UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Gıda Üretimi ve Tüketiminde İyotlu Tuz - Bulgaristan'da İnceleme Gezisi

2005 yılı Mart ayında Türkiye’den bir heyet, bu ülkede iyotlu tuz kullanımı konusunda daha fazla bilgi edinmek ve elde edilen baflarldan Türkiye için anlamlı olabilecek dersler çıkarmak üzere Bulgaristan’a 3 günlük bir inceleme gezisi yaptı. Heyette yer alanlar arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra UNICEF Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Teknolojiler Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden uzmanlarla Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı bulunuyordu

Bulgaristan’ın yüzölçümü 111,200km2, nüfusu ise 8 milyondur. Bu nüfusun 1.2 milyonluk birbölümü başkent Sofya’da yaşamaktadır. 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra ülke bir Cumhuriyet olarak yeniden yapılandırılmıştır, beş  yılda bir yapılan genel seçimlerle seçilmiş  hükümetlerin görev yaptığı bir düzene geçilmiştir. Bu değişiklikler belirli bir dönem için ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmış , ülkedeki işsiz sayısı bir milyona çıkmıştır. Ülkede yüksek öğrenim görmüfl çok sayıda kişinin Batı Avrupa ülkelerine göçmesiyle birlikte insan kaynaklarında bir erozyon yaşanmış, 9 milyonluk ülkede %11 oranında nüfus kaybı olmuştur.