UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı Bilgi Notu

UNICEF Türkiye’nin hem hükümet hem de diğer hükümet dışı ortaklarla uygulayacak olduğu 2016-2020 Ülke Programı
  • eşitlik, toplumsal kapsama ve dayanıklılık artırmayı,
  • çocuk hakları için kaliteli veriler, bilgi ve tanıtımı,
  • çocuklar ve ergenler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği geliştirmeyi,
  • çocuklar için daha geniş ortaklık kurmayı
hedeflemektedir.
 
Çocuk Dostu Şehirler Programı bahsi geçen önceliklerin yerel yönetimler işbirliği ile yerel düzeyde uygulanmasını amaçlamaktadır.Yerel düzeyde çocukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yürüten belediyelere çocuk haklarının gerçekleşmesinde önemli görevler düşmektedir. Çocuklar için yaşanabilir çevreleri belediyeler oluşturmaktadır. Belediyeler birçok konuda hem probleme hem de çözüme en yakın kurumlardır. Sınırları içinde yaşayan vatandaşların ve çevrenin ihtiyaçlarını bilirler ve çözümle buluşturmak için ilgili kaynaklara sahiplerdir.
 
Çocuk Dostu Şehirler Girişimi, çocuk hakları konusunda yerel düzeyde hesap verebilirliği artırmak için karar verme mekanizmalarına toplumun katılımının olmasını desteklemektedir ve bu yüzden de çocukların kentsel değişimin ana öncüleri olması için belediyeleri anahtar olarak görür. 
 
2016-2020 Ülke Programı kapsamındaki Çocuk Dostu Şehirler Girişimi:
  1. Yerel yönetimlerin çocuk katılımıyla kanıt temelli politika ve program tasarımı konusunda kapasitelerinin artırılmasını,
  2. Doğrudan ve dolaylı olarak çocukların faydalandığı programların yeterli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların zaman içinde artırılmasını,
  3. Gençlerin çocuk hakları savunucusu olmaları için güçlendirilmelerini,
  4. Ülke içinde ve dışında iyi çocuk dostu program örneklerinin yaygınlaştırılmasını,
  5. Belirli bölgelerde çocukların oyun hakkına erişimlerinin desteklenmesini,
hedeflemektedir.
 
Ayrıca, UNICEF çocuk evlilikleri ya da çocuk işçiliği gibi çocuk koruma alanlarında önleyici, azaltıcı ya da müdahele edici çaba sarfetmek ve yatırım yapmak isteyen belediyelere birebir destek vermeye de açıktır. Türkiyeli ve Suriyeli çocukların arasındaki sosyal uyumu artırıcı programların planlanması, uygulanması ve izlenmesine de ayrıca öncelik verilecektir. 
 
Yukarıdaki bilgiler ışığında UNICEF ve IKADA Danışmanlık Ltd uzmanları tarafından muhtelif konularda eğitim verilecektir. Bu konuda çalışmak isteyen belediyelerin temel bakış açısı edinmeleri açısından öncelikle “Çocuk Dostu Şehirler Yöntem Eğitimi” almaları tavsiye edilmektedir. Yöntem eğitiminin ve diğer tematik eğitimlerin tarih ve yerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
 
Eğitimler iki gün sürmektedir, eğitimlerin gündemi kaydını tamamlayan belediyelere ayrıca gönderilecektir.
 
Eğitimler tüm ilgili belediyelerin katılımına açıktır. Bir belediye birden fazla eğitime kayıt olarak katılabilir. Her bir eğitim için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.

Eğitimlere kayıt olmak için tıklayın.
 
Eğitimlere katılım için gerekli yol ve konaklama giderleri başvuru sahibi belediye tarafından karşılanacak olup; eğitim süresi boyunca öğle yemeği ve ikram giderleri UNICEF tarafından karşılanacaktır.


ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER PROGRAMI EĞİTİM VE ETKİNLİK TAKVİMİ 2017/2018


Eğitim Programı Tablosu
 
  1.      Eğitim 2.      Eğitim 3.      Eğitim
Çocuk Dostu Şehir Yöntemi (2 gün) 11-12 Ekim  2016
Ankara
10-11 Ocak 2017
İstanbul
18-19 Nisan 2017
Gaziantep
Çocuk Katılımı (2 gün) 24-25 Kasım 2016
Ankara
7-8 Mart 2017
İzmir
6-7 Haziran 2017
İstanbul
Ebeveynlik Becerileri (2 gün) 22-23 Kasım 2016
Ankara
9-10 Mart 2017
İzmir
8-9 Haziran 2017
İstanbul
Bütçeleme, Stratejik planlama, Etki değerlendirmesi
(5 gün)
5-9 Aralık 2016
Antalya
   
Çocuk İşçiliği (2 gün) 24-25 Ocak 2017
Gaziantep
   
Çocuk Evliliği (2 gün) 26-27 Ocak 2017
Gaziantep