UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Kız Çocuklarına Eğitimde Daha Fazla Olanak Sağlamak İçin Geçtiğimiz Onyılda Öğrendiklerimiz - Rapor

Kız Çocukların temel eğitimlerini aldıkları okul ortamını belirleyen pek çok etmen vardır. Hükümetlerin politikaları ve uygulamaları, mevcut okul sistemi, çocuğun içinde bulunduğu çevredeki uygulamalar, dinsel inançlar, kültürel tutumlar ve davranışlar bu etmenler arasındadır.

Kız çocukların aldıkları eğitimin türünü (ya da hiç eğitim alamamalarını) belirleyenler arasında, politikacılar, toplum liderleri, din adamları, iş çevreleri, medya, öğretmenler, anne - babalar ve kız çocukların kendileri yer alır. Bu kişiler, kız çocukların okula yönlendirilmeleri ve okula devamlarının sağlanması için, hangi alanlara ne kadar zaman ve kaynak ayrılması gerektiğini belirler. Bir yandan kız çocukların eğitime katılımlarını engelleyen etmenleri yok etmek, diğer yandan eğitimin başarılı  biçimde tamamlanmasına katkıda bulunan diğer etmenleri güçlendirmek de bu kişiler aracılığı ile olmaktadır.

Toplulukların yapabilecekleri

Okulların yapabilecekleri

Öğretmenlerin yapabilecekleri

Anne - Babaların yapabilecekleri

Kız çocukların yapabilecekleri

iş çevrelerinin yapabilecekleri