Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2017)

Yeni bir UNICEF araştırmasına göre yoksul çocuklara yatırım, harcanan dolar başına daha çok yaşam kurtarıyor


Dünya genelinde çocuk ölümlerini azaltmada daha hızlı ilerleme sağlanamaması halinde 2030 yılına kadar yaklaşık 70 milyon çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybedecek 

Raporu, fotoğraf ve videoları indirmek için: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFLPXD7O
 
NEW YORK, 28 Haziran 2017 – UNICEF’in yeni bir analizine göre en yoksun durumdaki çocukların ve toplulukların sağlığına yapılacak yatırım, harcanan paraya oranla daha fazla değer sağlamaktadır. Durumu daha iyi olan gruplara yapılacak eşdeğer yatırımlarla karşılaştırıldığında ise harcanan her 1 milyon dolar karşılığında hemen hemen iki kat daha fazla yaşam kurtarılmaktadır.
 
Açıkların Kapatılması: En yoksul çocuklara yatırımın gücü başlığıyla sunulan çalışma, UNICEF’in 2010 yılında yaptığı sıra dışı öngörüsünü destekleyen yeni ve ikna edici kanıtlar sunmaktadır:  En yoksul çocuklara sağlık alanında yaşam kurtarıcı, etkisi yüksek müdahalelerin maliyeti karşısında elde edilen başarılı sonuçlar ağır basmaktadır.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in şöyle belirtiyor: “Kanıtlar gerçekten ikna edici: En yoksul durumdaki çocuklara yatırım yalnızca ilkesel açıdan doğru olmakla kalmıyor, uygulama açısından da doğru olduğu görülüyor: harcanan her dolarla daha çok sayıda yaşam kurtarılması…  Her doların önem taşıdığı böyle bir dönemde bu, önlenebilir tüm çocuk ölümlerine son vermeye çalışan hükümetler açısından kritik bir haberdir. Ayrıca, çocuk sağlığı alanına hakkaniyetle yapılacak yatırımlar geleceği kurtarmakta, kuşaktan kuşağa aktarılan yoksulluk döngülerinin kırılmasına yardımcı olmaktadır.” 
 
Çocuk ölümlerini azaltmada daha hızlı ilerleme sağlanmadıkça 2030 yılına kadar yaklaşık 70 milyon çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybecektir.  
 
Araştırma, tüm yeni doğan ve beş yaş altı ölümlerin yaklaşık yüzde 80’inin meydana geldiği 51 ülkeye ait yeni verilerden hareketle, yoksul gruplara yönelik yaşam kurtarıcı müdahalelerin kapsamının genişletilmesinin, bu ülkelerde çocuk ölümlerinin yoksul olmayan gruplara kıyasla hemen hemen üç kat daha hızlı azaltılmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.
 
Büyük önem taşıyan bir nokta da şudur:  Araştırmada kullanılan yeni veriler ve modelleme araçları, yoksul gruplardaki çocuklara ulaşan müdahalelerin, kurtarılan yaşam sayısı açısından 1,8 kat daha maliyet etkin olduğunu göstermektedir.
 
Araştırma, anne, yeni doğan ve çocuk sağlığı alanlarında yüksek etkili müdahalelere erişimi değerlendirmede gösterge olarak altı temel sağlık müdahalesini seçmiştir: Haşereye karşı ilaçlı cibinlik kullanımı, anne sütüyle emzirmeye erkenden başlanması, doğum öncesi bakım, aşıların eksiksiz olması, doğumun vasıflı bir sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesi ve ishalli, yüksek ateşli ya da zatüreli çocukların tedavi edilmesi ve bakımı.
 
 
Özel olarak, araştırma şu bulgulara ulaşmıştır:
 
·         Sağlık ve beslenme alanındaki etkisi yüksek müdahalelere erişim son yıllarda en hızlı biçimde yoksul gruplar arasında yaygınlaşmış, bu da hakkaniyet açısından önemli iyileşmeleri beraberinde getirmiştir.
 
·         İncelenen dönemde bu değişimlere bağlı kapsamın genişlemesi ile beş yaş altı çocuk ölüm hızlarında sağlanan mutlak azalma, yoksul gruplarda yoksul olmayan gruplara göre üç kat daha hızlı gerçekleşmiştir. 
 
·         Doğum hızları yoksullar arasında yoksul olmayanlara göre daha yüksek olduğundan, yoksul topluluklarda beş yaş altı çocuk ölüm hızında elde edilen azalma bir milyon nüfus içinde 4,2 kat daha fazla yaşam kurtarılması sonucunu vermiştir.
 
·         Her ülke için incelenen son yıl içinde 51 ülkede kurtarılan 1,1 milyon yaşamın yüzde 85’i yoksullar arasında önlenen ölümlerdir.
 
·         Her ne kadar yoksul grupların erişimini iyileştirmek için gerekli kişi başına yatırım yoksul olmayan kesimlere ulaşılması için gerekenden daha yüksek olsa da, yoksul olmayan kesime yapılacak eşit bir yatırıma göre burada 1 milyon dolarlık yatırım karşılığında sayıca iki kat daha fazla yaşam kurtarılmaktadır.
 
Araştırmada Afganistan, Bangladeş ve Malawi beş yaş altı çocuk ölüm hızlarının yüksek olduğu ülkeler olarak geçmektedir ve bu ülkelerde en yoksul kesimlere odaklanma çocuklar açısından fark yaratmıştır. 1990 yılı ile 2015 yılı arasında beş yaş altı çocuk ölümleri Afganistan’da yarı yarıya, Bangladeş ve Malawi’de ise yüzde 74 azalmıştır.
 
Bu bulgular, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak üzere ülkelerin çalışmalarına devam ettiği kritik bir zamanda elde edilmiştir. Bilindiği gibi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yeni doğanlar ve beş yaş altı çocuklar arasında önlenebilir tüm ölümlere 2030 yılına kadar son verilmesini öngörmektedir. Çocuk sağlığına ve çocukların yaşatılmasına yapılacak yatırım, örneğin yoksulluğa son verilmesi (SKH 1) gibi diğer küresel kalkınma hedeflerini de destekleyebilecektir.
 
Açıkların Kapatılmasıçalışmasıtüm ülkelere: geride kalan çocukların belirlenebilmesi için verilerin ayrıştırılması; çocuklar için en ölümcül hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde geçerliliği kanıtlanmış müdahalelere daha fazla yatırım yapılması; kaliteli bakımın yaygınlaştırılması için sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi; henüz ulaşılamayanlara ulaşmanın yeni yollarının bulunması ve hane halkı araştırmaları ile ulusal enformasyon sistemlerini kullanarak eşitlikteki açıkların izlenmesini de içeren ve eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik pratik adımlar atmaları çağrısında bulunmaktadır
 
 
 
######
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. 
 
UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
  Sema Hosta, UNICEF Turkey, + 90 312 454 1010, shosta@unicef.org
 Najwa Mekki, UNICEF New York, +1917 209 1804, nmekki@unicef.org