Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2017)

Avrupa Yardım Fonu'nun UNICEF'in Suriye Krizine müdahale çalışmalarına katkısı 200 milyon Euro'ya yaklaştı


AMMAN/BRÜKSEL /NEW YORK, 20 Haziran 2017 – Avrupa Birliği, Dünya Mülteciler Günü’nde, Suriye’deki savaştan etkilenen bir çocuk kuşağına sahip çıkma kararlılığını yeniledi. AB, 90 milyon Euro tutarındaki bu ek bir bağışla, UNICEF Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de yaşayan güç durumdaki çocukların ve gençlerin eğitime, öğrenmeye ve koruyucu hizmetlere erişimini sağlayabilecek.
 

UNICEF, AB Suriye Krizi Bölgesel Güven Fonu (Madad Fonu) aracılığıyla mültecilere kapılarını açan ülkeler ve ortaklarıyla birlikte, yüz binlerce çocuğa ve gence eğitim, öğrenim, mesleki eğitim, psikososyal destek, erken evliliklere ve çocuk işçiliğine karşı koruma gibi temel hizmetlere erişim imkanı sağlamak için çalışmaya devam edecek.

Bu son katkısıyla birlikte AB Güven Fonu’nun UNICEF’in Suriye krizine müdahale kapsamında yürüttüğü çalışmalara yaptığı toplam yardım tutarı 200 milyon Euro’ya yaklaştı.  

Yedinci yılına giren Suriye krizi nedeni ile Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de mülteci olarak yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeli çocuk, bu ülkelerde halihazırda bulunan hizmet sistemlerini daha da zorlamaktadır. AB Güven Fonu’nun özgün yanı ve sağladığı ek değer ise sürüp giden bu kriz karşısında hem mülteci hem de ev sahibi topluluklara destek vermesidir. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Okullarına geri dönen çocuklar ve değişimin sürükleyici gücü olmak için ihtiyaç duydukları desteği alan gençler, bu ortaklıktan ne kadar büyük kazanımlar sağlandığını gösteriyor. Daha fazla çocuğa ve gence ulaşmak için bu momentumdan yararlanmamız büyük önem taşımaktadır.” 

“Çocuklara daha çok yardım edebiliriz, etmeliyiz de.” AB Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn sözlerini şöyle sürdürdü: “AB-UNICEF işbirliği daha şimdiden elle tutulur sonuçlar vermiştir. Giderek daha fazla sayıda çocuk okula kaydolmakta, koruyucu ve psikososyal destek hizmetleri almaktadır. Eylemsizlik bir seçenek olamaz. Başarısızlığın faturasını sadece Suriyeli çocuklar değil daha geniş anlamda bölge ve dünya ödeyecektir.”

AB ve UNICEF, başta Londra ve Brüksel Konferansları olmak üzere son altı yıl içinde yapılan donör konferanslarında yapılan taahhütler doğrultusunda Suriye ve bölge için daha parlak bir gelecek inşa edecek olanlara yatırım yapma kararlılığını paylaşmaktadır.

Çocuklara yatırım yapmak hayati öneme sahip. 12 yaşındaki Nizar’da bu çocuklardan biri. Savaş yüzünden Halep’teki okulunu bırakmak zorunda kalan Nizar ailesiyle birlikte Ürdün’e geçtiğinde hala okuma yazma bilmiyordu.  Yakın zamanda, bir yıllığına Makani öğrenme merkezine devam etmeye başlayınca okula dönüş düşleri de gerçekleşmiş oldu.  AB Güven Fonu aracılığıyla UNICEF tarafından desteklenen bu merkez Nizar gibi daha yüzlerce çocuğa okula dönmek için gerekli temel becerileri kazandırıyor.

Nizar: “Öğrenimime devam etmek ve üniversitede mühendislik okumak istiyorum.” 
AB’nin bu son katkısı, UNICEF’in Suriye’deki kriz tam zamanında gelmiştir. Çünkü karşısında altı yıldır süren yardım çalışmalarının kaynak açısından en sıkıntılı dönemini yaşamaktadır. Kaynak açığı o kadar kritiktir ki UNICEF ölçeğini küçültüp kimi önemli programlarını durdurma noktasına gelmiştir. 
 
Editörlere NOT 
Suriye Krizine Karşı AB Bölgesel Yardım Fonu ve UNICEF
 
UNICEF, Suriye krizinden etkilenen tüm çocuklara süreklilik taşıyan kaliteli eğitim sağlayabilmek için Eylül 2015’ten bu yana AB Bölgesel Yardım Fonuyla (Madad Fonu) birlikte çalışmaktadır.  AB Vakıf Fonu Suriye krizine bütünlüklü ve pekiştirilmiş bir yanıt verilmesine yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasını oluşturmaktadır. AB Vakıf Fonu Eylül 2015’te UNICEF-Türkiye’ye 12,5 milyon Euro katkı sağlamış, Mart 2016’da da Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de Suriye krizinden etkilenen çocukları ve gençleri desteklemek üzere UNICEF’e 90 milyon Euro tutarında yardımda bulunmuştur. 
 
UNICEF, krizden doğrudan etkilenen ülkelerde ve topluluklarda yüz binlerce Suriyeli mülteci çocukla güç durumdaki gençlere eğitim, öğrenim imkânları ve koruyucu hizmetler sağlamak için AB Vakıf Fonuyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.  Fon, ister mülteci ister ev sahibi topluluklardan olsun çocukların kaliteli eğitimden yararlanabilmeleri için çocuklar ve gençler için eğitim, koruma ve olumlu meşguliyet fırsatları yaratmayı amaçlamaktadır. Fonun amaçları arasında gençlerin mesleki eğitim fırsatlarına erişimini artırmak, gençleri çalışma yaşamına hazırlamak, kız ve erkeklere eşit fırsatlar sunmak yer almaktadır. 
 
UNICEF Hakkında
 
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.  

UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, UNICEF İletişim Başkanı
Tel: +9 (0) 312 454 10 49 shosta@unicef.org
 
Iris Abraham, Avrupa Komisyonu
Tel: +32 (0) 229 67209 iris.abraham@ec.europa.eu
 
Malene Kamp Jensen, UNICEF ODKA Bölge Ofisi
Tel: +962 (0) 791096 500 mjensen@unicef.org
 
Simon Ingram, UNICEF Brüksel
Tel: +32 491 90 51 18, singram@unicef.org