HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM ROGRAMINA (HEP) DEVAM EDEN
ÇOCUKLAR İÇİN ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (Ş.E.Y.)


Arka Plan

Türkiye'de 1,7 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır. Bu sayıyla Türkiye dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumundadır. Bu insanların yaklaşık 3,6 milyonu Suriyeli, Suriyelilerin ise 1,6 milyonu çocuktur. Suriyeli çocukların 600 bininden fazlası okula devam etmektedir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre hala okula gitmeyen 400 binin üzerinde çocuk vardır. Zor koşullarda yaşayan bu çocuk ve ergenler ayrımcılık, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlenme gibi risklere özellikle açıktır. Okula hiç gitmemiş ya da eğitimden birkaç yıl uzak kalmış olanların pek çoğu ise eğitim ortamlarına yeniden uyum sağlamada özel desteğe ihtiyaç duymaktadır.

UNICEF çocukların bir kuşağın kaybolmasını engellemek ve özellikle okul dışındaki mülteci çocukların ve ergenlerin öğrenimine katkı sağlamak amacıyla Yaygın Eğitim Programlarına (YEP) yönelik desteğini artırmaktadır.

YEP okul dışında kalmış geçici koruma altındaki çocuklara eğitim olanakları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program okul dışında kalmış Suriyeli çocuklar ya da okulda olup da eğitim desteğine ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. Program, geçici koruma altındaki 65 binden fazla çocuk ve ergene erişmeyi ve bunların arasından 35 bin çocuğunTemel Okuma-Yazma ve Sayısal Beceriler (OYS), Türkçe Dil Kursları (TDK) ve Hızlandırılmış Eğitim Programından (HÖP) yararlandırılmasını hedeflemektedir Program bileşenlerinin hepsi çocukların ve ergenlerin kaybettikleri okul yıllarını telafi etmeye yöneliktir.

YEP, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve UNICEF ortaklığında, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal katkısıyla yürütülmektedir.

Halk Eğitim Merkezi
Gençlik Merkezi
Çocuk ve Gençlik Merkezi

Yaygın Eğitim Programı

 • Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP)

  Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) 12 ilde 75 Halk Eğitim Merkezinde (HEM) uygulanmaktadır. YEP'in HEP bileşeni Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilmektedir. Program, okul dışındaki 20 bin mülteci çocuğun HEP'in ilgili seviyelerini tamamladıktan sonra yaşlarına uygun örgün ve yaygın eğitim fırsatlarına yönlendirilmelerini amaçlamaktadır.


  HEP iki öğretim seviyesinden oluşmaktadır: 8 ayda tamamlanan ilkokul denkliği ve yine 8 ay süren ortaokul denkliği. Bunlara ek olarak HEP öğrencilerinin tamamı, daha önceki eğitim durumlarına bakılmaksızın yoğun Türkçe Dil Kursu (TDK) almaktadır.


  HEP'e kayıtlı öğrenciler HEP'in ilgili seviyesini tamamladıktan sonra İl Denklik Komisyonları tarafından değerlendirmekte tabi tutulmakta ve başarılı bulunanlara MEB tarafından denklik belgesi verilmektedir. Öğrenciler bu belgelerle örgün eğitim sistemine katılıp eğitimlerine devam edebilmektedir.

 • Türkçe Dil Kursları (TDK)

  Türkçe Dil Kursları (TDK) programı 24 ildeki 83 Gençlik Merkezinde (GM) uygulanmaktadır. YEP'in TDK bileşeni Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile yakın işbirliği içinde yaşama geçirilmektedir. Türkçe Dil Kursları (TDK) programının amacı, 1 O bin mülteci çocuğun yeterliliklerinin birlikte yaşadıkları toplumla bütünleşecek ve Türk kamu okullarına devam edecek düzeyde geliştirilmesidir.


  TDK bileşeni, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından akredite Türkçe dil eğitimi setlerinden uyarlanmış iki öğrenme düzeyinden oluşmaktadır. TDK desteği 2018 yılının son çeyreğinde 9 ili daha içererek 95 Gençlik Merkezine ulaşılmıştır.

 • Temel Okur-Yazarlık Kursu (TOYK) ve Türkçe Dil Kursları (TDK)

  UNICEF'le ortaklaşa Türk Kızılay'ı tarafından uygulanan Temel Okur-Yazarlık Kursu ve Türkçe Dil Kursları Hatay ilindeki 2 Çocuk ve Gençlik Merkezinde 5 bin mülteci çocuğa ulaşmayı hedeflemektedir.


  TOYK ve TDK'nin amacı gerek Arapça gerekse Türkçe temel beceriler edinmelerinde geçici koruma altındaki çocuklara yardımcı olmaktır. Bu iki bileşen aynı zamanda çocukların birlikte yaşadığı toplum ile bütünleşmelerine yardımcı olma amacını taşımaktadır.


  TOYK dersi Arapça verilmektedir ve bu derslerde YEP programının eğitim alanında gerektirdikleri doğrultusunda geçici koruma altındaki çocukların öğrenme ihtiyaçlarına uyarlanmış materyaller kullanılmaktadır.


  TDK bileşeni ise Türk dilinin öğrenilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından akredite iki öğrenim düzeyinden oluşmaktadır.

Yaygın Eğitim Programı

İller ve Mekanlar

Halk Eğitim Merkezleri - Gençlik Merkezleri - Çocuk ve Gençlik Merkezleri

Bizimle İletişime Geçin

www.unicef.org.tr