Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Temmuz > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (7/2017)

Clooney Adalet Vakfı Suriyeli Mülteci Çocuklar için UNICEF ile birlikte Lübnan?da 7 Okul Açacak


Google.org ve HP Inc’in de desteğiyle, Clooney Adalet Vakfı’nın 2,25 milyon dolar ortaklık ve 1 milyon dolar teknoloji bağışı sayesinde hala okula gidemeyen binlerce mülteci çocuk örgün eğitime katılırken, Lübnan’daki devlet okullarına devam eden Lübnanlı ve Suriyeli çocuklara da ek destek sağlanacak 


NEW YORK, 31 Haziran 2017–  Clooney Adalet Vakfı bugün yaptığı açıklamada Google.org’dan alınan önemli bir katkı ve HP’nin 1 milyon dolar değerindeki teknoloji bağışı ile birlikte toplamda 2,25 milyon dolar tutarında kaynakla Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin örgün eğitimine destek verileceğini belirtti. UNICEF’le oluşturulan ortaklık aracılığıyla inşa edilecek yedi okulda halen okula gidemeyen yaklaşık 3 bin mülteci öğrenciye eğitim fırsatı sağlanacak. Ayrıca mülteci öğrenciler ve Lübnanlı gençlerin öğrenme süreçlerinin ilerletilmesi için bu okullardaki teknolojik araçların geliştirilmesine de destek verilecek.
 
George ve Amal Clooney tarafından yapılan açıklama şöyle: “Binlerce genç Suriyeli mülteci hiçbir zaman yaşadıkları toplumun üretken bir üyesi olamama riski altındadır. Örgün eğitim ise bu durumu değiştirebilir. Girişimden amaçladığımız da budur.  Sadece yanlış yerde ve yanlış zamanda dünyaya geldikleri için tüm bir kuşak yitip gitsin istemiyoruz.”
 
Suriye mülteci krizi II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük insani krizdir.  Kişi başına en fazla sayıda mülteci barındıran ülke konumundaki Lübnan, ülkeye giriş yapan 1 milyonu aşkın Suriyeli mülteciden özellikle etkilenmiştir. Bu durum ülkenin yerel kaynaklarını etkilemekte hem mülteci çocukları hem de Lübnanlı öğrencileri etkileyen bir baskı yaratmaktadır.
 
Lübnan Eğitim Bakanı Marwan Hamade bugün yaptığı açıklamada "Lübnan Hükümeti George ve Amal Clooney’in önderliğine ve Clooney Adalet Vakfı’na derin minnettarlık duymaktadır. Clooney Vakfı’nın daha fazla sayıda okul açma yönündeki çabalarımızı destekleme kararı bizleri son derece memnun etti; bu sayede halen Lübnan’da yaşayan her çocuğa ücretsiz eğitim sağlama imkânına kavuşacağız. Ayrıca, tüm dersliklerimizde yenilikçi teknolojiyi yaygınlaştırmada Clooney Vakfı ve ortaklarıyla birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz. Eğitime erişimi sağlanan her çocuk ve öğrenmenin yeni yollarına başvurulması, daha iyiye doğru değişen bir yaşam demektir. Dolayısıyla Clooney Adalet Vakfı’nın bugünkü bağışı Lübnan’ın gelecek kuşaklarına yapılan yaşamsal önemde bir yatırımdır” dedi.
 
Finansal desteği teknolojiyle kaynaştıran Clooney Adalet Vakfı girişimi gerek Lübnanlı çocuklar gerekse Suriyeli mülteci çocukların önündeki eğitim fırsatlarını geliştirecek, böylece eğitimden yoksun çok sayıda çocuk bu haktan yararlanabilecektir.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake: “Eğer bugün tam potansiyellerine ulaşmak için gerekli eğitim ve destekten yoksun bırakılırlarsa, bu çocuklar günü geldiğinde nasıl ülkelerinin çalışanları ve liderleri olacak? Clooney Adalet Vakfı, UNICEF ve ortaklarının Suriye’deki çatışmalardan etkilenen her çocuğa eğitim sağlama yolundaki çalışmalarını destekleyerek bölgenin tümünün geleceğine yatırım yapmaktadır. UNICEF bu kritik yardıma müteşekkirdir.”
 
Lübnan’da okula gitmeyen yaklaşık 200.000 Suriyeli mülteci çocuk bulunmaktadır. Bugün bu çocukların yaşamını şekillendiren şiddet, yerinden edilmişlik ve fırsatlardan yoksunluk gibi kavramlardır ve aralarından çoğu örgün eğitimde hiç yer almamıştır. Eğitime erişim olmadan, normallik algısı yeniden yerleşmeden bu çocukların bir “kayıp kuşak” oluşturma riski söz konusudur. Clooney Adalet Vakfı çocukların büyüyüp gelişmeleri için gerekli deneyimleri yaşamalarını sağlama kararlılığındadır. UNICEF, krizin başlangıcından bu yana bölgedeki ortaklarıyla en öncelikli olarak çocukların gözetilmesi için çalışmaktadır.  UNICEF ve ortakları, çocuk dostu mekânlar dâhil acil durum yardımlarının ve temel hizmetlerin yanı sıra eğitim, danışmanlık ve sosyal içerme de dâhil Suriyeli mülteci çocukların uzun dönemli ihtiyaçlarını karşılama çabalarında da başı çekmektedir.
 
Clooney Adalet Vakfı Genel Direktörü Büyükelçi David Pressman: “Suriye’deki kıyımdan kaçıp kurtulabilen o en güç durumdaki mağdurların çaresiz kalmamalarını sağlamalıyız. Umuyoruz ki mülteci çocuklar bu girişim sayesinde kısa sürede okula başlayacak, böylelikle daha barışçı ve adil bir dünyanın inşasına katkıda bulunma şansına sahip olacaktır. Yine umuyoruz ki bu dünya bu ağır suçları işleyenlerin hesap verdikleri bir dünya olacaktır.”

 
 
###
Editörlere Notlar:
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
 
Clooney Adalet Vakfı Hakkında
Clooney Adalet Vakfı tüm dünyada mahkeme salonlarında, topluluklarda ve sınıflarda adaleti yaygınlaştırmak amacıyla 2016 yılı sonlarında George ve Amal Clooney tarafından kuruldu. Vakıf ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.cfj.org. UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Lauren Davitt, UNICEF ABD, ldavitt@unicefusa.org, +1-212-922-2503
Max Gleischman, Glover Park Group, mgleischman@gpg.com, +1-202-716-1496
Rose Foley, UNICEF New York, rfoley@unicef.org, +447956038747
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, shosta@unicef.org, +90 312 454 10 10