaları, engellilikleri, etnik bir azınlığa mensup olmaları ya da ücra veya savaşın harap ettiği bir yerde yaşamalarıdır. Bunların  çoğunluğunu kız çocukları oluşturmaktadır. Çok daha fazla sayıda çocuk -250 milyon- ise okula başlasa bile 4. sınıfa kadar gelememekte, okumayı yazmayı ve temel matematiği öğrenememektedir.
 
İlköğretim çağında olup okula gitmeyen 58 milyon çocuğun yaklaşık yarısı çatışmaların sürüp gittiği ülkelerde yaşamaktadır ve daha çoğu da felaketlerin etkilediği bölgelerdedir. İnsani yardım çalışmaları ve bunların finansmanı söz konusu olduğunda ise, eğitime öncelik tanınmadığı görülmektedir.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Varlıklılarla yoksullar arasındaki farkın giderek arttığı bir dünyada eğitim en iyi fırsat eşitleyicisidir ve geride bırakılan çocuklar için her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.”
 
“Erkenden yatırım yapmalıyız ki çocuklar yaşam boyu öğrenmeye koyulabilsinler; yatırımlar eşitlikçi olmalıdır ki eğitimin getirileri buna en fazla ihtiyacı olanlara ulaşabilsin; kaliteli eğitime yatırım yapmalıyız ki çocuklar okullarını çalışma yaşamında ve genel olarak yaşamda başarılı olmalarını sağlayacak becerilerle bitirebilsinler.”
 
“Eğitim, insani yardım faaliyetlerinde merkezi öncelik olmalıdır. Öğrenmek için güvenli bir yer, eğitimden daha fazlasını sağlar: Umut verir ve dayanıklılığı artırır. Felaketlerin ve çatışmaların etkilediği bölgelerde yaşayan çocuklar eğitimde eşit hakka sahiptirler. Eğitim, felaketler sırasında ve sonrasında bu çocukları iyileştirir, korur ve zihinlerini yaşam için hazırlar. Hem onların hem de ülkelerinin geleceği buna bağlıdır.”
 
Eğitim: İstatistikler
  • Küresel olarak bakıldığında eğitime yapılan yardımlar 2010 yılından bu yana azalmıştır ve bundan en fazla zarar gören yoksul ülkelerdir. Yeni OECD verilerine göre toplam yardımlar 2010 yılında yerinde saymış, ardından 2011 yılında yüzde 2, 2012’de ise yüzde 4 azalmıştır.
  •  Eldeki kanıtlar, en dezavantajlı konumdaki çocukların – yoksulluk, etnik ve dilsel açıdan azınlıkta olma, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, ücra yerlerde yaşama, engellilik, şiddet ve HIV/AIDS durumu nedeniyle ortaya çıkan dezavantajlı olma – kaliteli Erken Dönem Çocuk Bakımı ve Eğitimi programlarından en fazla yarar görenler olduğunu göstermektedir. Oysa bu tür programlara katılma şansı en az olanlar da bu konumdaki çocuklardır.
  • 73 ülke bazında yapılan okul öncesi eğitime katılan çocuk sayısının artışına ilişkin bir simülasyon, eğitime yapılan 1 dolarlık bir yatırımın gelecekteki ücretlerde 6,4 ila 17,6 dolar arasında bir artış sağladığını göstermektedir.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en kırılgan ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
Bizi Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi ya da mülakat için:
Rebekkah Opfermann, UNICEF Brussels, Tel: +32 2 513 2251; Cep: +32 492 93 37 43; ropfermann@unicef.org
Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: + 1 212 326 4576, Cep: +1 917 775 3874, gthompson@unicef.org