Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2017)

UNICEF, IOM: Çocukların ve gençlerin dörtte üçü Akdeniz göç yolları üzerinde istismara, sömürüye ve insan ticaretine maruz kalıyor


© UNICEF/UN012803/Georgiev

Bunların arasında en çok Sahra Güneyi Afrika’dan çocukların yer alması ayrımcılık ve ırkçılığın etkisine işaret ediyor
 
Hazırlanan rapor Avrupa’ya göç için “güvenli ve yasal yollar” oluşturma çağrısında bulunuyor NEW YORK/BRÜKSEL, 12 Eylül 2017– Avrupa’ya ulaşma çabası içindeki göçmen ve mülteci çocuklar ve gençler dehşet verici insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır. UNICEF ile BM Göç örgütü IOM tarafından bugün açıklanan yeni bir rapora göre, Avrupa’ya ulaşmak için Orta Akdeniz yolunu izleyen çocuk ve gençlerin yüzde 77’si doğrudan kendi yaşadıkları istismar, sömürü ve insan ticareti anlamına gelebilecek olaylar bildirmektedir.
 
Harrowing Journeys(Yürek Parçalayıcı Yolculuklar) başlığını taşıyan rapor, tüm mülteci ve göçmenler esasen büyük risk altındayken yollara düşen çocukların ve gençlerin 25 yaşından büyük yetişkinlere göre sömürü ve insan ticaretine maruz kalma olasılıklarının çok daha fazla olduğuna işaret etmektedir: Doğu Akdeniz yolunda iki kat, Orta Akdeniz yolunda ise yüzde 13 daha fazla…
 
Gambia’dan, yanında kimsesi bulunmayan 16 yaşındaki Aimamo İtalya’da bir barınakta yapılan görüşmede Libya’ya ulaştıktan sonra kendisine insan tacirleri tarafından zorla yaptırılan ve aylarca süren ağır işleri anlatıyor: “Eğer kaçmaya kalkarsanız vuruyorlar. Çalışmayı bırakırsanız dövüyorlar. Aynı köleler gibiydik. Günün sonunda da sizi bir yere kilitliyorlar.”    
 
Rapor, aralarında 11 bin kadar çocuk ve genç olmak üzere yaklaşık 22 bin göçmen ve mülteciyle IOM’nin yaptığı görüşmelere dayanmaktadır.
 
UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan’ın değerlendirmesi şöyle:  “Açık gerçek şu ki Akdeniz yolunu tutanların istismara, ticarete ve ayrımcılığa maruz kalmaları, dövülmeleri standart bir uygulama halini almıştır. AB liderleri bu konuya kalıcı çözümler getirmelidir: güvenli ve yasal göç yolları, koruma koridorları oluşturulması, göçmen çocukların gözaltında tutulması uygulamasına alternatifler bulunması gibi…”
 
IOM AB, Norveç ve İsviçre Bölge Direktörü Eugenio Ambrosi:  “Şiddet, istikrarsızlık ve yoksulluktan kaçmak için ülkelerini terk edenler açısından onları buna iten nedenler gerçekten ağırdır ve insanlar onurlarından ve esenliklerinden çok şey yitirilebileceklerini, hatta yaşamlarını bile yitirebileceklerini bile bile bu tehlikeli yolculuğa çıkmaktadır.”
 
“Daha düzenli göç yolları oluşturmadan alınacak diğer önlemler görece etkisiz kalacaktır. Ayrıca, göç olgusuna yönelik hakları temel alan bir yaklaşımı yeniden yerleştirmemiz, hukuksal statüleri ne olursa olsun en güç durumda olanları göç sürecinde belirlemeye ve korumaya yönelik mekanizmaları iyileştirmemiz gerekiyor.”
 
Rapora göre yollara düşen tüm çocuklar yüksek risk altındayken, Sahra Güneyi Afrika’dan gelenlerin sömürüye ve insan ticaretine maruz kalma olasılıkları dünyanın başka yerlerinden gelenlere göre daha fazladır: Doğu Akdeniz yolunda yüzde 15’e karşı yüzde 65, Orta Akdeniz yolunda ise yüzde 56’ya karşı yüzde 83.  Irkçılığın bu farkı açıklayan başlıca neden olması muhtemeldir.

Eğitim düzeyleri düşük olanların yanı sıra yalnız başlarına ya da uzun süredir yolculuk yapmakta olan çocuklarla gençlerin de bu süreçte insan tacirlerinin ve suç örgütlerinin elinde sömürüye maruz kalma riskleri büyüktür. Raporda belirtildiğine göre Orta Akdeniz yolu bu bakımdan özellikle tehlikelidir ve bu yolda göçmen ve mültecilerin çoğunun geçtikleri bir ülke olarak Libya halen yasa dışılık, milisler ve suçun hüküm sürdüğü bir ülke durumundadır. Ortalama olarak gençler bu yolculuk için 1.000-1.500 dolar para ödemekte ve Avrupa’ya borçlu olarak ulaşabilmektedir ki bu da onları yeni risklerle baş başa bırakmaktadır.

Rapor, bir dizi müdahaleye öncelik tanımak üzere ilgili tüm taraflara çağrıda bulunmaktadır: Donör topluluğunun desteğiyle, çıkış yapılan ülkeler, transit ve varış ülkeleri, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, uluslararası ve ulusal kuruluşlar…

Yapılması gereken öncelikli işler ise şöyle sıralanabilir: Hareket halindeki çocuklar için güvenli ve düzenli güzergâhlar oluşturulması; çıkış, transit ve varış ülkelerinde göçmen ve mülteci çocuklara yönelik koruyucu hizmetlerin güçlendirilmesi; çocukların gözaltında tutulmalarına karşı alternatifler bulunması; insan ticaretine ve sömürüye karşı sınır ötesi mücadele; tüm göçmenler ve mülteciler için yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele.

###
Editörlere not: UNICEF, göçmen ve mülteci çocukların korunması, esenliklerinin sağlanması için altı maddelik gündeminin benimsenmesi yönünde tüm ülkelere yaptığı çağrıyı yineliyor:
1.    Başta yanlarında kimsesi bulunmayan çocuklar olmak üzere çocuk mülteci ve göçmenlerin sömürü ve şiddetten korunmaları;
2.    Bir dizi pratik alternatif geliştirerek mülteci statüsü isteyen ya da göç etmekte olan çocukların gözaltına alınma uygulamalarına son verilmesi;
3.    Çocukları korumanın ve hukuksal statü tanımanın en iyi yolu olarak ailelerin bir arada tutulması;
4.    Tüm mülteci ve göçmen çocukların eğitimde tutulması ve kendilerine sağlık ve diğer kaliteli hizmetlere erişim olanakları sağlanması;
5.    Kitlesel ölçekte mülteci ve göçmen hareketlerinin temelindeki nedenlerin ele alınması;
6.    Geçiş ve varış ülkelerinde yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa ve marjinalleştirmeye karşı mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması.
 Raporun  ve ek fotoğraf ve videoların indirilmesi için: here.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
 
IOM hakkında
BM Göç Örgütü IOM göç alanında önde gelen bir hükûmetler arası kuruluş olup hükümet kuruluşlarıyla hükümetler arası kuruluşlarla ve hükümet dışı ortaklarla yakın mesai içindedir. IOM’nin 166 üye devleti vardır ve 8 devlet de gözlemci statüsünde yer almaktadır. 100 ülkede ofisi bulunan IOM herkesin yararına olmak üzere insancıl ve düzenli göç için çalışmalar yapmaktadır.
 
IOM hakkında daha fazla bilgi için: www.iom.int.
 
IOM’yi Facebook, Twitterve Instagram’dan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1049, shosta@unicef.org
Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, ctidey@unicef.org   
Simon Ingram, UNICEF Bürüksel, +32 491 90 5118, singram@unicef.org
Sarah Crowe, UNICEF Cenevre, +41 79 543 80 29scrowe@unicef.org
Ryan Schroeder, IOM Bürüksel, +32 22 87 71 16rschroeder@iom.int
Harry Cook, IOM Cenevre, +41 798 829 313 hcook@iom.int
Jorge Galindo, IOM Cenevre, +41 71 79 205,jgalindo@iom.int