Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2017)

UNICEF: Kurumsal bakım altındaki çocuklara ilişkin verilerin yetersizliği en güç durumdaki çocukların gözden kaçmasına yol açıyor


© UNICEF/UN064159/Nikolov
Yapılan bir araştırmaya göre kurumsal bakım altında en az 2,7 milyon çocuk var, ancak bu yalnızca buzdağının su üstündeki bölümü 

CENEVRE/NEW YORK, 1 Haziran 2017:UNICEF’in yeni tahminine göre tüm dünyada en az 2,7 milyon çocuk kurumsal bakım altında yaşıyor. Ne var ki bugün yayınlanan Çocuk İstismarı ve İhmali başlıklı çalışmada verilen rakamlar büyük olasılıkla buzdağının su üzerindeki kısmını göstermektedir; çünkü ülkelerin çoğunda veri toplamada ve sağlıklı kayıt tutmada büyük boşluklar görülmektedir.

UNICEF Çocuk Koruma Müdür Yardımcısı Cornelius Williams konuyu şöyle değerlendiriyor:  “Yetimhane ya da başka tür kurumlarda yaşayan ve ailelerinden ayrı olmaları nedeniyle güç durumda olan çocuklar, şiddet ve istismar; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin uzun dönemde zarar görmesi gibi risklere daha fazla maruz kalmaktadır. Öncelik, özellikle küçük yaşlardaki çocukları kurumsal bakımdan uzak tutmaya ve aileleriyle bir arada kalmalarını sağlamaya tanınmalıdır.”

UNİCEF'in yeni tahmini 140 ülkeden gelen verilere dayanmaktadır. Kurum bakımı altındaki çocukların oranı Orta ve Doğu Avrupa'da diğer ülkelere göre daha fazladır. Bu bölgede her 100 bin çocuktan 666’sı kurumsal bakım altındadır ve bu sayı 100 binde 120 olan küresel ortalamanın 5 katıdır. Yine 100 bin çocuk bzında olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa’yı sırasıyla 192 ve 153 çocukla Doğu Asya ve Pasifik bölgeleri izlemektedir.

UNICEF’in araştırması birçok ülkenin alternatif bakım altındaki çocuklarla ilgili doğru veriler elde edilmesini sağlayacak işlerli bir sistemden henüz yoksun olduğunu vurgulamaktadır. Birçok ülkede resmi kayıtlar kurumsal bakım altındaki çocukların yalnızca bir kesimini kapsamakta, özel bakım merkezlerindeki çocuklar ise çoğu kez sayılmamaktadır. 

UNICEF’te istatistik uzmanı olarak görev yapan ve çalışmayı hazırlayanlardan Claudia Cappa: “Hükümetlerin mevcut tüm bakım kurumlarının daha sağlıklı ve kapsamlı bir listesini tutması ve resmi kayıtların güçlendirilmesi açısından bu kurumlarda yaşayan çocukların sayısının düzenli aralıklarla eksiksiz belirlenmesi önem taşımaktadır. Böylelikle sorunun boyutlarını belirleyebilir ve etkili bir yanıt için hükümetlerle birlikte çalışabiliriz” dedi.

Araştırma, çocukların kurumsal bakım altına alınması sonucunda ortaya çıkan kimi risk etmenleri arasında ailenin parçalanması, sağlık sorunları, sosyal hizmetlerden yeterince yararlanamama ya da eşitsiz biçimde yararlanma, engellilik ve yoksulluk gibi olumsuzluklar vardır.

Hükümetler, mümkün olduğu durumlarda ailelerin parçalanmasını önleyerek ve bakıcı aile evleri gibi aile temelli alternatiflere yönelerek kurumsal bakım altındaki çocuk sayısını azaltmalıdır. UNICEF ayrıca toplum temelli aile destek programlarına daha fazla yatırım yapılması gerekliliğine de dikkat çekmektedir.
###
 
Editörlere Notlar:
 
Makale 31 Ağustos 2017 tarihine kadar okunmaya açıktır.
 
Makalenin PDF formatı için: hwylie@unicef.org

Fotoğraflar ve video için:http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFLNZ0_H
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.  UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Turkey, Tel: 90 312 454 1010, shosta@unicef.org
Helen Wylie, UNICEF New York, Tel: +1 917 244 2215, hwylie@unicef.org
Melanie Sharpe, UNICEF Cenevre, +41 79 834 74 01 msharpe@unicef.org