Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2017)

UNICEF: 2018 yılında göç her çocuk için güvenli olsun


© UNICEF/UNI197652/Gilbertson
Bu yıl içinde yaklaşık 400 çocuğun Orta Akdeniz göç yolunda yaşamını yitirmesi, çocukların güvenli olmayan göç yollarında ne tür tehlikelerle karşılaşacaklarına işaret ediyor
 


Fotoğraf indirmek için: http://uni.cf/2BlX6ga
 
 
NEW YORK, 15 Aralık 2017 – UNICEF 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü öncesinde yaptığı açıklamada, ülkelerin çocukların güvenliğini ve esenliğini sağlayacak örnek uygulamaları benimsemeleri halinde 2018 yılının göçmen çocuklar için bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.
 
Tüm dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk göç yollarında bulunuyor. Bu göçün büyük bölümü çocukların ve ailelerinin gönüllü olarak ve güvenli biçimde yolculuk yaptıkları pozitif nüfus hareketlerinden oluşuyor. Ne var ki milyonlarca çocuk açısından göç deneyimi ne gönüllülük temeline dayanıyor ne de güvenli; tersine riskler ve tehlikelerle dolu bir tecrübe olarak yaşanıyor.
 
Yaklaşık 28 milyon çocuk süregiden çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Pek çok örnekte de görüldüğü üzere, yeterince güvenli ve yasal imkânlar bulamayan çocuklar ve aileler kaçakçılara, insan tacirlerine, güvenlikleri açısından büyük risk oluşturan kaçak yollara başvurmak zorunda kalıyor. 
 
Orta Akdeniz’deki Libya’dan İtalya’ya geçiş yoluda bunlardan biri.  Yalnızca bu yıl içinde yanlarında kimsesi bulunmayan hemen hemen 15 bin çocuk deniz yoluyla İtalya’ya ulaştı. Bu yolculuğu düzenleyenlerin genellikle kaçakçılar ve insan tacirleri olduğu biliniyor. UNICEF’in tahminlerine göre bu yılın başından bu yana 400’den fazla çocuk yolculuk sırasında yaşamını yitirdi; binlerce çocuk da istismar, sömürü, kölelik ve bir yere kapatılma gibi olumsuzluklarla karşılaştı.
 
UNICEF Programlar Direktörü Ted Chaiban:  “Çok sayıda çocuk açısından göç güvenli ve yasaldır; bu durum çocukların, ailelerinin ve topluluklarının gerekli gelişimi ve dönüşümü sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Ancak, ortada başka bir gerçek daha var: Göç yollarında büyük tehlikelerle karşılaşan ve bu yola kendi tercihleriyle çıkmamış olan milyonlarca çocuk… Orta Akdeniz yolu buna bir örnektir. Her yıl güç durumdaki binlerce çocuk yaşamlarını riske atıp Avrupa’ya ulaşmak için bu yola başvurmak zorunda kalmaktadır. Çünkü güvenli ve yasal göç güzergâhları bulunmamaktadır.
 
Gelecek yıl ilgili görüşmelerle birlikte Küresel Göç Anlaşması’na tanık olacağız. Beklenen bunun, uluslararası göçü tüm boyutlarıyla ele alacak, dönüm noktası niteliğinde bir hükümetler arası anlaşma olmasıdır. Ülkelerin, Mülteciler ve Göçmenler New York Bildirgesi ile Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda göçmen çocuklara destek verecek uygulamalar konusunda anlaşmaya varmalarının zamanıdır.”
 
Anlaşmanın içeriğine ilişkin görüşmeler sürerken UNICEF de üye devletlere; ortaya çıkacak nihai metinde temel taahhütler olarak yerlerinden edilmiş çocukların haklarına, korunmalarına ve esenliklerine yer verilmesine yönelik çağrılarını sürdürmektedir.
 
Chaiban sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda göçün tehlikeler içermesi kaçınılmaz değildir. Göçmen çocukları risk altına sokan politikalar, uygulamalar ve tutumlar değiştirilebilir ve değiştirilmelidir. 2018 bunun gerçekleşebileceği bir yıl, Küresel Göç Anlaşması da bunun için bir fırsattır.”
 
Dünyada pek çok ulusal, bölgesel ve yerel yönetim daha şimdiden göçmen çocukları korumaya ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik pozitif önlemler alma yolunu seçmektedir.  Sınırların Ötesindeadlı UNICEF raporunda da yer alan bu olumlu uygulamalardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır:
 
-          Göçmen çocukların sömürü ve şiddetten korunması için güçlü ve kapsayıcı çocuk koruma sistemlerine yatırım yapılması;
-          Kabul ve barındırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım yapılması; gözaltında tutmaya alternatif olarak, örneğin düzenli bildirimde bulunma, garantör ya da kefil gibi topluluk temelli yolların yaygınlaştırılması;
-          Ailenin dar tanımları ya da finansal eşikler konulması gibi aile birleşmesini pek çok çocuk açısından güçleştiren pratik engellerin ortadan kaldırılması;
-          Geri dönüşlerin bireye odaklı olarak, çocuğun, annenin ve babanın yararı gözetilerek gerçekleşmesi, çocuğun ihtiyaçlarıyla birlikte topluluğun yararını da gözetecek yeniden bütünleşme önlemleri alınması;
-          Her çocuğu eğitim ve sağlık uygulamalarının içinde tutmak; izlenme, gözaltına alınma ya da sınır dışı edilme korkusu olmadan adalete ve barınma imkânlarına erişim sağlamak üzere göçmen çocuklar için okullar ve sağlık merkezleri açılması, göçle ilgili yasaların uygulanmasıyla kamu hizmetlerinin birbirinden ayrılması;
-          Daha çok çocuğun okula ya da doktora gönderilebilmesi için ülke dışından eve para gönderme koşullarının daha iyi hale getirilmesi.
##########

Editörlere notlar:
 
UNICEF hükümetlerden ve ortaklarından, hazırladığı Yerlerinden Edilmiş Çocuklar için Eylem Gündemi’nde özetlenen altı temel politikayı benimsemelerini talep etmektedir:
 
1.    Çocuk mülteci ve göçmenlerin, özellikle yanlarında kimsesi bulunmayan çocukların sömürü ve şiddetten korunmaları;
2.    Bir dizi pratik alternatif getirerek mülteci statüsüne geçmek isteyen ya da göç eden çocukların gözaltına alınması uygulamasına son verilmesi;
3.    Çocukları korumanın ve onlara hukuksal statü kazandırmanın en iyi yolu olarak ailelerin bir arada tutulması;
4.    Tüm mülteci ve göçmen çocukların eğitim, sağlık ve diğer kaliteli hizmetlere erişimlerinin sağlanması;
5.    Mültecilerin ve göçmenlerin büyük ölçekli hareketlerine yol açan temel nedenlerin ivedilikle ele alınması;
6.    Geçiş ve varış ülkelerinde yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve marjinalleştirme gibi olgularla mücadeleye yönelik önlemlerin yaygınlaştırılması.
##########
 
UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmaktadır. Herkesin daha iyi bir dünya kurabilmesi adına 190 ülkede ve bölgede çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: http://uni.cf/yemencrisis


UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Christopher Tidey, UNICEF New York, ctidey@unicef.org+1 917 340 3017,
Sema Hosta, UNICEF Turkey, shosta@unicef.org +90 312 454 1010