Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2017)

UNICEF'ten dünya liderlerine çağrı: Göç ve mültecilerle ilgili küresel anlaşmalar çocukları korumaya yönelik taahhütlere de yer vermelidir


© UNICEF/UN047914/Herwig
UNICEF Meksika’nın Puerto Vallarta kentinde gerçekleştirilecek göçle ilgili uluslararası toplantı öncesinde göç yolundaki çocukların nasıl korunacağına ilişkin ilkeleri açıkladı 


Fotoğraflar, b-roll ve raporun tamamını indirmek için: http://uni.cf/2BlX6ga
 
MEXICO CITY/NEW YORK/CENEVRE, 30 Kasım 2017– UNICEF, Meksika’nın Puerto Vallarta şehrinde gerçekleştirilecek güvenli, yasal ve düzenli göçle ilgili toplantı öncesinde yaptığı açıklamada yerlerinden edilmiş çocukların haklarının, korunma ihtiyaçlarının ve esenliklerinin küresel göç politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.
 
4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı, uluslararası göçü tüm boyutlarıyla kapsayacak hükümetler arası kritik bir anlaşma niteliğindeki Küresel Göç Anlaşması’nın hazırlanması yönünde önemli bir adım olacaktır. Bu toplantı vesilesiyle dünya liderleri “Mülteciler ve Göçmenlerle ilgili New York Bildirgesi” ve “Çocuk Haklarına dair Sözleşme” doğrultusunda siyasal ve finansal taahhütler üzerinde mutabakat oluşturmaya başlayacaktır.
 
UNICEF toplantı öncesinde ayrıca ‘Sınırların Ötesinde: Göç ve mültecilerle ilgili küresel anlaşmalar yerlerinden edilmiş çocuklar için nasıl yararlı hale getirilir’ başlıklı bir rapor yayınlamıştır. Bu yeni rapor mülteci ve göçmen çocukların bakımı ve korunması açısından örnek uygulamalara işaret etmektedir. Raporda, hükümetlerin, sivil toplumun ve ev sahibi topluluklardaki yerlerinden edilmiş çocuklar ile ailelerini destekleyip entegrasyon sağlama çalışmalarına pratik örnekler verilmektedir.
 
UNICEF Programlar Direktörü Ted Chaiban: “Puerto Vallarta’da bir araya gelecek küresel liderler ve politika yapıcılar göçün çocuklar için güvenli hale gelmesini sağlamak üzere birlikte çalışabilirler.  Hazırladığımız yeni rapor, kaynakları sınırlı ülkelerde bile mülteci ve göçmen çocukları yola başladıkları ülkelerde, sınırları geçerken ve varış ülkelerinde etkili biçimde destekleyecek politikaların, hizmetlerin ve yatırımların gerçekleşmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.”
 
Mülteci ve göçmen çocuklar yabancı düşmanlığı, istismar, cinsel sömürü ve sosyal hizmetlere erişememe gibi olumsuzluklara karşı özellikle açık durumdadır. Raporda, bu çocukların yolculukları boyunca korunmasını sağlayacak politikaların bir zorunluluk olduğu belirtilmektedir.
 
Raporda dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan başarılı durum araştırmalarına yer verilmektedir: Almanya’da mülteci çocuklara yönelik asgari koruma standartlarının yaşama geçirilmesi; Batı Afrika’daki sınır ötesi çocuk koruma sistemleri ve Zambiya’da göçmen çocukların gözaltında tutulmalarına getirilen alternatifler gibi. Raporda örneklerle yer alan diğer ülkeler arasında Afganistan, İtalya, Ürdün, Lübnan, Güney Sudan, Vietnam, Uganda ve ABD bulunmaktadır. Sözü edilen girişimlerin her biri farklı bağlamlarda tekrarlanabilir ve Anlaşma çerçevesinde üzerinde mutabakat sağlanacak ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerdeki çocuk odaklı girişimlere ve politika değişikliklerine bilgi girdisi sağlayabilir niteliktedir.

Rapor ayrıca mülteci ve göçmen çocukların korunmalarına, esenliklerinin sağlanmasına yönelik politikaların temelini oluşturmak üzere UNICEF’in altı maddelik eylem gündemini sunmaktadır:

1. Çocuk mülteci ve göçmenlerin, özellikle yanlarında kimsesi bulunmayan çocukların sömürü ve şiddetten korunmaları; 
2. Bir dizi pratik alternatif getirerek mülteci statüsüne geçmek isteyen ya da göç eden çocukların gözaltına alınmaları uygulamasına son verilmesi; 
3. Çocukları korumanın ve onlara hukuksal statü kazandırmanın en iyi yolu olarak ailelerin bir arada tutulması;
4. Tüm mülteci ve göçmen çocukların eğitim, sağlık ve diğer kaliteli hizmetlere erişimlerinin sağlanması; 
5. Mülteci ve göçmenlerin büyük ölçekli göçlerine yol açan temel nedenlerin acil bir şekilde ele alınması;
6. Geçiş ve varış ülkelerinde yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve marjinalleştirme gibi olgularla mücadeleye yönelik önlemlerin yaygınlaştırılması.
 
######
 
Editörlere not:
 
Yerlerinden edilen çocuklarla ilgili temel küresel veriler:
  • Küresel ölçekte 50 milyon çocuk göç yollarında bulunmaktadır. Bu sayının 28 milyonunu çatışmalar nedeniyle          yerlerinden edilşen çocuklar oluşturmaktadır.
  • 2015-2016 yıllarında refakatsiz bir şekilde göç eden 200.000 çocuk 80 ülkeye sığınma talebinde bulunmuştur.
  • 2015-2016 yıllarında refakatsiz 100.000 çocuk ABD-Meksika sınırında yakalanmıştır.
  • Çocuklar, tüm dünyadaki insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturmaktadır.
  • Yüzde 64’le Sahra Güneyi Afrika, yüzde 62’yle Orta Amerika ve Karayipler insan ticareti mağduru çocukların geldiği    ülkeler arasında en büyük paya sahiptir.
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmaktadır. Herkesin daha iyi bir dünya kurabilmesi adına 190 ülkede ve bölgede çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: http://uni.cf/yemencrisis

UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, ctidey@unicef.org   
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, shosta@unicef.org